Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Чому нема риби у ДП… «Укрриба»?

Дата розміщення новини: 2017-10-11

Чому нема риби у ДП… «Укрриба»?

 

         Державне агентство рибного господарства України у сфері свого управління має державне підприємство «Укрриба». З огляду на назву, пересічний громадянин одразу, мабуть, розуміє, що воно займається вирощуванням риби та іншими супутніми видами діяльності.

         Початок історії підприємства сягає 2002 року – тодішній Державний комітет рибного господарства України створив його шляхом реорганізації ДП «Представництво державних морських рибних портів».

Предметом діяльності ДП «Укрриба» є:

-        розроблення та впровадження нових технологій вирощування риби, а також нових технологій очищення водойм від заростання водною рослинністю;

-        промисел водних біоресурсів;

-        придбання, заготівля риби, виготовлення рибної продукції та їх реалізація;

          -       забезпечення зберігання, ефективного використання, нагляду за технічною експлуатацією державного майна (гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм, включаючи ставкові рибоводні споруди, пов’язані з ним робочі машини та обладнання);

-        технічна експлуатація гідротехнічних споруд (ГТС) на підставі вимог Водного і Земельного кодексів України в частині користування водними об’єктами та землями водного фонду;

-        запобігання забрудненню середовища існування водних біоресурсів небезпечними речовинами тощо.

Зауважимо, що статут підприємства з моменту його створення, окрім іншого, передбачав такий предмет діяльності, як сприяння задоволенню потреб суспільного виробництва та населення в рибопродукції з високими споживчими якостями, що забезпечує її конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках шляхом ефективного використання рибогосподарського державного майна. Однак такі норми було вилучено з редакцій Статуту
2012 і 2015 років.

         Здавалося б, гідні завдання свого часу ставилися перед підприємством, та, на превеликий жаль, задоволення потреб у рибопродукції так і залишилось виключно на папері. За весь час свого існування підприємство не займалося безпосередньо вирощуванням риби, її заготівлею, виготовленням рибної продукції.

         Усі з дитинства знають, що риба, в силу своєї харчової цінності, має бути частиною раціону кожної людини, що стежить за своїм здоров’ям.

Згідно з даними Державної служби статистики України 2016 року вітчизняна рибна галузь добула 88 443 т водних живих ресурсів, із яких риби – 78 490 т. У внутрішніх водних об’єктах вилов склав 40 754 т, з яких 22 000 т припадає на рибу, вирощену рибоводними господарствами, а 18 754 т – це промисловий вилов риби.

Останні десять років обсяг споживання населенням України риби та рибних продуктів коливався на рівні 660 – 710 тис. т на рік, що складало від
14 до 16 кг на душу населення. Проте починаючи з 2015 року рибний ринок явно «просів». Споживання рибного продукту українцями істотно знизилося і становило 300 – 370 тис. т на рік.

Це призвело до того, що українці почали споживати дуже мало рибної продукції – 2015 року всього 8,4 кг, а 2016-го – 8,9 кг на одну людину на рік, з яких тільки 1 кг був вітчизняного виробництва, а решта – імпорт.

Для порівняння, в Японії споживання морепродуктів доходить до 70 кг на душу населення. Жителі північних країн (Норвегія, Швеція, Фінляндія) споживають близько 50 кг. У Німеччині та Франції цей показник досягає
25 – 40 кг на особу.

Нині наше рибне господарство далеке від досконалості, а більшість рибної продукції, аби задовольнити внутрішній попит, Україна вимушена імпортувати з інших країн.

Водночас Україна має чи не найбільший природний потенціал у Європі з вирощування рибної продукції. Та на сьогодні у нас вирощується лише 30 кг риби на гектар водної поверхні (для порівняння, цей показник у Польщі складає 60 кг, а в Угорщині – 150 кг).

Отже, одне з пріоритетних завдань у рибній галузі – забезпечити населення високоякісними харчовими продуктами, у тому числі різноманітною рибною продукцією, підвищити конкурентоспроможність галузі та гарантувати продовольчу безпеку держави.

Однією з найважливіших складових галузі рибного господарства є провадження господарської діяльності в рибництві, яка стала більш актуальною з прийняттям 2013 року Закону України «Про аквакультуру». І саме ДП «Укрриба» посідає панівне місце у системі, адже на балансі підприємства обліковується понад 3,6 тис. одиниць гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм вартістю 377 млн грн із загальною площею водних об’єктів понад 40 тис. га, які мають потенціал виробництва понад 100 тис. т рибної продукції на рік.

Відповідно до Закону України «Про аквакультуру» рибництво – це сільськогосподарська діяльність зі штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.

Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми (гідротехнічні споруди) – об’єкти нерухомого майна (земляні греблі та дамби, водозабірні споруди, повеневі водоскиди, донні водовипуски, водопостачальні, скидні та рибозбірноосушувальні канали, рибовловлювачі, камери облову, причали-водоскиди, бистротоки, перепади, перегороджувальні рибозахисні та інші споруди), що є інженерними спорудами, які призначені для управління водними ресурсами (підготовка, постачання, збереження, транспортування води та водовідведення), а також для запобігання шкідливій дії вод.

Однак наразі цей потенціал не використовується. Підприємство самостійно не здійснює господарської діяльності у рибництві, а ті користувачі, яким ГТС надано в оренду чи експлуатацію, використовують їх неефективно та не забезпечують потреби населення в рибній продукції повною мірою, що прослідковується зі статистики виробництва, імпорту та споживання рибної продукції.

Зважаючи на такі обставини, Державна аудиторська служба України поточного року провела фінансовий аудит діяльності державного підприємства «Укрриба» за період понад три останні роки його діяльності.

За результатами аудиту встановлено, що фактична діяльність підприємства неповною мірою відповідає завданням, передбаченим його Статутом у частині зайняття рибництвом, обслуговуванням гідротехнічних споруд, що загалом не сприяє задоволенню потреб населення в рибопродукції.

Попри те, що на балансі ДП «Укрриба» перебуває понад 3,6 тис. одиниць гідротехнічних споруд із загальною площею ставів понад 40 тис. га, на яких можна здійснювати господарську діяльність із риборозведення, виготовлення рибної продукції та її реалізації, підприємство без обґрунтованих на те причин та пояснень таку діяльність взагалі не здійснює та доходів не отримує.

Крім того, на невиконання повною мірою статутних завдань також вплинуло те, що за період аудиту на підприємстві змінилося 6 керівників, а загалом з моменту створення – 18 керівників.

На сьогодні діяльність підприємства полягає тільки у «посередницьких» функціях передачі в оренду, користування або експлуатацію державного майна.

Нехтування вимогами Господарського кодексу України та чинного законодавства, яке регулює орендні відносини, під час передачі в користування та безоплатне використання державного майна користувачами гідротехнічних споруд призвело до недоотримання доходів державним бюджетом та підприємством розрахунково на загальну суму понад 28,1 млн грн.

Зокрема, за умови передачі гідротехнічних споруд, які наразі перебувають у користуванні, в оренду відповідно до вимог чинного законодавства розрахунково доходи становили б 26,8 млн грн.

Крім того, державний бюджет та балансоутримувач розрахунково недоотримали доходу на суму понад 1,3 млн грн через безоплатне використання майна користувачами гідротехнічних споруд.

Наявні прорахунки під час використання фінансових ресурсів призвели до неефективного використання коштів на загальну суму понад 4,1 млн грн.

Зокрема, здійснення не передбачених фінансовими планами витрат, ненарахування пені, неналежне ведення претензійно-позовної роботи за договорами негативно вплинули на фінансовий стан підприємства.

Непроведення суцільної інвентаризації гідротехнічних споруд не дає змоги достеменно контролювати їх кількісний та якісний стан, забезпечувати їх належне утримання та попереджати їх втрату.

Установлено, що інвентаризація проводилася не в повному обсязі, низка об'єктів, які належать до складу гідроспоруд, не виділялися як окремі інвентарні об'єкти, а також бракує технічної документації на гідротехнічні споруди. Усе це ускладнює визначення об'єктів оренди, їх подальшу оцінку для встановлення розміру орендної плати.

Підприємство оформило право постійного користування на незначну кількість земельних ділянок і право власності на державне нерухоме майно лише на 62 об’єкти з 3 666 інвентарних об’єктів, що становить 1,7% від загальної кількості.

Через невжиття підприємством дієвих заходів щодо оформлення прав постійного користування на земельні ділянки, на яких перебуває державне майно, органи місцевого самоврядування використовують таку ситуацію для оформлення державного майна як безхазяйного. 

          Держаудитслужба проінформувала Кабінет Міністрів України про результати проведеного аудиту. Зважаючи на такий стан рибної галузі та широкий спектр виявлених на ДП «Укрриба» недоліків, надала низку пропозицій, які мають у цілому покращити стан справ на підприємстві.

 

Сергій Панарін ,

заступник директора департаменту –

начальник відділу інспектування в аграрній галузі,

екології та природокористування

Департаменту контролю в аграрній галузі,

екології та природокористування

Держаудитслужби