Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Чи продовжується нарахування амортизації на основні засоби і нематеріальні активи за період карантину, коли підприємство не працює?
    
Відповідає фахівець                                                 Тетяна КОЖАН

                                                                                                                                                  Головний державний аудитор
                                                                                                                                                   Держаудитслужби        
                                                


Для цілей бухгалтерського обліку в період карантину не потрібно припиняти нарахування амортизації на об’єкти основних засобів і нематеріальних активів (далі – ОЗ та НА). 
Згідно з п. 23, 29 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) 7 «Основні засоби», амортизація на об’єкти ОЗ нараховується щомісяця протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта і припиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання і консервації такого об’єкта. Для всіх інших випадків припинення нарахування амортизації національними стандартами бухгалтерського обліку не передбачено.
    Об’єкти ОЗ, амортизація яких нараховується із застосуванням виробничого методу, також амортизуються в період їх простою. 
    Якщо підприємство застосовує до таких об’єктів ОЗ (тобто тих, що простоюють) виробничий метод нарахування амортизації, то амортизаційні відрахування дорівнюють нулю. Це пов’язано з тим, що за зазначеним методом розмір нарахованого зносу прямо залежить від обсягу виробленої продукції з використанням цього ОЗ протягом місяця. Тому якщо продукцію не виробляли, то й амортизація за об’єктом ОЗ у разі використання такого методу буде нульовою (пп. 5 п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби»).
    Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського огляду (далі – МСБО) 16 «Основні засоби», амортизація на об’єкт ОЗ нараховується безперервно, доти, доки актив не буде амортизовано повністю (п. 55). Амортизацію нараховують навіть у той період, коли актив не використовується або вибуває з активного використання. Знову-таки, у разі застосування виробничого методу амортизації амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо ОЗ простоюють та немає виробництва. 
    Амортизація НА нараховується протягом усього строку його корисного використання. 
    При цьому можливість припинити нарахування амортизації не передбачено. Нарахування амортизації просто припиняється з місяця, що настає за місяцем вибуття активу (п. 25, 30 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»). 
    Водночас строк корисного використання НА може бути переглянутий наприкінці звітного року (п. 31 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»). 
    Аналогічні норми щодо амортизації НА з певним строком корисного використання містить і МСБО 38 «Нематеріальні активи» (п. 97, 104). 
    Таким чином, норми бухгалтерських стандартів, як національних, так і міжнародних, не передбачають припинення амортизації ОЗ та НА у разі тимчасової зупинки господарської діяльності підприємства. Тому підприємству амортизацію ОЗ та НА в бухгалтерському обліку потрібно продовжувати нараховувати і в період карантину. Також суми амортизації, нарахованої на ОЗ та НА за період карантину, можна включати до складу інших витрат діяльності, які обліковуються на однойменному субрахунку 977 «Інші витрати».