Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Рятувальники не врятувалися від марнотратства

Дата розміщення новини: 2020-12-06

Афери з придбанням квартир, невитребувані борги, незаконні премії, махінації з розукомплектованими пожежними авто призвели в службі порятунку до розтрат на десятки мільйонів гривень

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – Служба, ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ. Уряд реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їхньому виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. 
Враховуючи ці умови, Служба як відповідальний виконавець бюджетних програм входить до системи головного розпорядника бюджетних коштів Міністерства внутрішніх справ України та, відповідно, фінансується з державного бюджету, зокрема й центральний апарат ДСНС.
Знаючи про значні обсяги державного забезпечення та специфіку роботи,  Державна аудиторська служба України за власною ініціативою провела ревізію фінансово-господарської діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій за період з 01.01.2016 до 30.11.2019.
Зрозуміло, що освоєні Службою кошти державного бюджету інспектувати на 100 % неможливо, але й вибірковий метод перевірки коштів, виділених на утримання апарату ДСНС, засвідчив низку порушень й недоліків. Та ще й не варто забувати про кошти, витраченні у централізованому порядку за рішенням керівництва Служби.

Фінансові порушення 

38 060,1 тис грн – саме такою за бухгалтерським обліком Служби без первинних документів є дебіторська заборгованість на загальну суму, щодо якої у ревізійному періоді не вживалися заходи для відновлення та отримання первинних документів. Також Службою, як кредитором своїх вимог до боржників, не проводилася претензійно-позовна робота щодо стягнення дебіторської заборгованості.
Слід зазначити, що невжиття заходів є причиною пропуску строків позовної давності, що позбавляє сторону (кредитора) права на сплату боржниками неустойки, відшкодування ними завданих збитків невиконанням, неналежним виконанням зобов’язань, зокрема невиконанням умов договорів, та призводить до фактичної втрати боржників у зобов’язаннях через пропуск строків позовної давності.
Через таку бездіяльність або неналежне реагування, або вжиття недостатніх заходів (у межах законодавства) є передбачуваний наслідок –  втрата активів.
Цікавим є те, що ця дебіторська заборгованість виникла ще наприкінці 1990-х –  на початку 2000-х років за придбання квартир.
Під час ревізії Держаудитслужбою було розраховано індекс інфляції, який з моменту виникнення заборгованості (зазначена заборгованість виникла у протягом 1999 – 2002 років) до 30.11.2019 склав «кругленьку» суму.
Зокрема, загальна вартість дебіторської заборгованості як активу (з урахуванням індексу інфляції) розрахунково становить 327 191,9 тис. гривень. 
Довідково. Зазначений розрахунок зроблений під час ревізії з метою об’єктивного оцінення можливих втрат через невжиття ДСНС усіх можливих заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості з боржників.


Махінації з квартирами

1 180,7 тис. грн – на таку суму за даними бухгалтерського обліку Служби без первинних документів обліковувалися дві квартири та 37 квартир, що знаходилися на кількісному обліку. 
Зокрема, під час ревізії Службою не підтверджено підстави обліку вказаних вище квартир, які станом на 30.11.2019 обліковувалися на субрахунку 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів».
Крім цього, ревізією встановлено, що  права власності на вказані квартири належать іншим особам: інформація отримана офіційно – відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Також Службою станом на 30.11.2019 не відшкодовано порушень, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 459,1 тис грн, виявлених попередніми ревізіями (перевірками). 
Зокрема, ДСНС неповним обсягом усунуто порушення, виявлені попередніми заходами державного фінансового контролю, проведеними  2014  та 2015 років, а саме не відшкодовано: 
- зайво нараховану та виплачену надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи;
-зайво нараховану та виплачену надбавку за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби ДСНС України;
-зайво перераховані до Пенсійного фонду України нарахування на заробітну плату;
-недоотримання коштів у вигляді несплаченої орендарем пені та штрафних санкцій тощо.

Відсутність внутрішнього аудиту

Також ревізія виявила:
-порушення вимог Порядку внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту в частині незабезпечення дотримання принципу функціональної незалежності Відділу внутрішнього аудиту ДСНС;
-незабезпечення актуалізації внутрішніх документів вимогам відповідних стандартів;
-недотримання вимог Кодексу законів про працю України та Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В» в частині їхнього затвердження;
-невідповідність Положення про Відділ внутрішнього аудиту ДСНС  відповідному порядку в частині вжиття заходів при втручанні до діяльності з внутрішнього аудиту третіх осіб;
-недотримання вимоги щодо наявності в базі даних повної інформації про об’єкти внутрішнього аудиту;
-незабезпечення проведення ефективних заходів щодо підвищення якості внутрішнього аудиту;
-невідповідність окремих положень про самостійні структурні підрозділи типовим положенням (Відділ власної безпеки та протидії корупції, Положення про Департамент економіки і фінансів), а також недотримання вимог законодавства в частині затвердження посадових інструкцій керівником установи.

Розукомплектовані автомобілі

За зверненням правоохоронних органів Держаудитслужба перевірила відповідність поставлених 71-го пожежно-рятувального автомобіля специфікаціям договорів, технічній документації, а також стан збереження та використання поставленого майна.
Для цього проведено 24 зустрічні звірки в територіальних органах ДСНС та підпорядкованих підрозділах Служби.
Зустрічними звірками проведено інвентаризацію 69 отриманих автоцистерн пожежних, а також їхнє обстеження відповідно до специфікації, якими встановлено:
- з 69 одиниць обстежених автомобілів в 20 одиницях вилучено (розкомплектовано) 80 штук комплектів дихальних апаратів на стиснутому повітрі Drager PSS 4000  (далі – комплекти) на загальну суму 3 363,9 тис грн (апарати передано або плануються до передачі до інших підрозділів);
-лише 49 одиниць автомобілів повністю відповідають комплектації згідно зі специфікацією та технічними характеристиками, зазначеними в додатках до договорів про закупівлю;
-відповідно до актів розукомплектування, вилучення та оцінки матеріальних цінностей в підрозділах ДСНС комплекти оцінено окремо від автоцистерни пожежної;
- з 20 одиниць обстежених автомобілів, з яких вилучено (розкомплектовано) дихальні апарати Dragger PSS 4000, лише на 11 одиниць автомобілів надано лист ТОВ «ПК «Пожмашина», як офіційного дистриб’ютора, щодо розрахунку вартості на одиницю вилучених (розкомплектованих) комплектів – за іншими дев’ятьма одиницями автомобілів визначення вартості відбувалось на підставі інформації, отриманої від ТОВ «Технологія для життя» та з інтернет-платформ.
Отже, результати ревізії засвідчили серйозні фінансові порушення та необхідність врахування різних «акцентів» під час перевірки. Наприклад, таких як стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, адже мова йде про державні кошти, тобто – платників податків. 


Галина Колосюк,
заступник директора департаменту – начальник відділу державного фінансового аудиту в галузі соціального захисту населення та фондів соціального страхування Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби