Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Чому Київський метрополітен є збитковим ?

Дата розміщення новини: 2018-02-27

Здавалось би: столичне метро – величезне сучасне комунальне підприємство, яке щоденно перевозить колосальну кількість пасажирів – повинно бути прибутковим, а інвестори мають змагатися за право вкласти кошти до фінансово привабливої справи. Але парадокс – київська підземка ледве зводить кінці з кінцями. І причиною тому – невміле керування підприємством

 

Нині у засобах масової інформації розміщено чимало публікацій, які стосуються діяльності Комунального підприємства «Київський метрополітен» (далі – Підприємство, КП «Київський метрополітен»). Про інтерес владних органів, громадськості та суспільства до зазначеного питання свідчать відповідні звернення і повідомлення, які надходили до Держаудитслужби протягом 2015 – 2017 років.

Кожний очільник столиці заявляє про збитковість Підприємства, про значну кількість проблемних питань, про можливі кроки їх вирішення, однак до реальних дій із підвищення прибутковості Підприємства, на жаль, справа не доходила.

Пошуки додаткових джерел фінансування Київського метрополітену є конче необхідними та актуальними, адже метрополітен, апріорі, є базовим видом громадського транспорту столиці, головною швидкісною транспортною системою столичного мегаполісу, бо переважна більшість працездатного населення Києва щоденно користується послугами метрополітену.

Звісно, не залишилися поза увагою ревізорів та були у межах повноважень досліджені зазначені питання під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Київський метрополітен» за період з 01.04.2015 до 01.07.2017. Тож коротко про аналіз фінансових результатів господарської діяльності Підприємства.

Головною метою діяльності будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, до яких також належить і КП «Київський метрополітен», є отримання прибутку.

Є дуже багато методів аналізу результатів фінансово-господарської діяльності та факторів, що на них впливають, але у будь-якому разі найреальнішим для аналізу показником є обсяг одержаного чистого прибутку або збитку. Зважаючи на це, ми пропонуємо розглянути саме причини та фактори, які впливають на фінансові результати.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік Підприємство отримало чистого збитку на суму 562,6 млн грн, за 2015 рік –
119 млн грн, за І півріччя 2017 року – 1847,1 млн грн. Лише 2016 року підприємство отримало чистого прибутку на суму 55,6 млн грн.

 

Вирішальними є такі фактори, які призвели до вкрай негативних фінансових результатів:

 

1. Зобов’язання КП «Київський метрополітен» сплатити на користь
ТОВ «Укррослізинг» (згідно договору, укладеного ще у 2009 році) за поставлені на умовах лізингу вагони метрополітену суму, що на 01.07.2017 становить 2 051 млн грн.

 

З метою підвищення безпеки, комфортності та культури транспортного обслуговування киян і гостей столиці Київська міська рада рішенням від 2009 році дозволила КП «Київський метрополітен» провести закупівлю фінансових лізингових послуг (100 вагонів метрополітену) з правом викупу за результатами проведеного тендеру.

Слід звернути увагу на суттєву та ключову, на наш погляд, обставину: цим же рішенням Підприємство зобов’язане погоджувати умови надання фінансових лізингових послуг із постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, далі – КМДА).

У липні 2009 року КП «Київський метрополітен» уклало договір із
ТОВ «Укррослізинг», яким зафіксована вартість ста вагонів та сума винагороди зазначеного товариства – 1 390,8 млн грн.

Проте вже у жовтні 2009 року без погодження із зазначеними органами Київської міської ради Підприємство підписало зміни до зазначеного договору, згідно з яким винагорода Лізингодавця (ТОВ «Укррослізинг) визначена у прямій залежності від курсу української гривні до долара США.

В подальшому українські суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій стали на бік ТОВ «Укррослізинг» та своїми рішеннями зобов’язали КП «Київський метрополітен» розрахуватися за придбані вагони за вартістю, визначеною із урахуванням зазначених змін.

Отже, після рішень судових органів, станом на 01.07.2017 вартість договору лізингу зросла з 1 390,8 млн грн до 2 995 млн грн, або на 1 604,2 млн грн.

Із загальної суми договору станом на 01.07.2017 Підприємством сплачено 944 млн грн, з яких 126,9 млн грн стягнуто 2017 року в примусовому порядку органами Державної виконавчої служби. Решта – 2 051 млн грн – борг перед ТОВ «Укррослізинг», на погашення якого у КП «Київський метрополітен» немає фінансових джерел.

До цього слід додати, що під час виконання рішень судів Підприємством додатково сплачено 14,1 млн грн виконавчого збору на користь Державної виконавчої служби України.

 

2. Численні неефективні управлінські рішення органів виконавчої влади призвели до скорочення доходів Підприємства та відволікання 264,7 млн грн його обігових коштів до дебіторської заборгованості.

 

Попри значні обсяги зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами на суму понад 2 млрд грн, а також фінансову неспроможність погашення боргів Підприємства за судовими рішеннями та за наявності іншої кредиторської заборгованості КП «Київський метрополітен» застосував практику фінансової підтримки інших комунальних підприємств міста шляхом надання поворотної фінансової допомоги. Також блокування коштів Підприємства на рахунках ліквідованих банків призвело до відволікання обігових коштів на загальну суму 185 млн грн.

Зокрема, Підприємство 2016 року надало поворотну фінансову допомогу комунальному комерційному унітарному підприємству «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради на суму 120 млн грн. Зазначимо, що надання допомоги у зазначеному розмірі – це порушення кредитної угоди від 17.08.2007, укладеної з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Майже аналогічно Підприємством протягом 2016 – 2017 років надано безоплатну фінансову допомогу на загальну суму 39,2 млн грн комунальним підприємствам «Київське інвестиційне агентство», «Київпастранс», «Київжитлоспецексплуатація» та «Міськпаливо».

Водночас Київським комунальним виробничим підприємством «Міськпаливо» отриману фінансову допомогу на суму 2 млн грн та на порушення умов договору, укладеного із КП «Київський метрополітен», розміщено на депозитному рахунку під 13 % річних. Від таких операцій отримано доходу на суму близько 0,1 млн грн.

Варто зазначити, що Підприємство укладало всі договори про надання фінансової допомоги за погодженням Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради – КМДА.

Наразі, за інформацією КП «Київський метрополітен», 145 млн грн, або понад 90 % від загального обсягу наданої фінансової допомоги, повернуто.

Через розпочаті процедури ліквідації банків, згідно із рішеннями Правління Національного банку України, кошти на розрахункових рахунках, відкритих КП «Київський метрополітен» у ПАТ КБ «Хрещатик» на суму 25,2 млн грн, ПАТ КБ «Євробанк» – 0,3 млн грн та ПАТ «Фідобанк» – 0,3 млн грн, – заблоковано.

Прийняття Постійною комісією Київради з питань власності рішень про зменшення орендних ставок, а також погодження цією комісією та підписання КП «Київський метрополітен» додаткових угод щодо зменшення місячної орендної плати (протягом 1 – 2 місяців після укладення договорів оренди) призвели до зменшення доходів Підприємства від оренди майна на суму 6,1 млн грн.

Через заниження в договорах із ТОВ «Канком» та
ТОВ «ЮК ВИБІР» розміру відшкодування вартості корисного використання тунелю (колектора) метрополітену, в якому прокладено оптико-волоконні кабелі зв’язку, порівняно з обчисленою Підприємством вартістю, недоотримані доходи становили майже 2 млн грн.

Також ревізією встановлено випадки користування нерухомим майном (приміщеннями станцій метрополітену) за договорами оренди, термін дії яких сплив ще у 2015 – 2016 роках.

Унаслідок загальний обсяг своєчасно неперерахованих орендарями платежів становить 1,7 млн грн.

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» стягнення заборгованості за орендною платою проводиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, проте заходів щодо стягнення з орендарів цієї заборгованості у зазначений спосіб Підприємство не вживало.

Через невиконання орендарями умов укладених договорів, порушення законодавства щодо відшкодування за рахунок орендарів витрат, пов’язаних зі сплатою податку на землю, на якій розташоване передане в оренду майно, та витрат на оплату реактивної електроенергії, а також через заниження розміру орендної плати комунальним підприємством «Київський метрополітен» недоотримано майже 0,9 млн грн відповідних надходжень.

До того ж, ненадання у багатьох випадках підтвердних документів особами, які користуються та здійснюють торгівлю на переданих в оренду площах, свідчить про брак контролю щодо передачі орендарями майна у суборенду.

На підставі рішень Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» та від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» доходів за розміщення реклами на об’єктах транспорту КП «Київський метрополітен» з 01.03.2016 не отримує взагалі!

Водночас доходи Підприємства від зазначених операцій за 2015 рік становили 17,1 млн грн.

 

3. Унаслідок порушення виконавцями робіт та постачальниками договірних умов комунальним підприємством «Київський метрополітен» сплачено зайвих 47,5 млн грн.

 

Зокрема, через несвоєчасно поставлені ВАТ «Метровагонмаш» (Росія) вагони (два метропотяги), запасні частини та несвоєчасно надані послуги з введення їх в експлуатацію комунальним підприємством «Київський метрополітен» на користь зазначеного постачальника перераховано зайвих майже 0,9 млн євро, або 28,2 млн грн (за курсом НБУ станом на 18.10.2017). Також 0,3 млн грн додатково витрачено на обслуговування кредиту, який Підприємство отримало для проведення розрахунків за ці вагони.

КП «Київський метрополітен» сплатило генпідрядній організації – ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» – зайві 16,6 млн грн через завищення останнім обсягів та вартості робіт з будівництва дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену (від станції «Виставковий центр» до «Одеської площі»). Під час ревізії зазначене порушення не усунуто.

Аналогічно КП «Київський метрополітен» перерахувало
ТОВ «Іскрател Україна» зайвих 1,2 млн грн, ТОВ «Київметропроект» – 0,6 млн грн, ТОВ «Енергодарбудмеханізація» – 0,1 млн грн. Під час ревізії зазначені збитки відшкодовані.

Через невідповідність умов контракту, укладеного із начальником
КП «Київський метрополітен», вимогам законодавства, через внесення до фінансових планів підприємства видатків на проведення аудиторських послуг, послуг з добровільного недержавного медичного страхування та інших послуг понад обсяги, встановлені законодавством, додаткові витрати КП «Київський метрополітен» становлять 0,5 млн грн.

Результати контрольного заходу засвідчили, що КП «Київський метрополітен», попри свою збитковість, є одним із найбільш інвестиційно привабливих комунальних підприємств Києва, а першочергове вирішення, на наш погляд, окреслених проблем забезпечить його прибутковість.

За результатами ревізії для забезпечення якісних змін в управлінні комунальними ресурсами Держаудитслужба надала Київській міській раді відповідні пропозиції.

Андрій Анохін,

заступник директора департаменту – начальник відділу інспектування у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Департаменту контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Держаудитслужби