Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Як знищується перлина кіномистецтва

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Славетна кіностудія свідомо доводиться до банкрутства і замість виробництва фільмів перетворюється на величезний паркінг зі складськими ангарами

 

Київська кіностудія науково-популярних фільмів (скорочена назва – Кіностудія «Київнаукфільм») – українська радянська державна кіностудія, яку було засновано 1941 року. Кіностудія «Київнаукфільм» спеціалізувалася на виробництві документально-наукових та анімаційних фільмів. 
За даними ресурсу «Звід пам’яток історії та культури» до 1992 року студія випустила понад 400 науково-популярних, техніко-пропагандистських, мультиплікаційних та анімаційних, ігрових і рекламних фільмів. Крім створення кіно- та відеофільмів усіх видів та жанрів, митці студії знімають стрічки на замовлення міністерств, відомств, підприємств, рекламні ролики та музичні кліпи, здійснюють переклад і дублювання іноземної кіно- та відеопродукції. Тут також зберігають, реставрують, впорядковують, тиражують і розповсюджують наукові, науково-художні та документальні фільми. Кадротека налічує понад 10 тисяч назв фільмів, випущених студією. В середині 1960-х роківстудія вийшла у лідери світового наукового кіно: понад 500 її фільмів нагороджено призами і дипломами Міжнародних кінофестивалів (МКФ), Всесоюзних кінофестивалів (ВКФ) та національних. На кіностудії за різного часу працювали відомі кінорежисери М. Грачов, Є. Григорович, К. Лундишев, Л. Островська, А. Серебреников, Ф. Соболев, С. Шульман, сценаристи Ю. Аліков, Є. Загданський, оператор Л. Прядкін та інші.

Поділ на дві компанії

Протягом 1990 – 1992 років «Київнаукфільм» перетворився на дві компанії: державне(може з прописної???) підприємство «Українська кіностудія анімаційних фільмів» (далі – Укранімафільм)  зі спеціалізацією на анімаційних фільмах та державне(може з прописної???) підприємство «Національна кінематека України» (далі – Національна кінематека України, Підприємство) зі спеціалізацією на документальних і наукових фільмах.
Укранімафільм з квітня 2019 року знаходиться в стані припинення.
Отже, наразі єдиним спадкоємцем Київнаукфільму, кіностудії зі світовим іменем, кадротеки підприємства – унікального зібрання кіноматеріалів, цінність яких з часом тільки зростає, є Національна кінематека України.
Державне підприємство «Національна кінематека України» є державним комерційним підприємством, яке засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства культури України.
Підприємство утворено з метою організації комерційної діяльності, прийняття участі у формуванні ринку товарів і послуг у сфері кіномистецтва, одержання прибутку, розвитку економічного, науково-технічного, культурного й інших видів співробітництва з суб’єктами господарювання України та інших країн, утворення нових робочих місць.


Введення процедури санації

Останнім часом викликає занепокоєння та привертає увагу громадськості, ЗМІ, державних органів стан справ на державних підприємствах сфери управління Міністерства культури України. Це пов’язано із занедбаним станом збереження кінофонду, незадовільним, недбалим, а деколи й недоброчесним станом збереження, використання майна, зокрема територій, будівель тощо, а також критичною ситуацією щодо можливого доведення до банкрутства державних підприємств. На жаль, не є винятком й державне  підприємство «Національна кінематека України».
З огляду на зазначене Держаудитслужба у плановому порядку провела ревізію фінансово-господарської діяльності Підприємства за період з 01.01.2015 до 31.12.2019, якою встановлено зокрема таке.
У жовтні 2015 року порушено провадження у справі про банкрутство Підприємства та введено процедуру розпорядження майном, а в лютому 2016 року стосовно Підприємства введено процедуру санації.
Відповідно до Плану санації загальний розмір вимог кредиторів, які підлягають погашенню на момент схвалення та погодження Плану санації, становить більше ніж 12 млн гривень. Додатково з метою збільшення доходів від основних статутних видів господарської діяльності боржника необхідним є здійснення ремонту будівель, які належать йому на праві господарського відання, задіяних у виробничій діяльності Підприємства. А це потребує залучення додаткового фінансування розміром сім мільйонів гривень.

Відчуження павільйонів

Планується зменшення операційних витрат Підприємства на утримання зношених та незадіяних у виробничому процесі об’єктів нерухомого майна, а також одночасне залучення додаткових грошових коштів на погашення кредиторської заборгованості Підприємства за рахунок відчуження частини майна – нерухомого майна, яке в силу значного зносу не задіяне в статутній господарській діяльності боржника.
З урахуванням прибутковості та зносу окремих об’єктів нерухомого майна, які обліковуються на балансі Підприємства, визначено доцільним відчуження 14 непрофільних та аварійних будівель і споруд у місті Києві загальною площею 5 286,10 кв. м. Унаслідок відчуження зазначеної частини майна боржника заплановано отримати прибуток орієнтовно на суму 20 млн грн, що дозволило б забезпечити повне погашення вимог кредиторів, зазначених у Плані санації.
Водночас Планом санації передбачено збереження для подальшого використання у господарській діяльності боржника окремих будівель (після їхнього ремонту), а саме: головного корпусу загальною площею 5 679,0 кв. м, мультиплікаційного корпусу загальною площею 3 914,6 кв. м, павільйонного корпусу загальною площею 4 862,5 кв. м та вбудованої підстанції загальною площею 327,1 кв. м. 

Заходи щодо врятування кінопідприємства

З урахуванням вище зазначеного затверджено застосування до боржника – державного підприємства «Національна кінематека України» – наступних заходів санації:
1. Відчуження частини майна боржника, а саме окремих будівель у місті Києві, шляхом проведення аукціону в порядку, передбаченому законодавством. Організатора аукціону визначити шляхом проведення конкурсу та погодження з Міністерством культури України.
2. Залучення додаткового фінансування розміром 7 000 000,00 гривень. Фінансування отримати в порядку авансування витрат керуючого санацією та використати на ремонтні роботи будівель, мереж водопостачання, каналізації, систем пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння та пожежного водопостачання.
Ревізією встановлено, що загальна сума вимог кредиторів становить більше ніж 19 млн гривень.
Проведений на Підприємстві захід державного фінансового контролю засвідчив низку порушень законодавства та недоліків у його роботі.

Порушення на сотні тисяч

Ревізією встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 803,1 тис. грн, зокрема порушень, що призвели до втрат на суму 573,8 тис. гривень.
Через недотримання вимог законодавства у сфері будівництва вісім підрядних організацій завищили обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, а Підприємство на збиток собі прийняло та оплатило ці роботи на загальну суму 269,3 тис. грн.
Також на порушення Плану санації у справі про банкрутство Підприємство здійснило оплату ремонтних робіт у відчуженій будівлі, через що покрило витрати іншої юридичної особи (нового власника будівлі) на загальну суму 213,9 тис. грн, чим завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.
Через недотримання вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та законодавства з питань оплати праці Підприємство зайво сплатило основну грошову винагороду керуючому санацією Підприємства на загальну суму 58,1 тис. грн.
Через непроведення у визначені законодавством терміни претензійно-позовної роботи зі стягнення з контрагентів як з боржників дебіторської заборгованості, що виникла внаслідок неналежного виконання ними зобов’язань, Підприємство втратило боржників у зобов’язаннях на загальну суму 23,4 тис. грн.
Крім цього, на порушення вимог законодавства Підприємство здійснило подвійне відображення у бухгалтерському обліку кредиторської заборгованості, яке спричинило зайву сплату судового збору за подання позову до суду щодо цієї заборгованості на суму 8,5 тис. грн, чим завдано матеріальної шкоди (втрат) на зазначену суму.
Також на порушення вимог законодавства зайво нараховано та виплачено заробітну плату зовнішньому суміснику Підприємства за фактично невідпрацьований час/невиконану роботу на загальну суму 0,6 тис. грн (зокрема ЄСВ).

Перетворення кіномайданчика на паркувальний майданчик

Ревізією встановлено й інші порушення на загальну суму 229,3 тис. грн, зокрема залишки основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 173,6 тис. грн, завищення в обліку Підприємства станом на 31.12.2019 дебіторської заборгованості на суму 35,0 тис. грн та кредиторської заборгованості на суму 20,7 тис. гривень.
Відповідно до Статуту, затвердженого наказом Міністерства культури України від 28.12.2012 № 1607, предметом діяльності Підприємства, зокрема, є створення за державним замовленням, а також за замовленнями юридичних і фізичних осіб аудіовізуальних творів; впровадження продюсерської системи створення та розповсюдження аудіовізуальної продукції, комп’ютерних та інших сучасних технологій фільмовиробництва; здійснення спільного виробництва аудіовізуальних творів з юридичними та фізичними особами України і зарубіжних країн із залученням інвестицій та коштів з інших джерел фінансування; відтворення аудіовізуальних творів будь-якими способами та у будь-якій формі, зокрема виготовлення фільмокопій, їхнього тиражування, озвучення, субтитрування, запис на магнітні, цифрові носії, продаж і передача до прокату.
Водночас ревізією встановлено, що діяльність зі створення за державним замовленням аудіовізуальних творів, відтворення аудіовізуальних творів будь-якими способами та у будь-якій формі, зокрема виготовлення фільмокопій, їхнього тиражування, озвучення, субтитрування, запис на магнітні, цифрові носії, у ревізійному періоді Підприємство фактично не здійснювало.
Слід зазначити, що діяльність Підприємства у ревізійний період була пов’язана з використанням його майна іншими особами.
Так, ревізією встановлено, що Підприємство за період з 01.01.2015 до 31.12.2019 відповідно до укладених договорів про надання послуг отримувало доходи від надання стороннім організаціям послуг з тимчасового розміщення транспортних засобів на території. 

Закрита від ревізорів калькуляція

Ревізією правильності визначення розміру плати за послуги з тимчасового розміщення транспортних засобів на території встановлено, що калькуляції вартості цих послуг на Підприємстві відсутні, вартість послуг з тимчасового розміщення транспортних засобів є договірною та встановлюється за кожним договором індивідуально: для легкових автомобілів – від 500,00 грн до 600,00 грн на місяць, для вантажних та автобусів – від 800,00 грн до 1 600,00 грн на місяць.
Також за період з 01.01.2015 доо 31.12.2019 Підприємство відповідно до укладених договорів отримувало доходи від надання виробничо-технічних послуг, послуг знімальних павільйонів та агентських послуг. Ревізією правильності визначення вартості виробничо-технічних послуг і вартості послуг знімальних павільйонів установлено, що калькуляції вартості цих послуг на Підприємстві відсутні, вартість послуг є договірною та встановлюється за кожним договором індивідуально.
На запити стосовно калькуляцій вартості послуг та інформації щодо визначення вартості послуг, які надавалися Підприємством за укладеними договорами, керуючий санацією Підприємства під час ревізії інформацію не надав.

Незаконна оренда

Також за період з 01.01.2015 до 31.12.2019 Підприємство надавало нерухоме майно, яке належить до державної власності, у користування іншим суб’єктам господарювання для здійснення ними своєї діяльності відповідно до договорів зберігання, а не договорів оренди, чим недотримано вимоги законодавства з питань оренди.
Так ревізією встановлено, що станом на 19.12.2019 Підприємство відповідно до укладених договорів надавало послуги зберігання 53 стороннім суб’єктам господарювання. Під час ревізії комісією проведено контрольне обстеження приміщень будівель, що обліковуються на балансі Підприємства, за результатами якого встановлено, що приміщення, які відповідно до договорів зберігання мають використовуватися для зберігання наданого сторонніми суб’єктами господарювання особистого майна, фактично використовуються цими суб’єктами господарювання для здійснення своєї діяльності. У цих приміщеннях суб’єкти господарювання здійснили ремонт та облаштували їх своїми меблями, доступ до цих приміщень можливий лише за присутності відповідного суб’єкта господарювання. Окремі приміщення мають вивіски зі своїм найменуванням. Приміщення, які відповідно до укладених договорів зберігання надані строннім суб’єктам господарювання, облаштовані індивідуальними засобами виміру електроенергії (лічильниками), відповідно до яких ці суб’єкти господарювання відшкодовують Підприємству вартість спожитої ними електроенергії.
Однак через відсутність незалежної оцінки приміщень, які надані в користування стороннім суб’єктам господарювання за укладеними договорами зберігання, розрахувати суму орендної плати за ці приміщення під час ревізії не виявилося можливим.

Оборудки із землею

Крім цього, згідно з актом на право користування землею, виданим 1967 року виконавчим комітетом Київської міської ради депутатів трудящих Київській кіностудії науково-популярних фільмів (правонаступником, якої є Підприємство) на праві постійного користування за Підприємством обліковується земельна ділянка площею 81 883,34 кв. м. Зазначену інформацію також підтверджено Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Проте земельна ділянка, яка надана Підприємству на праві постійного користування, за даними бухгалтерського обліку Підприємства не обліковується через те, що немає експертної грошової оцінки на неї.
Крім цього, ревізією встановлено, що розмежування земельної ділянки між Підприємством та новим власником будівель і споруд, відчужених у Підприємства шляхом проведення аукціону, відповідно до вимог Земельного кодексу України не здійснено.
Також ревізією встановлено невиконання результативних показників фінансового плану Підприємства на 2015 рік в частині незбитковості діяльності, недотримання вимог законодавства в частині невнесення змін до затверджених фінансових планів Підприємства на 2015 та 2016 роки. Крім цього, Підприємством фактично понесені витрати, які не затверджені фінансовими планами на 2015 та 2016 роки, на загальну суму 567,0 тис. гривень.
З огляду на всі ці факти, виникає питання: маємо непрофесійність чи свідомі дії тих, хто займається «порятунком» Національної кінематеки України, з розкрадання та знищення національного культурного надбання – фільмофонду?..

Ірина Дяченко,
заступник директора Департаменту
контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби