Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Лікування коронавірусу без податків

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Фаховий виклад про умови звільнення від оподаткування лікарських засобів

та медичних виробів, які закуповуються під час пандемії COVID-19

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-ІХ (далі – Закон № 530-ІХ) (набрав чинності 17.03.2020) підрозділ 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України доповнено п. 71 та викладено в такій редакції:
«71. Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України».

Звільнення від ПДВ

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020  № 540-ІХ (набрав чинності 02.04.2020) п. 71 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України викладено в такій редакції:
«71. Тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Звільнення від ввізного мита

Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 271, яка набрала чинності 15.04.2020 (далі – Перелік № 224).
Основною підставою для звільнення від оподаткування ПДВ товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені у Переліку № 224. Коди згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності наводяться в цьому переліку довідково.

Умови звільнення від оподаткування

Крім того, примітки Переліку № 224 доповнено п. 3: для віднесення товарів, зазначених у розділі «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», до товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування на додану вартість, повинно бути:
-подано декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені технічним регламентом, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у технічних регламентах, затверджених постановами Уряду;
-або подано повідомлення Міністерства охорони здоров’я про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, як імплантують), стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів.

Винятки із Закону

Слід зазначити, що застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів, включених до Переліку № 224, передбачене з моменту не набрання чинності Законом № 540-ІХ (02.04.2020), а запровадження постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» від 02.04.2020 № 255 карантинних заходів на території України, тобто, із 17.03.2020.
Пунктами 8 і 9 Закону № 530-ІХ внесено зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.03.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922-VIII) у чинній редакції та викладено пункти в такій редакції: 
«Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.»

Питання, що регулюються постановами Кабінету Міністрів

Так, розділ X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 922-VIII доповнено п. 31, яким установлено, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджується Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України» від 20.03.2020 р. № 225 затверджено порядок проведення закупівель та перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України.

P. S.

Отже, закупівля товарів, робіт чи послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), а також звільнення від сплати податку на додану вартість згідно із Законом № 530-ІХ можлива виключно для переліку таких товарів, робіт чи послуг та у порядку після їх затвердження Кабінетом Міністрів України.
Одночасно зауважимо, що роз’яснення Держаудитслужби не встановлюють норм права, а мають суто рекомендаційний та інформативний характер.

Олександр Ковальчук, 
провідний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту в галузі охорони здоров’я Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби