Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Працюємо і навчаємося водночас

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Однією з перспективних форм навчання є дуальна освіта, що поєднує теорію та практику – людина отримує фахові знання і паралельно закріплює їх на виробництві            

На жаль, сьогодні в Україні механізм взаємодії ринку праці та освіти є недосконалим. І саме для поліпшення взаємодії цих двох інститутів була розроблена дуальна форма освіти.
Дуальна форма здобуття освіти – це поєднання здобувачами теоретичної підготовки у закладах освіти з практичною – на робочих місцях задля набуття відповідної професійної кваліфікації на підприємствах, в установах та організаціях (далі – суб`єктах господарювання). 
Саме в цьому і полягає дуальність – обов’язкове доповнення та вдосконалення здобутих теоретичних знань практичним досвідом їхньої реалізації.

Концепція підготовки фахівців

В Україні процес підготовки до втілення дуального способу здобуття освіти розпочався зі схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (далі – Концепція), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року за № 660-р.
З метою впровадження дуальної форми здобуття освіти розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року за № 214-р затверджено План заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, яким передбачено конкретні завдання щодо розробки нормативних актів, проведення аналітичних та організаційних заходів на шляху впровадження дуальної форми освіти до навчального процесу. 
Як наслідок, на виконання зазначеного Плану заходів наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 за № 1551 було затверджено Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, яке визначає підстави, умови та порядок здобуття такої освіти за дуальною формою у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти).

Етапи здобуття дуальної освіти

Положенням про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти визначено наступні етапи здобуття такої освіти:
1.    Видання керівником навчального закладу наказу про запровадження дуальної форми здобуття освіти.
2.    Призначення у закладі освіти координатора – особи, яка здійснює організаційний, методичний та документальний супровід дуальної форми здобуття освіти.
3.    Укладення між закладом освіти та підприємством договору щодо провадження професійної освіти за дуальною формою.
4.    Формування закладом освіти на підставі укладених із підприємствами договорів переліку суб’єктів господарювання, що надають здобувачам освіти робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження професійно-практичної підготовки. Такий перелік необхідний для забезпечення здобувачам освіти можливості обирати місце для проходження професійно-практичної підготовки. У переліку зазначаються найменування суб’єктів господарювання, кількість робочих місць та/або навчально-виробничих ділянок, що надаються кожним суб’єктом господарювання для професійно-практичної підготовки.
5.    Укладення між здобувачем, закладом освіти та суб`єктом господарювання тристороннього договору, який регулює права та обов’язки всіх сторін у процесі здобуття освіти за дуальною формою навчання.
6.    Направлення закладом освіти здобувачів освіти на професійно-практичну підготовку до підприємства, закріплення за здобувачами освіти майстрів виробничого навчання (асистентів майстрів виробничого навчання).
7.    Визначення суб`єктом господарювання координатора та наставників для здобувачів освіти, а також розподіл суб`єктом господарювання здобувачів освіти на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів відповідно до укладених договорів та вимог і потреб освітньої програми/стандарту професійної освіти.
8.    Безпосередньо здобуття професійної освіти за дуальною формою, що передбачає обов’язкове ведення учнем щоденника із записами про виконання графіка освітнього процесу, набуття ним професійних і визначальних компетентностей, визначених освітньою програмою/стандартом професійної освіти, поточне оцінювання результатів навчання.
9.    Підсумкове оцінювання результатів навчання здобувача закладом освіти спільно із підприємством.

Основні завдання теоретично-практичного навчання

Слід зазначити, що основним завданням упровадження елементів дуальної форми навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом, підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців.
При впровадженні цієї форми освіти заклад професійної (професійно-технічної) освіти (далі – заклад освіти) та роботодавець є рівноправними партнерами, бо останній може брати участь у розробці робочих та індивідуальних навчальних планів й оцінювати результати кожного здобувача. 
Зі свого боку, зацікавленість роботодавців у такій співпраці полягає в бажанні отримати молодого висококваліфікованого працівника, який максимально мотивований до роботи на підприємстві одразу після закінчення навчання.

Грошова винагорода здобувачам освіти

Варто наголосити, що здобувачі освіти можуть бути занесені до штатного розпису працівників суб’єктів господарювання під час здобуття професійної освіти за дуальною формою в разі укладання трудових договорів.
Водночас суб’єкт господарювання забезпечує облік виконаних здобувачем освіти робіт та оплату праці за фактично виконаний обсяг робіт згідно з установленими системами оплати праці й укладеними договорами про здобуття професійної освіти за дуальною формою.
Як наслідок, здобувачі освіти отримують заробітну плату або іншу грошову винагороду, інші види матеріального заохочення під час професійно-практичної підготовки на робочому місці суб’єкта господарювання відповідно до договорів про здобуття професійної освіти за дуальною формою.

Фінансування навчання

Слід зазначити, що дуальна форма здобуття професійної освіти базується на денній формі здобуття професійної освіти та може поєднуватися з іншими видами інституційної форми здобуття професійної освіти.
Варто зазначити, що фінансування здобуття професійної освіти за дуальною формою відповідно до п. 26 розділу ІІ Положення(до автора: якого Положення??? Може, «Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»???) може забезпечуватися за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фізичних, юридичних осіб, інших додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Отже, підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти передбачає встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття здобувачами освіти досвіду практичного застосування компетентностей та їхньої адаптації в умовах професійної діяльності.

                                                  Олена Власенко,
                                                  головний державний фінансовий інспектор 
                                                     відділу інспектування у галузі освіти, науки, 
                                                  інформації та спорту Департаменту контролю
                                                       у галузі освіти, науки, спорту та інформації Держаудитслужби