Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Чи має право військова частина Збройних Сил України зараховувати до власних надходжень першої групи відшкодування вартості комунальних послуг, сплачених мешканцями гуртожитків?

Віталій Меркунов, м. Коростень

Відповідає фахівець                     Олена СТЕЦЕНКО

Заступник директора департаменту -
начальник відділу державного
фінансового аудиту діяльності
суб’єктів господарювання
Департаменту контролю в галузі
оборони, в правоохоронних органах та
органах влади Держаудитслужби


Відповідно до Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) та Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" формування спеціального фонду військових частин Збройних Сил України (далі – ЗСУ), що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (далі – бюджетні установи), здійснюється за рахунок власних надходжень.
Перелік груп та підгруп власних надходжень бюджетних установ та напрями їх використання визначено ч. 4 ст. 13 та ч. 9 ст. 51 Бюджетного кодексу України.
Бюджетні установи здійснюють дозволені види господарської діяльності, пов’язаної з отриманням додаткових джерел фінансування життєдіяльності військ (сил), виключно після їх реєстрації як суб’єктів господарської діяльності у ЗСУ.
Господарська діяльність, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, провадиться військовими частинами після одержання в установленому порядку ліцензії без справляння плати за її видачу.
Реєстрація бюджетних установ як суб’єктів господарської діяльності у ЗСУ здійснюється відповідно до Порядку реєстрації військових частин як суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 № 749.
Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171.
Здійснення військовими частинами недозволених видів господарської діяльності та такої діяльності без реєстрації частин як суб’єктів господарської діяльності є порушенням наведених норм законодавства.
Згідно з ч. 4 ст. 13 Кодексу першу групу власних надходжень бюджетних установ утворюють надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, відтак зарахування до власних надходжень спеціального фонду відшкодування вартості комунальних послуг суперечить наведеним нормам кодексу, тому надходження у вигляді відшкодування комунальних послуг підлягають перерахуванню до доходів державного бюджету.
Водночас, у разі коли балансоутримувач здійснює оплату комунальних послуг із подальшим їх відшкодуванням мешканцями гуртожитків, то суми відшкодувань, зараховуються на рахунки спеціального фонду й відображаються як зменшення видатків за спеціальним фондом, якщо їх було здійснено за рахунок коштів цього фонду.
На суми коштів, які надходять у поточному бюджетному періоді на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або поточні рахунки, відкриті в установах банків як повернення дебіторської заборгованості, що виникла в попередніх бюджетних періодах, за рахунок власних надходжень бюджетних установ коригується результат виконання кошторису з одночасним збільшенням доходів поточного періоду.
Зазначені кошти не підлягають перерахуванню в дохід бюджету й можуть бути використані на погашення кредиторської заборгованості з комунальних послуг й енергоносіїв.