Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Дата розміщення новини: 2020-12-07

Чи може керівник установи утримати з моєї заробітної плати суму, яку мені помилково виплатили за рахунок бюджетних коштів? Зауважу, що винна особа, яка неправильно зробила нарахування, вже встановлена…

Ганна Нищенко,  Хмельницька обл.

Відповідає фахівець            Вікторія Коленко

головний державний аудитор

Управління нормативно-методологічного

забезпечення процесу державного

фінансового контролю Держаудитслужби

 

Загальні правила щодо матеріальної відповідальності працівників визначаються главою IX Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), Положенням про матеріальну відповідальність робочих і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, затвердженим Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13.07.1976  № 4204-IX (далі – Положення про матеріальну відповідальність).
Частиною першою ст. 130 КЗпП передбачено матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі та організації, внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.
Згідно з ч. 2 ст. 130 КЗпП умовами настання матеріальної відповідальності працівника, зокрема є пряма дійсна шкода. 
Під прямою дійсною шкодою, зокрема, розуміють втрату, необхідність для установи провести зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових обов'язків, грошові виплати.
До прямої дійсної шкоди, зокрема, належать витрати, спричинені зайвими виплатами на користь працівників (основної та додаткової заробітної плати, сум компенсацій, допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, інших виплат), при відсутності можливості стягнення цих сум із працівників, які безпідставно одержали відповідні суми.
Трудовим законодавством визначено вичерпний перелік випадків, щодо яких здійснюється відрахування із заробітної плати. 
Так, відповідно до ст. 127 КЗпП відрахування із заробітної плати працівників для покриття їхньої заборгованості підприємству, установі та організації, де вони працюють, можуть провадитися за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу: 
•    для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати;
•    для повернення сум, зайво виплачених унаслідок лічильних помилок;
У цих випадках власник або уповноважений ним орган має право видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше ніж один місяць з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми; при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки, а також при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації порядок покриття якої визначено ст. 136 КЗпП.
Тобто керівник установи має право видати наказ (розпорядження) про відрахування із заробітної плати зайво виплаченої суми, якщо помилка у нарахуванні заробітної плати була лічильна та якщо не минув один місяць з дня виплати неправильно обчисленої суми.