Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Як державна корпорація іноземний кредит на український бюджет «повісила»

Дата розміщення новини: 2018-05-05

Взявши у китайському банку кредит, еквівалентний 1,5 млрд доларів США, державна компанія, у якої на диво часто міняється керівництво, раптом стала… неплатоспроможною. І тепер цю «купу» грошей китайцям має віддавати державний бюджет, тобто платники податків

У серпні 2010 року, для задоволення потреб населення і підприємств у продовольчому та фуражному зерні, продуктах його переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також для отримання прибутку була утворена Державна продовольчо-зернова корпорація ?????? (далі – Корпорація, ПАТ «ДПЗКУ»). Ця Корпорація є національним оператором зернового ринку України, лідером у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Вона є найпотужнішою державною вертикально-інтегрованою компанією в аграрному секторі економіки України.

Останнім часом у ЗМІ та інтернет-виданнях публікуються різного роду статті про недоліки у діяльності Корпорації, які негативно впливають на імідж держави. На жаль, проведений 2017 року державний фінансовий аудит діяльності Корпорації це засвідчив.

Зокрема, Корпорація на сьогодні є учасником державної програми у сфері сільського господарства – Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в реалізації пріоритетних проектів у галузі сільського господарства, підписаного 28.06.2012 Міністерством аграрної політики та продовольства України з Експортно-імпортним банком Китаю (далі – Меморандум). У межах виконання цього референдуму Корпорацією отримано від Експортно-імпортного банку Китаю (далі – Ексімбанк Китаю) кредитні кошти на суму 12 млрд грн (еквівалентну 1,5 млрд доларів США) під державні гарантії для здійснення поставок зернових Китайському імпортеру (далі – ССЕС).

Контроль за реалізацією проектів у сільському господарстві, цільовим використанням кредитів (позик), залучених під державні гарантії, покладено на Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики).

Водночас через незадовільний контроль з боку Мінагрополітики в діяльності Корпорації існує низка проблем щодо організації та управління фінансовими ресурсами і майном. Також є низка чинників, які не дають змоги проводити діяльність із максимальною ефективністю, серед яких простежуються фактори як зовнішнього характеру (такі, що не залежать від Корпорації), так і внутрішнього.

До того ж встановлені ризикові операції можуть призвести до додаткового навантаження на державний бюджет через настання гарантійного випадку.

Також може статися пред’явлення гаранту (державі) вимоги щодо негайної сплати всієї суми китайського кредиту та інших сум, належних до виплати, які на сьогодні сягають понад 40 млрд грн.

Зокрема, відсутність належного контролю з боку органу управління за діяльністю Корпорації, прийняття посадовими особами ПАТ «ДПЗКУ» неефективних управлінських рішень, а також негативний вплив коливань валютного курсу призвели до того, що майже з початку свого існування результатом діяльності Корпорації стала хронічна збитковість.

Крім того, Корпорація має нестабільний фінансовий стан та повністю залежна від залучених джерел фінансування, нездатна наразі самостійно погасити свої зобов’язання повним обсягом, що є ознакою критичної неплатоспроможності та свідчить про її кризовий стан.

До того ж як органом управління, так і Корпорацією на сьогодні не визначено стратегії розвитку та не запропоновано шляхи виходу із кризового стану.

Ще одним чинником, який негативно вплинув на результати діяльності Корпорації, стала часта зміна її керівництва. При цьому контракти з виконувачами обов'язків керівника не укладалися, а, отже, не було визначено їх відповідальності за ефективну діяльність ПАТ «ДПЗКУ».

Також систематичне невиконання Корпорацією умов договорів, на підставі яких отримано кредитні кошти, планових завдань з основної діяльності, зокрема і з реалізації зернових, позбавили ПАТ «ДПЗКУ» можливості протягом 2015 – 2017 років додатково отримати дохід загальною сумою майже 23 млрд грн.

Зокрема, відповідно до умов кредитного договору, Генерального договору про співпрацю (рамкової угоди про поставку зернових Китайському імпортеру) ПАТ «ДПЗКУ» зобов’язується всі надходження за кредитом використовувати на придбання Корпорацією сільськогосподарської продукції для подальшого її продажу ССЕС, фінансування виробничих витрат та постачати щорічно не менше ніж чотири млн тонн і не більше ніж шість млн тонн зерна кукурудзи та інших зернових.

Водночас неефективні управлінські рішення посадових осіб Корпорації та відмова ССЕС укладати контракти на таку поставку призвели до незабезпечення мінімального обсягу поставок зернових.

До того ж відсутність в останній редакції Генерального договору про співпрацю чіткого механізму дій Корпорації у разі неприйняття ССЕС пропозицій стосовно умов поставки зернових може призвести до порушення останньою або Ексімбанком Китаю питання щодо цільового використання кредитних коштів розрахунково на суму близько 17 млрд грн, витрачених на придбання зернових, що були поставлені іншим закордонним контрагентам, та пред’явлення вимоги щодо негайної сплати усієї суми китайського кредиту. Спірне ж трактування положень Генерального договору про співпрацю в частині сплати Корпорацією на користь ССЕС частини коштів при реалізації зерна третім компаніям може призвести до додаткових (необґрунтованих) витрат на загальну суму близько 0,1 млрд грн.

На сьогодні між Корпорацією та CCEC триває судовий спір щодо несплати ПАТ «ДПЗКУ» 7,3 млн доларів США за обсяг зернових, поставлених до інших суб’єктів господарювання 2013 року, який наразі частково задоволений (рішенням арбітражного трибуналу ГАФТА Корпорацію зобов’язано сплатити 3,2 млн доларів США на користь ССЕС).

Крім того, внаслідок сплати за рахунок кредитних коштів комісії за адміністрування іншого кредитного договору, укладеного ПАТ «ДПЗКУ» з Ексімбанком Китаю, та витрат, пов’язаних з ним, Корпорацією здійснено недоцільних витрат на загальну суму понад 0,04 млрд грн. І слід зауважити, що фактично «ПАТ ДПЗКУ» за цим договором кредитні кошти не отримувала та не використовувала, а відповідно до його умов й надалі буде нести такі непродуктивні витрати доти, доки нею не буде анульовано свої зобов’язання.

Також, відповідно до умов діючого кредитного договору, Корпорація зобов’язується протягом дії цього договору та протягом усього часу доти, доки сума кредиту залишається несплаченою, не зменшувати свій статутний капітал будь-яким спосібом.

На момент укладення кредитного договору статутний капітал Корпорації було сформовано розміром близько 868 млн грн (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 № 593 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 764») на базі майна Державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Отже, статутний капітал Корпорації було сформовано шляхом передачі їй права власності на 47 майнових комплексів ліквідованих дочірніх підприємств Державної акціонерної компанії «Хліб України». Раніше вони були передані до статутного капіталу Державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 764.

Водночас протягом 2015 – 2017 років господарськими судами було розглянуто 17 позовних заяв органів прокуратури в інтересах держави (в особі Кабінету Міністрів України та/або Мінагрополітики) про скасування свідоцтв про право власності на майно, що передане до статутного капіталу
ПАТ «ДПЗКУ», та визнання права державної власності на зазначене майно.

Рішеннями господарських судів зазначені позови прокуратури задоволено та скасовано свідоцтва про право власності Корпорації на 17 майнових комплексів (вартість необоротних активів яких на момент проведення аудиту становила близько 900 млн грн).

На сьогодні триває оскарження Корпорацією зазначених рішень у судах різних інстанцій, зокремай у Верховному Суді України.

Слід зазначити, що зміна правового режиму майна, переданого до статутного капіталу ПАТ «ДПЗКУ», із права власності на господарське відання передбачає зменшення статутного капіталу Корпорації, що призведе до невиконання ним своїх зобов’язань за кредитним договором.

Водночас згідно з Гарантійною угодою від 27.12.2012, укладеною Кабінетом Міністрів України (гарант) з Ексімбанком Китаю, гарант безумовно і безвідклично гарантує кредитору вчасне виконання Корпорацією своїх зобов’язань за кредитом. А у разі, якщо ПАТ «ДПЗКУ» не погасить заборгованості за кредитом, гарант повинен сплатити суму заборгованості протягом 20 робочих днів після отримання письмової вимоги від Ексімбанку Китаю, яку, на жаль, Корпорація на сьогодні погасити не може. Іншими словами, тепер кредит, еквівалентний 1,5 млрд доларів США, має гасити державний бюджет, тобто платники податків

Про ситуацію, що склалася, було поінформовано Кабінет Міністрів України, Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство фінансів України.

Варто наголосити, що аналогічні порушення в частині невиконання договорів, укладених з метою виконання Меморандуму, Держаудитслужба встановила і під час проведення попередніх контрольних заходів, про що в обов’язковому порядку інформувала Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Ростислав Щербенко,

начальник відділу державного фінансового аудиту в галузі сільського господарства Департаменту контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Держаудитслужби

Катерина Тулупова,

заступник начальника відділу державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання в аграрній галузі, екології та природокористування Департаменту контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Держаудитслужби