Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Від результатів аудиту до вироку суду

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Ефективний державний фінансовий контроль, що унеможливлює тінізацію економіки, корупцію та шахрайство з бюджетними коштами, досягається лише за плідної співпраці з правоохоронними органами 

 

З метою посилення контролю за матеріалами заходів державного фінансового контролю, зокрема інспектування та перевірок закупівель (далі – заходи державного фінансового контролю), переданими до правоохоронних органів, та веденням обліку за рішеннями, прийнятими правоохоронними органами за результатами їх розгляду, Держаудитслужба вживає відповідні заходи.
    
Нормативна база 

        Керуючись ст. 12 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII, працівники органу державного фінансового контролю зобов'язані у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізій, а також повідомляти про такі зловживання та порушення державним органам і органам, уповноваженим управляти державним майном
    Держаудитслужба за результатами ревізій та перевірок закупівель, під час яких встановлено порушення законодавства, за які не передбачено кримінальної відповідальності або які не містять ознак корупційних правопорушень, відповідно до абзацу третього п. 48 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 (далі – Порядок № 550), та п. 27 Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 (далі – Порядок № 631), інформує правоохоронні органи.
    
Лист до правоохоронних органів

При інформуванні про виявлені порушення в листі до правоохоронного органу відповідно до п. 5.4 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040 (далі – Порядок взаємодії), стисло зазначається, коли, хто, на якій підставі і за який період проводив захід державного фінансового контролю.
    Крім того, у листі вказуються встановлені факти основних порушень законодавства (назва, дата, номер, стаття чи пункт нормативно-правового акта), розмір матеріальної шкоди (збитків) та посадові (службові) особи, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальної шкоди (збитків), а також те, яких заходів для усунення порушень законодавства й відшкодування матеріальної шкоди (збитків) ужито органом державного фінансового контролю та керівництвом об'єкта контролю.

Документи, що передаються правоохоронцям

Матеріали ревізій, відповідно до вимог абзацу першого п. 48 Порядку № 550, та матеріали перевірок закупівель, згідно з п. 27 Порядку № 631 (третій примірник), у яких зафіксовано порушення, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних правопорушень, в установленому порядку передаються  до правоохоронних органів.
     Матеріали заходів державного фінансового контролю, які передаються до правоохоронного органу в повному обсязі із супровідним листом, відповідно до п. 5.4 Порядку взаємодії мають містити такі документи:
     -оригінал акта ревізії з додатками, на які є посилання в ньому;
     -заперечення (зауваження) об'єкта контролю до акта ревізії та висновки органу державного фінансового контролю до них;
     -копію повідомлення правоохоронному органу про доцільність вилучення документів (якщо під час ревізії ревізори тимчасово вилучали документи у зв'язку з їх підробленням або виявленими порушеннями з ознаками зловживань);
     -опис документів, що додаються до супровідного листа.
    Разом із матеріалами, що передаються, надсилається картка-повідомлення відповідно до п. 5.8 розділу 5 Порядку взаємодії. 
    
Строки інформування правоохоронних органів

Згідно з п. 46 Порядку № 550 інформування правоохоронних органів та передача матеріалів заходів державного фінансового контролю відбуваються у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта ревізії, а в разі надходження заперечень (зауважень) до нього – не пізніше ніж три робочих дні після надсилання висновків на такі заперечення (зауваження).
    Одночасно з передачею матеріалів заходів державного фінансового контролю Держаудитслужба, відповідно до ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПКУ), повідомляє про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
    Варто зауважити, що передача матеріалів заходів державного фінансового контролю відбувається згідно з вимогами ст. 216 «Підслідність» КПКУ. 
    Зі свого боку правоохоронні органи за матеріалами заходів державного фінансового контролю, отриманими від органу державного фінансового контролю або пересланими їм іншим правоохоронним органом, здійснюють їх розгляд та приймають у строки і в порядку, що визначені законодавством, процесуальні рішення. 
    
Щоквартальні звірки результатів розгляду матеріалів

Інформацію про прийняте рішення за результатами розгляду переданих матеріалів заходів державного фінансового контролю правоохоронні органи надсилають органу державного фінансового контролю, що проводив контрольний захід, як правило, у формі картки-повідомлення. 
    Відповідно до вимог п. 5.10 розділу 5 Порядку взаємодії Держаудитслужба проводить із правоохоронними органами щоквартальні звірки результатів розгляду переданих їм матеріалів заходів державного фінансового контролю, про які в Держаудитслужбі немає інформації про прийняте процесуальне рішення. 
    Якщо за матеріалами заходів державного фінансового контролю, переданими у звітному році, триває перевірка правоохоронного органу та не прийнято рішення про порушення чи відмову в порушенні кримінального провадження, його закриття чи направлення до суду тощо, органи державного фінансового контролю до 25 січня року, наступного за звітним, подають до правоохоронних органів узагальнений перелік (реєстр) таких матеріалів.

Статистика повідомлень про підозру

Протягом 9 місяців 2020 року Держаудитслужба передала до правоохоронних органів 504 матеріали заходів державного фінансового контролю та надіслала 708 інформацій про результати таких заходів.
За підсумками участі працівників Держаудитслужби в наданні консультацій під час досудових розслідувань до правоохоронних органів надіслано 595 висновків участі спеціалістів.
У звітному періоді вручено 420 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, з них:
236 – за результатами розгляду матеріалів заходів державного фінансового контролю, 
6 – за надісланими інформаціями про результати заходів державного фінансового контролю,
178 – письмових повідомлення за результатами участі як спеціалістів у досудових розслідуваннях. 

Кількість досудових розслідувань

За інформацією, наданою правоохоронними органами, розпочато 319 досудових розслідувань, з них:
255 – за результатами розгляду матеріалів заходів державного фінансового контролю;
35 – за надісланими інформаціями про результати проведених заходів державного фінансового контролю;
 29 досудових розслідувань за результатами участі як спеціалістів у досудових розслідуваннях. 
Долучено до 376 кримінальних проваджень, з них:
172 матеріали заходів державного фінансового контролю;
14 інформацій про результати заходів державного фінансового контролю;
190 висновків участі спеціалістів в кримінальних провадженнях.
Крім того, складено чотири протоколи про вчинення корупційних діянь та вжито три заходи реагування.
Таким чином, органи державного фінансового контролю конструктивно співпрацюють із правоохоронними органами, позаяк ефективне здійснення функцій державного фінансового контролю неможливе без такої плідної взаємодії. Адже завдання з протидії тінізації економіки держави, організованій злочинності, корупції та боротьбі з шахрайством покладено як на контролюючі, так і на правоохоронні органи.
Ірина Прокопа,
головний спеціаліст-юрисконсульт відділу забезпечення взаємодії з правоохоронними органами та звітності Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Держаудитслужби