Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Який механізм планування та використання бюджетних коштів, які спрямовуються на фінансування природоохоронних заходів, що мають на меті покращення екологічної ситуації в країні? 

Поліщук Олександр, Житомирська область

Відповідає фахівець       Олексій МАЛЬЦЕВ
      
Головний державний аудитор 
відділу державного фінансового 
аудиту в галузі сільського господарства, 
Департаменту контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Держаудитслужби 


Для подолання екологічних проблем на державному рівні в Україні функціонує Міністерство енергетики та захисту довкілля України, а з травня 2020 року – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
(далі – Міністерство), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» від 28.02.2011 № 163 встановлено механізм використання коштів, які спрямовуються на фінансування природоохоронних заходів (далі – Порядок № 163).
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Здійснення природоохоронних заходів».
Слід зауважити, що юридичні особи, які є безпосередніми замовниками природоохоронних заходів, зокрема такі, на чиєму балансі обліковуються об’єкти (у тому числі незавершеного будівництва), на яких планується здійснити названі заходи, можуть визначатися розпорядниками бюджетних коштів (бюджетні установи) або одержувачами бюджетних коштів (суб’єкти господарювання, що не мають статусу бюджетної установи).
Для підприємств, установ та організацій, які не належать до сфери управління Міністерства, обов’язковою умовою визначення розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів є наявність рішення місцевого органу виконавчої влади про покладення відповідних повноважень замовника природоохоронного заходу.
Згідно з пунктами 2 та 3 Порядку № 163, бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану природоохоронних заходів з урахуванням Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (далі – Перелік № 1147).
Для удосконалення механізму планування і використання коштів для здійснення заходів та єдиних вимог до оформлення й подання документів на розгляд і включення до плану природоохоронних заходів Міністерством розроблено Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів, затверджений наказом від 12.06.2015 № 194 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 994/27439 (далі – Порядок № 194).
Пунктом 2.2 Порядку № 194 визначено, що основою для розгляду та включення заходу до плану є запит про виділення коштів для здійснення природоохоронних заходів за бюджетною програмою, який подається замовником такого заходу до Міністерства терміном з 1 січня до 15 листопада поточного року за встановленою формою.
При цьому відповідно до п. 3.1 Порядку № 194 попередній розгляд запиту, що надійшов до Міністерства, здійснюється протягом 30 календарних днів з дня реєстрації запиту підрозділом планування природоохоронних заходів та опрацьовується відповідальним виконавцем терміном 15 календарних днів після аналізу запиту щодо відповідності зазначеного в ньому природоохоронного заходу Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147.
Своєю чергою, відповідальні виконавці протягом 15 календарних днів забезпечують аналіз запиту щодо відповідності зазначеного в ньому природоохоронного заходу Переліку № 1147, відбір природоохоронних заходів за пріоритетами та критеріями, визначеними в розділі IV Порядку № 194, підготовку екологічного висновку для здійснення природоохоронних заходів підприємствам, установам або організаціям, що належать до сфери управління Міністерства, подання до підрозділу планування природоохоронних заходів пропозицій до плану.
Зауважимо, що згідно з пунктами 4.1 та 4.2 Порядку № 194 під час формування відповідальними виконавцями пропозицій до плану пріоритет надається природоохоронним заходам, які визначені законами України, актами й дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України і спрямовані на запобігання, попередження, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища та з урахуванням необхідності погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років і завершення розпочатого в минулих роках будівництва, розширення та реконструкції об’єктів з високим ступенем будівельної готовності.
Також визначено основні критерії відбору природоохоронних заходів, а саме: відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програми; готовність природоохоронного заходу на час подання запиту; природоохоронний ефект; економічна ефективність (строк окупності); наявність власних коштів як джерела фінансування; наявність гарантованого фінансування з інших джерел; строк реалізації природоохоронного заходу.
Згідно з пунктами 3.4 та 3.5 Порядку № 194 підрозділ планування природоохоронних заходів узагальнює протягом трьох робочих днів пропозиції, надані відповідальними виконавцями, та подає їх на розгляд робочої групи з відбору природоохоронних заходів разом з орієнтованим розподілом видатків за бюджетними програмами (напрямами) в межах передбачених бюджетних коштів. 
Також варто зауважити: відповідно до ст. 42 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 
№ 1264-XII (далі – Закон № 1264-XII) передбачено, що фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів.
Відповідно до ст. 47 Закону № 1264-XII, для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються Державний та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. Такі фонди утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок: частини екологічного податку згідно із законом; частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством; цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.