Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Чи застосовує замовник процедуру закупівлі у разі, якщо предметом закупівлі є придбання (оренда) нерухомого майна або майнових прав на нерухоме майно?
                                                                                          Сергій Воронов, м.Київ

Відповідає фахівець                   ТЕТЯНА БОНДАРЧУК
                                                       
головний державний аудитор
                                                                                              Держаудитслужби          
                                              


Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015  
№ 922-VIII (далі – Закон № 922) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.
Метою Закону № 922 є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції в цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону № 922 до замовників, які здійснюють закупівлі, належать:
1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад;
2) Пенсійний фонд України, цільові страхові фонди зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування та страхування на випадок безробіття; 
3) юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у п. 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, що забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:
•    юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;
•    органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;
•    у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.


Згідно з абзацом четвертим ч. 5 ст. 3 Закону № 922 його дія не поширюється на випадки, зокрема якщо предметом закупівлі є придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі та інше нерухоме майно.
Варто зазначити, що згідно з ч. 1 ст. 181 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
Водночас, відповідно до ст. 190 ЦКУ майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.
Таким чином, якщо предметом закупівлі є придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно, то таку закупівлю замовник здійснює без проведення процедур закупівель на підставі абзацу четвертого ч. 5 ст. 3 Закону № 922.