Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Дата розміщення новини: 2018-04-13

Які державні органи мають право надавати суб’єктам господарювання державну допомогу та чи здійснює Держаудитслужба контроль щодо правильності надання такої допомоги?

Ганна Тимко, м. Ужгород

Відповідає фахівець: Наталія Суходол

головний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту

в галузі транспортно-промислового комплексу Департаменту контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та

фінансових послуг Держаудитслужби

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбаченими Конституцією та законами України.

Компетенцію Держаудитслужби визначено ст. 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», згідно з яким Держаудитслужба здійснює державний фінансовий контроль за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували за період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували за період, який перевіряється) державне чи комунальне майно.

Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 1.07.2014 № 1555-VІІ (далі – Закон) встановлено правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямованого на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги.

Відповідно до ст. 8 Закону Уповноваженим органом з питань державної допомоги визначено Антимонопольний комітет України.

Законом передбачено, що до повноважень Антимонопольного комітету України як Уповноваженого органу з питань державної допомоги, зокрема, належать:

нормативне забезпечення здійснення контролю та моніторингу державної допомоги;

отримання та розгляд повідомлень про нову державну допомогу;

визначення належності до державної допомоги заходів з підтримки суб’єктів господарювання, оцінювання допустимості державної допомоги для конкуренції;

збирання інформації про заходи з підтримки суб'єктів господарювання;

надання обов’язкових для розгляду рекомендацій про внесення змін до умов надання державної допомоги, а також роз’яснень з питань державної допомоги;

прийняття рішень про тимчасове або повне припинення надання незаконної державної допомоги та її повернення.

Надавачі державної допомоги, відповідно до Закону, зобов’язані повідомити Антимонопольний комітет України як про нову державну допомогу (що виникне після 02.08.2017), так й інформацію щодо чинної державної допомоги на момент другого серпня поточного року, а також повідомити про діючі програми державної допомоги.

Надавачами державної допомоги, відповідно до ч. 6 ст. 1 Закону, є органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами й ініціюють та/або надають державну допомогу.

Довідково.

Ст. 1 Закону визначено:

ресурси держави – рухоме і нерухоме майно, кошти державного бюджету, інші кошти, що є об’єктом права державної власності, земля та інші природні ресурси, що є об’єктами права власності Українського народу, бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряджаються органи влади;

місцеві ресурси – рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

Слід зазначити, що Держаудитслужба безпосередньо не надає державної допомоги суб’єктам господарювання.