Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Як отримати кредит на навчання

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Фаховий виклад про всі тонкощі «студентського кредиту» для здобуття вищої та професійно-технічної освіти: хто може отримати, під які відсотки, терміни повернення, пільги при кредитуванні

Освіта – один із найдавніших соціальних потреб, що викликана необхідністю суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навички, готувати нові покоління для життя.
Взаємодія ринку праці та освіти в умовах ринкової економіки є важливим напрямком формування людського капіталу як основи ефективного економічного і соціального розвитку країни.
Наростання конкуренції в усіх сферах сучасного життя людини, а особливо – у професійній діяльності, загострює проблему доступності отримання професійно-технічної, вищої освіти, яка, зі свого боку, виступатиме гарантом конкурентоспроможності майбутніх фахівців. 
Конституція України гарантує кожному з нас право на освіту та визначає, що громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних та комунальних закладах на конкурсній основі. 

Право на отримання кредиту

Проте, як показує практика, кількість бюджетних місць обмежена, а попит на отримання такої послуги як професійно-технічна чи вища освіта часто перевищує пропозицію.
Як наслідок, ті, хто не пройшов конкурс, отримують освітню послугу на платній основі. 
Можливість отримати якісну освіту часто залежить не тільки від рівня підготовки людини, але й від її можливості сплатити за навчання. Відсутність фінансових ресурсів може стати серйозною перешкодою в отриманні освіти.
Для того, щоб допомогти всім охочим отримати вищу освіту, держава надає так званий «студентський кредит». 
Варто зазначити, що держава до 01.09.2018 реалізовувала право на отримання «студентського кредиту» згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916, якою був затверджений Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти (далі – Порядок № 916).

Під три відсотки річних

Відповідно до умов Порядку № 916 цільовий пільговий кредит для здобуття вищої освіти за денною, вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності можуть одержати молоді громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу.
Слід зазначити, що вказаним Порядком визначено, що кредит надається тільки один раз на навчання за однією і тією ж спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у вищому навчальному закладі, що функціонує на території України.
Особливістю зазначеного кредиту є те, що сума кредиту повертається зі сплатою трьох відсотків річних протягом 15 років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому навчальному закладі, до Державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів з виплатою щороку однієї п’ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.
Проте відраховані з вищого навчального закладу одержувачі кредиту повертають кошти, починаючи з третього місяця після відрахування. 
Водночас держава, зі свого боку, забезпечує для деякої категорії осіб «програму лояльності» щодо умов повернення кредиту. 

Коли одержувач кредиту має дитину

Варто зазначити, що одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.
Якщо одержувач кредиту, який має двох дітей, то 25 відсотків суми  зобов’язань погашається за рахунок бюджетних коштів, а якщо має трьох і більше – 50 відсотків зазначеної суми.
Проте з 01.09.2018 згідно з Порядком пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 673 (далі – Постанова    № 673), умови отримання кредиту змінилися.

Тобто після прийняття Постанови № 673 одержувачі кредиту набули права на отримання кредиту не тільки на здобуття вищої освіти, а ще й на здобуття професійно-технічної освіти. 

Якщо студент – неповнолітня особа

Водночас відповідно до Постанови № 673 розширився перелік категорій, яким надається перевага за однакових підстав під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування, а також перелік умов, при яких продовжується строк повернення кредиту.
Проте слід звернути увагу, що з 01.09.2018 кредит можна отримати на здобуття освіти лише за денною та заочною формою. Кредит на здобуття освіти за вечірньою формою, з прийняттям Постанови № 673, не надається.
 Варто зазначити, що процедура надання кредиту не змінилася: кошти для пільгового кредитування надаються одержувачу кредиту на підставі угоди між одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника, форма якої затверджується Міністерством освіти і науки України.
Проте, якщо одержувач кредиту – неповнолітня особа, угода укладається з одним із його батьків або з особою, яка є його законним представником. Після досягнення одержувачем кредиту повноліття він укладає з навчальним закладом угоду зі збереженням усіх істотних умов попередньої угоди.

Документи для кредитування

Наголошуємо, що для укладання угоди одержувач кредиту (у разі, коли він є неповнолітньою особою – один із його батьків або особа, яка є його законним представником) подає до навчального закладу свій паспорт та довідку про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).
Варто вказати, що така угода укладається у трьох примірниках: два примірники угоди передаються кожній зі сторін, що її уклали. Третій примірник угоди передається навчальними закладами органу, що встановив таким закладам бюджетні асигнування для пільгового кредитування.
Закцентуємо увагу, що умови повернення кредиту, а також розміри кредитної ставки за користування вказаним кредитом не змінилися.
Отже, реалізація такої державної політики зможе забезпечити соціальну справедливість, адже професійно-технічна та вища освіта покликана відігравати роль «соціального ліфта» для найменш забезпечених верств населення.
Лариса Поздіна, 
заступник начальника відділу інспектування 
у галузі освіти, науки, інформації та спорту
Департаменту  контролю у галузі освіти, 
науки, спорту та інформації Держаудитслужби