Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Куди діваються кошти на ветеранські об’єднання?

Дата розміщення новини: 2018-04-13

Бюджетні гроші, що виділяються на фінансування цілої низки громадських об’єднань ветеранів, здебільшого витрачаються неефективно,а іноді – всупереч закону

В нашій статті мова йтиме про питання щодо фінансової підтримки коштом державного бюджету громадських об’єднань ветеранів та інвалідів. І те, чому використання коштів державного бюджету на добровільні об'єднання фізичних та/або юридичних осіб, є соціальним пріоритетом, заради якого спрямовується все більше і більше державних коштів.

За дорученням Уряду Державна аудиторська служба України згідно з планом провела державний фінансовий аудит ефективності використання коштів, передбачених у державному бюджеті на:

- фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів;

- заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

- заходи з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Все це передбачено у бюджетній програмі КПКВК 2505030, 2501220) на період з 01.01.2014 до 01.09.2017.

Слід зазначити, що головним розпорядником цих бюджетних коштів та відповідальним виконавцем щодо цієї бюджетної програми визначено Міністерство соціальної політики України (далі – Міністерство), а розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня:

1) Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) – щодо коштів, які спрямовуються на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів;

2) Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (Служба АТО) – щодо коштів, які спрямовуються на:

- фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів;

- заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників ; - заходи з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Законодавством передбачено, що кошти цієї бюджетної програми між одержувачами розподіляються за результатами розгляду робочої групи з надання пропозицій Мінсоцполітики щодо розподілу коштів. Ці гроші передбачені у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань (організацій) інвалідів та ветеранів, які мають статус всеукраїнських. Дану підтримку затверджує Мінсоцполітики.

Варто звернути увагу на розгалуженість схеми руху коштів фінансової підтримки та на організації, які є транзитними (посередниками) у цьому процесі.

 

УТОГ

 

Громадські об'єднання інвалідів

(25 громадських об’єднань)

 

УТОС

 

Фонд  інвалідів

 

Служба АТО

 

Міністерство соціальної політики України,

програма КПКВК 2501220

 

Центральний апарат Мінсоцполітики

 

два громадські об'єднання      

 

Центральний апарат Служби АТО

 

Громадські об'єднання ветеранів              (35 громадських об’єднань)

 

Заходи з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 роки (проводяться  центральним апаратом  Служби АТО)

 

Відвідування військових поховань і військових пам'ятників (проводяться  центральним  апаратом Служби АТО)

 

Відділення Фонду інвалідів

 

Об'єкти непромислової сфери (84(що за цифра???))

 

Непромислові організації

(24 об'єкти)

 

Рис. 1. Схема використання фінансової підтримки та руху її коштів від розпорядників до одержувачів

Загалом за період 2014 – 2016 років та за перше півріччя 2017 року за цією бюджетною програмою використано бюджетних коштів на загальну суму 136,6 млн грн.

Одержувачами бюджетних коштів за перевірочний період за вказаною програмою було 58 громадських об’єднань ветеранів та інвалідів, обсяги фінансування яких з кожним роком збільшується.

Поговоримо про результати аудиту та про чинники, які негативно впливають на виконання Мінсоцполітики, Фондом інвалідів та Службою АТО своїх функцій щодо забезпечення законного, цільового та ефективного використання бюджетних коштів громадськими об’єднаннями інвалідів та ветеранів.

Недосконалість законодавства щодо визначення обсягу фінансової підтримки, яка надається громадським організаціям, та щодо її використання призводить до недосягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми. Також через недосконале законодавство нерідко завищуються потреби у бюджетних коштах, що призводить до повного утримання більшості громадських організацій за рахунок коштів держбюджету

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на:

- фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів;

- заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

- заходи з увічнення Перемоги у Другій світовій війні, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 № 176 (далі – Порядок № 176). Цим Порядком визначено спрямування фінансової підтримки громадським об’єднанням на окремі видатки, пов’язані з їх утриманням, у відсотках до загального обсягу передбачених для них бюджетних коштів.

Також відсутність законодавчої норми щодо обов’язкового визначення відсотка фінансової підтримки громадського об’єднання призводить до повного утримання громадських організацій за рахунок бюджетних коштів, неефективного витрачання коштів державного бюджету та недосягнення мети, на яку вони спрямовані.

Аналізом звітів про діяльність громадських організацій за 2015 – 2016 роки та звітів про використання бюджетних коштів, отриманих у вигляді фінансової підтримки, встановлено, що 2015 року лише у шести громадських організацій власні кошти становили понад 30 % від усіх надходжень, тоді як у 12-ти громадських організацій власні кошти становили менше ніж 10 %. Тобто єдиним джерелом надходжень для здійснення ними своєї діяльності була фінансова підтримка з державного бюджету і фактично всі витрати, пов’язані з їхньою діяльністю, здійснювалися за рахунок бюджетних коштів.

Рис. 2. Співвідношення власних коштів громадських організацій та отриманої ними фінансової підтримки 2015 року

Аналогічна ситуація склалася і 2016 року – лише у чотирьох громадських організацій власні кошти становили понад 30 % від усіх надходжень, тоді як у дев’яти громадських організацій власні кошти становили менше 10 %. Знову ж таки – єдиним джерелом надходжень для здійснення ними своєї діяльності була фінансова підтримка з держбюджету.

Рис. 3. Співвідношення власних коштів громадських організацій та отриманої ними фінансової підтримки 2016 року

Також аудит засвідчив, що у першому півріччі 2017 року 30 % громадських об’єднань інвалідів фінансову підтримку повним обсягом використали на своє утримання – водночас заходів за участі інвалідів не проводили.

\s \s Крім цього, за 2014 – 2016 роки окремі громадські об’єднання ветеранів не отримували надходжень з інших джерел, окрім коштів фінансової підтримки. Тобто вони здійснювали свою діяльність виключно за рахунок коштів державного бюджету. Водночас кількість цих об’єднань збільшилася з дев’яти 2014 року до 18-ти 2016 року.

 

* г.о. – громадське об'єднання

\s

2015 рік

\s

2014 рік

2016 рік

 

Рис. 4. Структура фінансування громадських об’єднань ветеранів з державного бюджету протягом 2014 – 2016 років

Загалом половина громадських об’єднань, які отримують фінансову допомогу за бюджетною програмою КПКВК 2501220, фактично утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Вищезазначене підтверджується наступними фактами:

- громадські об’єднання витратили кошти державного бюджету на загальну суму 758,7 тис. грн з порушенням вимог Порядку № 176;

- (ВРІЗ): замість заходів за участю ветеранів голови громадських об’єднань витратили державних коштів розміром 726,5 тис. грн на власні закордонні відрядження;

- працівники частини громадських об’єднань отримували заробітну плату лише у вигляді матеріального заохочення. Водночас середній розмір такого заохочення значно перевищує середню оплату праці в Україні та не залежить від кількості проведених заходів;

- громадські об’єднання не користуються своїм пільговим правом на оренду приміщень у підприємств та організацій державного та комунального сектору економіки, водночас орендуючи приміщення у підприємств приватної форми власності, чим спричиняють додаткове навантаження на державний бюджет загальною сумою 3 246,5 тис. грн;

- внаслідок прийняття 2014 – 2015 років неефективних управлінських рішень частина отриманої громадськими об’єднаннями фінансової підтримки повернулася до державного бюджету через невикористання її повним обсягом. Це, відповідно, спричинило невиконання показників паспорта бюджетної програми та не дало змоги досягти повної мети, визначеної в ньому;

- аудитом не підтверджено законного, цільового та ефективного використання коштів фінансової підтримки у трьох одержувачів бюджетних коштів загальною сумою 3 259,3 тис. грн через відсутність бухгалтерського обліку.

Недотримання законодавства та неналежне виконання Мінсоцполітики функцій головного розпорядника бюджетних коштів (а Фондом інвалідів – функцій розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня) під час виконання бюджетної програми за КПКВК 2501220 (2505030) призвели до нецільового використання громадськими організаціями держкоштівзагальною сумою 907,1 тис. грн

Проведеним аудитом встановлено, що 2015 року сім одержувачів бюджетних коштів витратили їх на досягнення цілей, які не відповідають напрямам використання коштів з держбюджету, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2015 рік за КПКВК 2501220, та Порядку № 176.

Водночас паспортом цієї бюджетної програми взагалі не передбачено використання державних коштів на погашення кредиторської заборгованості зазначеним семи громадським організаціям розміром 961, 4 тис. грн (907,1 тис. грн). Цей факт також підтверджено відсутністю відповідного результативного показника у цьому звіті.

Прийняття неефективних управлінських рішень Мінсоцполітики та Фондом інвалідів, зокрема делегування повноважень громадським об’єднанням, щодо відшкодування витрат на лікування призводить до неефективного використання коштів державного бюджету та недосягнення очікуваних програмних завдань

Зазначене підтверджується наступними фактами:

- через непогодження Мінсоцполітики до 12.09.2017 розподілу бюджетних коштів, передбачених за програмою КПКВК 2501220 на лікування, 29 громадян не змогли пролікуватися за рахунок коштів державного бюджету загальною сумою 2 436,7 тис. грн;

- через затримку ВГОІ «Союз Чорнобиль України» подання документів на розгляд робочої групи Фонду втрачено можливість придбати ліки та протези 11-ти особам загальною сумою 656,2 тис. грн;

- 2015 – 2016 років бюджетні кошти для лікування пільговиків-чорнобильців (придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою) за КПКВ 2501220 фактично спрямовані на лікування лише членів ВГОІ «Союз Чорнобиль України» – решта постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи не отримували фінансової підтримки від держави за цією бюджетною програмою.

Неналежне складання паспортів та звітів про виконання бюджетної програми за КПКВ 2501220 (зокрема визначення та виконання результативних показників) не дає змоги повною мірою та об’єктивно оцінити ефективності використання бюджетних коштів за цією програмою

Зазначене підтверджується наступними фактами:

- неналежне опрацювання Міністерством інформації, поданої Фондом інвалідів та Службою АТО, призводить до перекручення результативних показників у звітах про виконання паспортів бюджетної програми за КПКВ 2501220;

- через подання громадськими організаціями інвалідів недостовірної інформації про проведені заходи до Фонду інвалідів та внаслідок її перекручення Фондом – до звіту про виконання паспортів бюджетної програми за 2015 – 2016 роки вносилася недостовірна інформація;

- серед результативних показників відсутня інформація про кількість інвалідів та ветеранів війни, які брали участь у заходах, проведених громадськими об’єднаннями, а також про кількість ветеранів, які потребують соціальної підтримки;

- паспорт бюджетної програми не містить інформації про обсяги державних коштів, спрямованих безпосередньо на соціальний захист та соціальне забезпечення як ветеранів війни, так й осіб з інвалідністю;

- результативні показники, визначені у паспорті бюджетної програми, не дають змоги оцінити фактичне досягнення мети та виконання завдань, визначених паспортом бюджетної програми, Тож, як наслідок, неможливо об’єктивно оцінити ефективність використання державних коштів за цією бюджетною програмою.

Брак контролю, зокрема внутрішнього, з боку Мінсоцполітики, Фонду інвалідів та Служби АТО за використанням коштів бюджетної програми за КПКВК 2501220 (2505030) є основною причиною незаконного та нецільового використання коштів фінансової підтримки

Зокрема, положеннями, якими у своїй діяльності керуються головний розпорядник бюджетних коштів за програмою КПКВК 2501220 та розпорядники нижчого рівня, не передбачено здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Крім цього, аудитом встановлено, що за 2014 – 2016 роки та дев’ять місяців 2017 року Мінсоцполітики (зокрема Управління внутрішнього аудиту Міністерства) не проводило заходів контролю за використанням коштів фінансової підтримки – а це близько 230 млн грн коштів державного бюджету, не перевірених Міністерством.

Крім цього, сектором внутрішнього аудиту Фонду соціального захисту інвалідів за цей період не перевірено жодного громадського об’єднання інвалідів щодо цільового та ефективного використання бюджетних коштів, виділених у вигляді фінансової підтримки за програмою КПКВК 2501220.

Незначний обсяг перевірених коштів фінансової підтримки простежується за результатами аналізу проведених аудитів діяльності громадських об’єднань ветеранів, які проводилися сектором внутрішнього аудиту Служби АТО, а саме: за період з 01.01.2014 до 01.09.2017 проведено п’ять внутрішніх аудитів громадських об’єднань ветеранів, під час яких охоплено контролем 5,4 млн грн – а це становить 16,2 % від обсягу використаної фінансової підтримки (33,3 млн грн).

Зі свого боку Державна аудиторська служба України, враховуючи результати проведеного аудиту, надала рекомендації Мінсоцполітики, Фонду інвалідів та Службі АТО для підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, спрямованих на:

- фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів;

- заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

- заходи з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Отже, результати аудиту підтвердили, що під час використання коштів фінансової підтримки громадськими об’єднаннями інвалідів та ветеранів є порушення та недоліки. Також аудит продемонстрував повне утримання частини громадських об’єднань інвалідів та ветеранів коштом державного бюджету.

І цілком логічно виникають запитання:

- чому громадські об’єднання фінансуються як бюджетні установи?

- чому за дефіциту коштів бюджету держава має їх утримувати?

Галина Колосюк,

начальник відділу державного фінансового аудиту в галузі соціального захисту населення та фондів соціального страхування Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби