Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

НЕБЕЗПЕЧНІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ: МІФИ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Дата розміщення новини: 2017-10-05

НЕБЕЗПЕЧНІ  ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ:

МІФИ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

 

 

Конституцією України (ст. 53) гарантовано право кожному громадянину на  отримання освіти. Реалізація цього права здійснюється через безоплатне забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів якісними і змістовними підручниками

Читання – один з основних способів сприйняття школярами навчального матеріалу, а також основний вид навчальної діяльності дітей у школі та вдома.

Проте процес читання пов'язаний із напруженням органу зору, яке значною мірою визначається якістю оформлення підручника – розміром набірного знака (шрифту), його малюнком і накресленням, інтенсивністю і рівномірністю друку, кольором паперу та іншими елементами оформлення.

Нарікання з боку суспільства щодо цього питання неодноразово лунало у пресі та на телебаченні.

Про незадовільний рівень якості шрифтового оформлення та поліграфічного виконання підручників було наголошено й у статті М.М. Дубневич (Державна академія друкарства), опублікованій 2016 року в журналі «Поліграфія і видавнича справа». Цей науковець проаналізував 50 навчальних видань для середнього і старшого шкільного віку 24 видавництв та 35 книжок художньої дитячої літератури 15 видавництв.

Як засвідчили результати дослідження, в усіх оцінюваних навчальних виданнях виявлено відхилення показників якості поліграфічного виконання від гранично допустимих – довжина рядка, немає збільшення інтерліньяжу (відстані між рядками у тексті), перевищення місткості шрифту, невідповідність кеглю шрифту віковим особливостям читача.

За дослідженням, найбільше відхилень у навчальній літературі виявлено щодо розмірів полів (у 90% досліджених підручників), наявних критичних дефектів (86%) та оформлення додаткового (76%) і основного (70%) тексту.

Відхилення щодо кольорового оформлення видання, дефекти ілюстрацій та маси примірника встановлено у 40%, 26% та 6% відповідно.

 

Проте не останню роль у безпечності освітніх послуг відіграє і вага підручника. Переобтяження шкільного портфеля спричиняє проблеми із хребтом, який у період активного росту дитини деформується від тягарів.

А отже, здоров’я нації прямо залежить від забезпечення належних безпечних умов для отримання знань.

За порадами лікарів, максимальна вага, яку можна носити дитині, – це
15% від маси її тіла, а краще – 10%.

Враховуючи поставлені суспільством питання під час аудиту, який проводили 2017 року фахівці Державної аудиторської служби України із залученням усіх міжрегіональних територіальних органів, а також ревізії у державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти», якій Міністерство освіти і науки України (МОН, міністерство) делегувало повноваження державного замовника з виготовлення підручників, особливу увагу звернуто на надання відповіді: чи були забезпечені упродовж 2013 – 2016 років діти України безпечними підручниками.

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про освіту» та ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту» забезпечення підготовки та видання підручників і посібників покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, яким є МОН.

Для забезпечення покладених на міністерство повноважень з 01.01.2013 запрацював стандарт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (реорганізоване у МОН 2013 року) «Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги» (СОУ 22.2-02477019-07:2012).

Відповідно до СОУ 22.2-02477019-07:2012 навчальне видання має задовольняти гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей, установлені Державними санітарними нормами і правилами 5.5.6-138-2007 «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей» (ДСанПіН 5.5.6-138-2007), які регламентують вимоги щодо оформлення друкованої продукції за показниками безпеки здоров’я для дітей залежно від вікової категорії, а саме:

перша група видання для дітей дошкільного віку (до 6 років);

друга група видання для дітей молодшого шкільного віку (6 – 10 років включно), учнів початкових класів;

третя група видання для дітей середнього шкільного віку (11 – 14 років включно), учнів V – VIII класів;

четверта група – видання для дітей старшого шкільного віку, підлітків  (15 – 18 років включно), учнів IX – XII класів.

Згідно із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» державні санітарні норми і правила є обов’язковими для виконання.

А отже, за вимогами ДСанПіН 5.5.6-138-2007 та Закону для суб’єктів видавничої діяльності, якими є видавці, виготовлювачі та розповсюджувачі видавничої продукції, під час виготовлення книжкової продукції (у тому числі підручників) ці норми і правила є обов’язковими.

За СОУ 22.2-02477019-07:2012, приймати навчальні видання потрібно партіями. Кожна партія підлягає приймально-здавальним випробуванням, під час яких перевіряють виконання загальних вимог до навчальних видань, визначені ДСанПіН 5.5.6-138-2007, у тому числі й щодо ваги підручника, вимоги до матеріалів, шрифтового оформлення, поліграфічного виконання.

Обсяги вибірки, приймальне і бракувальне число, за ГОСТ 18242-72 «Статистичне приймальне контролювання за альтернативною ознакою. Плани контролювання», залежать від обсягів партії. Результати приймання партії підтверджуються підписами у відповідному документі.

Проте безпосередньо державний замовник, яким у 2013 – 2014 роках була державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти», у 2015 – 2016 роках – Інститут модернізації змісту освіти, приймання партій не здійснював.

Як наслідок, під час аудиту виявлено підручники, що містили критичні дефекти, за якими видання мають бракуватися, – ненадруковані аркуші, брак окремих розділів у підручнику, дефекти скріплення блока, випадання елементів блока (неякісно прошиті аркуші), наявність аркушів, виготовлених з паперу жовтого кольору.

 

Наприклад, лише у Волинській області було виявлено 12 випадків браку в підручниках.

Так, «Українська література. 6 клас» (видавничий дім «Освіта», Київ, 2014 рік) – бракувало цілого зошитного блока у зшивці підручника (32 сторінки); «Основи здоров’я. 6 клас» (видавництво «Алатон», Київ, 2014 рік) – замість тексту прошито 16 чистих аркушів; «Трудове навчання. 8 клас для хлопчиків» (ТОВ «Фоліо», Харків, 2016 рік) – обкладинку прошито навиворіт, аркуші підручника з перевернутим текстом.

У договорах, укладених з видавництвами, державні замовники поклали відповідальність за якість підручників лише на них та обмежились вимогами щодо обов’язкової наявності у видавництв Державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

У 2013 – 2016 роках, справді, на виготовлені підручники видавництвам видано висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на їх відповідність медичним критеріям безпеки та вимогам ДСанПіН 5.5.6-138-2007.

 Проте аудитом установлено, що в цих висновках про підтвердження якості виготовленої навчальної літератури містилися дані й про підручники, які фактично видавництва не друкували за державним замовленням.

Зокрема, 2015 року отримано висновки щодо відповідності встановленим медичним критеріям безпеки/показникам підручників «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» (автори Горбач Л.В., Трінька Г.Ю.) та «Образотворче мистецтво» (автори Железняк С.М., Ламонова О.В.), виготовлення яких передбачалося 2015 року ТОВ «Видавництво «Генеза», але ненадрукованих (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11.09.2015 № 05.03.02-04/41179).

Так само за висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи, наданими ТОВ «ВД «Освіта» (від 14.12.2015 № 05.03.02-04/55994, від 14.12.2015 № 05.03.02-04/55996) та ТОВ «Сиция» (від 14.12.2015 № 05.03.02-04/55995), 9 найменувань підручників, не надрукованих 2015 року цими видавництвами, відповідали всім медичним критеріям безпеки.

А отже, постає запитання: «Чи в Україні насправді здійснюється контроль за якістю і безпечністю виготовлених підручників?».

Про формальний підхід до цього питання свідчать і дані проведеного залученими до аудиту фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області огляду підручників на відповідність вимогам ДСанПіН 5.5.6-138-2007.

Зокрема, за результатами аналізу було встановлено, що, наприклад, підручник «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас» (автори Заболотний О.В., Заболотний В.В.), виготовлений накладом 202,5 тис. примірників на суму 3,3 млн грн, містив папір жовтого відтінку. У підручнику траплявся виворітний текст із кеглем 8 пунктів, у виокремленому тексті використовувалися понад три кольори, кегель основного і додаткового шрифтів на всіх сторінках був нижчим від нормативних показників, не дотримано і відстані від тексту до малюнків, корінцеві поля на суміжних сторінках не відповідали нормативам на всіх сторінках.

Підручник «Інформатика. 7 клас» (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Черніков Л.А., Шакотько В.В.), виготовлений тиражем 95,1 тис. примірників на суму 2,3 млн грн, містив на окремій сторінці розмитий текст, кегель основного і додаткового шрифтів на всіх сторінках був нижчим від нормативних показників, місткість знаків у додатковому тексті перевищувала норматив, корінцеві поля на суміжних сторінках не відповідали нормативам на семи сторінках.

Зважаючи на те, що проаналізовані підручники не відповідали вимогам       ДСанПіН 5.5.6-138-2007, їх подальше використання, як зазначено у листі Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, у навчальній діяльності дітей без проведення санітарно-епідеміологічної експертизи суперечить чинному законодавству.

Загалом на виготовлення 592,6 тис. примірників підручників, які не відповідали санітарним нормам, з державного бюджету було спрямовано                11,7 млн грн.

Також, як зазначено у СОУ 22.2-02477019-07:2012 та ДСанПіН 5.5.6-138-2007, вага окремого примірника з розрахунку на один навчальний день у комплекті зі шкільним приладдям, без ваги ранця або портфеля, не повинна перевищувати допустимих гігієнічних норм перенесення учнями ваги на відстань до 3 км:

  IІІ класи  – 1,5 – 2,0 кг;

  ІІІ – IV класи – 2,0 – 2,3 кг;

  V – VI класи – 2,3 – 3,0 кг;

  VII – VIII класи – 3,0 – 3,5 кг;

  IX – XI (XII) класи – 3,5 – 4,5 кг.

А отже, вага кожного підручника не повинна перевищувати: для І – ІІ класів – 300 г; ІІІ – ІV класів – 350 г; V – VI класів – 450 г; VIІ – X класів – 500 г; XI – XII класів – 600 г.

Збільшення ваги підручника можливе за потреби видавця та погодженістю із замовником, але не більше ніж на 20%.

Наочно визначення ваги примірника навчального видання залежно від вікової групи учнів (класу) наведено на рисунку.

Результати проведених під час аудиту і ревізії в Інституті модернізації змісту освіти контрольних зважувань окремих підручників засвідчили факти як збільшення ваги порівняно з нормами, визначеними СОУ 22.2-02477019-07:2012 та ДСанПіН 5.5.6-138-2007, так і її зменшення.

Зокрема, фактична вага підручника «Математика. 3 клас» (автори Богданович М.В., Лишенко Г.П., 2013 рік), зважування якого відбулося у ТОВ «Видавництво «Генеза», становила 356 г (норматив 350 г, з урахуванням збільшення на 20% – 420 г). Тоді як фактична вага підручника «Трудове навчання. 3 клас» (автори Веремійчик І.М., Тименко В.П.) цього ж видавництва становила лише 258 г.

 

Загалом, у цьому видавництві під час зважування 141 примірника підручників, виготовлених ним у 2013 – 2016 роках, установлено, що 33%  навчальної літератури надруковано з перевищенням норм, визначених СОУ 22.2-02477019-07:2012 та п. 6.8 ДСанПіН 5.5.6-138-2007 для відповідної категорії дітей, але в межах допустимих 20%.

Водночас під час контрольних заходів ні МОН, ні Інститут модернізації змісту освіти документального підтвердження на збільшення ваги на нормативні 20% не надали.

Наявність відхилень ваги від норм у підручниках, виготовлених ТОВ «Видавництво «Генеза», встановлено і під час зважування підручників, доставлених у Вінницьку область, у випробувальному центрі Державного підприємства «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» на електронних вагах AD-1000 «AXIS» (свідоцтво про калібрування № 220/01К від 01.01.2017).

Загальні результати зважування 90 примірників підручників засвідчили, що вага майже третини підручників (28 із 90, або 31,1%) коливалася в межах допустимих граничних норм.

Крім того, встановлено факт перевищення гранично допустимої ваги підручника для 5 класу з української літератури (автор Коваленко Л.Т., ТОВ «Видавничий дім «Освіта») на 18,2 г (маса 558,2 г). Загалом в область поставлено таких підручників у кількості 8 750 примірників на суму 154,1 тис. грн. Зазначимо, що перевищення ваги цього підручника було встановлено й у Харківській області.

Подібні випадки виявлено й у ТОВ «Грамота», ТзОВ «Видавництво «Астон», ДП «Спеціалізоване видавництво «Либідь» та ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ».

А отже, навантаження навчальних програм та безконтрольне збільшення ваги лише на кілька грамів призводить до того, що до школи з портфелем ідуть не учні, а батьки, тримаючи в руках не підйомний для дитини портфель.

Тому питання щодо небезпеки наших підручників так і залишається відкритим.

 

Світлана Гребень,

заступник директора департаменту –

начальник відділу інспектування

у галузі освіти, науки, інформації та спорту

Департаменту контролю у галузі освіти,

науки, спорту та інформації

Держаудитслужби