Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

«Укрбуд» замість будувати - купує

Дата розміщення новини: 2020-12-06

Будівельна компанія замість зведення прибуткового інвестиційного житла, з порушеннями купує офіси, втрачаючи на цьому мільйони гривень

За даними,  опублікованими Всесвітнім економічним форумом згідно з Індексом глобальної конкурентоспроможності, 2019 року Україна посіла               85-те місце з поміж 141 країн світу.
 Довідково. Індекс глобальної конкурентоспроможності складається з більше ніж 100 змінних, що згруповані у 12 контрольних показників (зокрема «Інфраструктура», «Макроекономічне середовище», «Ефективність ринку товарів», «Інноваційний потенціал» тощо), які об’єднані трьома основними групами субіндексів: «Основні вимоги», «Підсилювачі продуктивності» та «Інновації та фактори вдосконалення». 
Даний показник яскраво свідчить про необхідність суттєвого пожвавлення вітчизняної економіки, системної роботи з боку держави над стимулюванням розвитку промисловості, прибутковості українських підприємств тощо.
Визначальну роль при цьому варто надати саме державним підприємствам, адже ефективність їхньої діяльності безпосередньо впливає на економічне зростання  та стабільність держави. 
Однак, на жаль, «працьовитість»  підприємництва у державному секторі не можна назвати навіть задовільною.  

Держава – єдиний акціонер УКРБУДу

Найбільше проблемних питань стосуються саме діяльності акціонерних товариств, єдиним засновником та акціонером яких є держава.
Зокрема, існують певні особливості щодо державних акціонерних товариств, серед яких варто виокремити, насамперед, порядок управління діяльністю вказаних товариств.
Яскравим прикладом цього є правове регулювання діяльності державного публічного акцiонерного товариства «Будiвельна компанiя «Укрбуд».
 Державна аудиторська служба України та її міжрегіональні територіальні органи відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю на ІV квартал 2019 року провели державний фінансовий аудит діяльності державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (далі – ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», Компанія) та на восьми його дочірніх підприємствах за період з                    01.01.2016 до 30.09.2019.
Засновником та єдиним акціонером Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.
До складу ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» входять  11 дочірніх підприємств (проєктні інститути та навчально-курсові комбінати), які  мають загальнодержавну форму власності.

Неефективне придбання офісних приміщень

Упродовж періоду, що підлягав дослідженню, результатом діяльності ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» (управління) був прибуток (2016 рік – 6,0 млн грн, за 2017 рік –  6,8 млн грн,  за 2018 рік – 35 млн грн та за дев’ять місяців 2019 року – 21,3 млн грн).
Проте спостерігається поступове зниження рентабельності, яке пояснюється не лише наявністю значної конкуренції на ринку будівництва.
Зокрема, аудитом встановлено, що  Компанія фактично повністю втратила раніше зайняті позиції в сегменті інвестиційного будівництва житла. 
Керівництво ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» не забезпечує розвиток будівельної діяльності, що, як передбачено Статутом, є  пріоритетним напрямком товариства. 
Разом з тим, як встановлено аудитом, правління Компанії приймає неефективні рішення в частині надання переваги у спрямуванні капітальних інвестицій на діяльність, яка не має будівельного напрямку. 
Так, у квітні – вересні 2019 року Компанія відповідно до рішень правління придбала 14 нежитлових (офісних) приміщень загальною площею  майже 2,0 тис. кв.м на суму понад 103 млн грн (м. Київ). 

Втрата 2,3 мільйона гривень

Рішення про придбання зазначеної інвестиційної нерухомості та формування витратної частини фінансового плану прийнято                                 ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд»  без аналізу співставлення  понесених витрат із прогнозованим доходом та періодом самоокупності вкладень.
Водночас слід відзначити, що сукупна вартість придбаних нежитлових (офісних) приміщень перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії. Відповідно до вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення такого правочину (що перевищує 25 % вартості активів) приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.  
Вказане може свідчити про штучний поділ предмету закупівлі (укладання окремих договорів купівлі – продажу нерухомості) з метою уникнення встановленого порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
Поряд з цим,  ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» не було пред’явлено суб’єкту господарювання (якому Компанія вимушено передала функції забудовника) суму понесених витрат за рекламні послуги при спорудженні об'єкта будівництва, через що втрачено можливість в отриманні  грошових коштів на суму 2,3 млн гривень.

Несплачені дочірніми компаніями дивіденди 

Через відсутність реагування на неналежне (несвоєчасне) виконання                 новим забудовником умов мирової угоди щодо відшкодування Компанії понесених витрат, ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» втратило можливість отримати  додатковий дохід  на суму понад 3,5 млн грн – за умови розміщення вказаних грошових коштів на депозитному рахунку.
Також під час аудиту було встановлено  неврегульованість  взаємовідносин між Компанією та її дочірніми підприємствами щодо механізму (порядку) нарахування до державного бюджету дивідендів.
Так, ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» сплачує за результатом отриманого чистого прибутку до державного бюджету суму дивідендів, розраховану відповідно до фінансових результатів дочірніх підприємств (зокрема з урахуванням отриманих підприємствами  збитків). 
За таких умов, як встановлено аудитом, дочірні підприємства Компанії є окремими юридичними особами, які здійснюють господарську діяльність за власними статутними документами, та відповідно мають самостійно відраховувати частку чистого прибутку.
Зазначене призвело до штучного зменшення чистого прибутку та відповідно й частини відрахувань до державного бюджету (розрахунково на суму 1,1 млн грн).

Роз’яснення міністерства фінансів 

Відсутність у чинному законодавстві роз’яснень щодо трактування окремих питань дивідендної політики господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, може сприяти «штучному» зменшенню чистого прибутку та відповідно частини відрахувань до державного бюджету.
Держаудитслужба направила до Міністерства фінансів України відповідний запит щодо порядку визначення фінансового результату для сплати до державного бюджету дивідендів, а саме стосовно  врахування (неврахування) за таких обставин результатів діяльності дочірніх підприємств.
Стосовно зазначеного питання  Міністерство фінансів України надало відповідь, що визначення фінансового результату  ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» для сплати дивідендів має здійснювати як окрема юридична особа. 

Скорочення проєктних робіт

Під час проведених аудитів дочірніх підприємств Компанії також були виявлені  окремі недоліки та факти прийняття неефективних управлінських рішень, які негативно впливали на господарську діяльність підприємств.
Зокрема, контрольні заходи засвідчили значне  скорочення обсягів проєктно-вишукувальних робіт на підприємствах, що забезпечують один із основних видів діяльності Компанії – проєктування об’єктів будівництва.
Внаслідок незавершення розпочатих 2011 року проєктних робіт та невизначення у перспективі подовження виконання цих робіт дочірнє підприємство «Проєктний інститут «Придніпровський Промбудпроект» розрахунково недоотримало доходів  на суму 558,7 тис. гривень.
За відсутністю  достатньої кількості сертифікованих спеціалістів-проєктувальників дочірнє  підприємство «Проєктний інститут «Одеський Промбудпроект» для виконання робіт у сфері архітектури залучає субпідрядні організації, через що упущено можливість в отриманні доходів на суму 8 740,5 тис. гривень.

Недоліки дочірніх підприємств

Наявність фактів неефективних управлінських дій (рішень) встановлено й на дочірньому підприємстві  «Сумський навчальний центр», яке забезпечує напрям діяльності Компанії щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.  
Так, унаслідок незанесення до кошторису вартості навчання одного слухача  всіх понесених витрат (орендна плата, амортизаційні відрахування) навчальний центр недоотримав доходів  на загальну суму 699,9 тис. гривень.
Неузгодженість позицій Компанії як органу управління  та дочірнього підприємства «Київський Промбудпроект» під час участі у закупівлі по виконанню робіт з розроблення робочої документації Подільського мостового переходу із застосуванням системи «Prozorro» призвела до відхилення тендерної пропозиції підприємства – ймовірна сума доходу становила  39 125 тис. грн.
Крім того, слід зауважити, що у значній кількості підприємств виявлено факти невжиття заходів щодо здачі приміщень у суборенду, неналежного проведення претензійно-позовної роботи та інших недоліків.
За підсумками контрольних заходів об’єкту аудиту надані  пропозиції й рекомендації  та поінформовано Кабінет Міністрів України.

Вікторія Іванова,
начальник відділу державного фінансового аудиту в галузі житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестицій Департаменту контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Держаудитслужби