Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Запитання та відповіді

Дата розміщення новини: 2018-06-12

Чи може Держаудитслужба проводити ревізії фінансово-господарської діяльності в банках після початку ліквідаційної процедури? Які наслідки початку такої процедури?

 

І. Веременко, м. Вінниця

 

Початок ліквідаційної процедури банку жодним чином не обмежує повноваження посадових осіб Держаудитслужби під час проведення контрольних заходів. Разом з тим, діяльність банку, що перебуває в стадії ліквідації, має певні особливості.

Незворотні зміни в діяльності фінансової установи після початку ліквідаційної процедури у вітчизняному законодавчому полі врегульовані нормами законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Зокрема, припиняються всі повноваження органів управління банку: загальних зборів, спостережної ради і правління та органів контролю – ревізійної комісії й внутрішнього аудиту. Керівники банку звільняються з роботи у зв’язку з ліквідацією банку. Строк виконання всіх грошових зобов’язань банку та зобов’язання щодо сплати податків і зборів вважається таким, що настав. Відомості про фінансове становище банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю.

Банку забороняється зарахування зустрічних вимог, зокрема зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (зокрема шляхом договірного списання), прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін.

Клієнтам банку слід звернути увагу на те, що нарахування відсотків, комісійних, штрафів, інших очікуваних доходів за активними операціями банку може припинятися у терміни, визначені договорами.

Під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов’язань (зокрема зі сплати податків і зборів, крім витрат, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням ліквідаційної процедури).

З дня початку процедури ліквідації банку повноваження органів управління банку реалізуються безпосередньо Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) або делегуються уповноваженій особі Фонду, зокрема в частині прийняття в управління майна банку, вжиття заходів щодо забезпечення його збереження, формування ліквідаційної маси, виконання функцій з управління та продажу майна банку.

Слід зазначити, що перед початком проведення контрольного заходу в банківській установі, перебуваючій у процесі ліквідації, посадові особи Держаудитслужби вручають направлення та програму ревізії уповноваженій особі Фонду на ліквідацію. Акт, складений за результатами ревізії, підписується з боку банку уповноваженою особою Фонду одноосібно.

Уповноважена особа Фонду складає реєстр акцептованих вимог кредиторів та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів, вживає у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб. Крім того, повертає ініціатору переказу кошти, що надійшли на кореспондентський рахунок банку для зарахування на поточні рахунки клієнтів банку. Також це робиться для виплати переказів протягом процедури ліквідації до дня відкриття банком накопичувального рахунка в Національному банку України (крім коштів, які є погашенням зобов’язань перед банком).

Під час ліквідаційної процедури Фонд вживає заходи з підготовки задоволення вимог кредиторів: припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей. Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.

З дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку. До ліквідаційної маси банку належить будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку за найвищою вартістю у найкоротший строк.

Процедура ліквідації банку завершується складанням Фондом ліквідаційного балансу та звіту, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Законодавець визначає ліквідацію банку завершеною, а банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Не пізніше наступного робочого дня після внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про ліквідацію банку Фонд оприлюднює на офіційному веб-сайті Фонду інформацію про завершення процедури ліквідації банку та припинення банку як юридичної особи.

 

Відповідає фахівець: Юлія Суркова

заступник директора Департаменту взаємодії

з правоохоронними органами Держаудитслужби, к.е.н.