Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Укрзалізниця: мільйонні зарплати за мільярдні збитки

Дата розміщення новини: 2020-12-06

Величезні борги, захмарні зарплати керівництву, розбазарювання вагонів, гігантські штрафиї призвели до збитків в Укрзалізниці на 11,8 мільярдів гривень

 

Держаудитслужба на виконання п. 6.6 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2019 року провела планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – АТ «Укрзалізниця», Товариство) та його 24-х філій за період з 01.01.2018 до 30.09.2019.
АТ «Укрзалізниця» зі збиткового 2016 року стало прибутковим, і чистий прибуток від результатів діяльності щороку зростає (2017 року – 114,5 млн грн (за даними консолідованої звітності), 2018 року – 203,9 млн грн та за дев’ять місяців 2019 року – 3,9 млрд грн) – натомість 2016 року чистий збиток Товариства становив 7,3 млрд грн.
Водночас 2018 року доходи Товариства становили 85,6 млрд грн, що на 7,3 млрд грн менше ніж передбачалося фінансовим планом, за дев’ять місяців 2019 року – 72,4 млрд грн, що менше на 5,6 млрд грн.
Фінансові плани АТ «Укрзалізниця» на 2018 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 87-р) та на 2019 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 133-р) затверджувалися несвоєчасно, тобто не у терміни, визначені ч. 2 ст. 75 Господарського кодексу України.
Товариство несвоєчасно надсилало проєкти консолідованих фінансових планів АТ «Укрзалізниця» на 2018 рік та на 2019 рік на розгляд та погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 у редакції наказу від 31.07.2018 № 1070).

Капітальні інвестиції на порушення урядових постанов

Ревізією встановлено, що АТ «Укрзалізниця» до затвердження фінансового плану у встановленому порядку здійснила капітальних інвестицій на суму 943,4 млн грн, чим порушено вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 460-р АТ «Укрзалізниця» (як юридична особа) у червні 2019 року сплатило до бюджету дивідендів на суму 103,1 млн грн, тобто 30 % від чистого прибутку за 2018 рік (343,7 млн грн), як передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364.
Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364, згідно з якими затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року розміром 90 %.
Пунктом 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 26 встановлено строк для сплати дивідендів до державного бюджету з урахуванням нормативу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, тобто АТ «Укрзалізниця» необхідно було сплатити 206,2 млн грн.

Несплата дивідендів

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04.03.2020 № 4684/1/1-20 до листа Держаудитслужби від 04.02.2020 № 05-12/72-2020 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомило, що головним розробником проєктів актів Кабінету Міністрів України з питань, пов’язаних зі здійсненням Кабінетом Міністрів України повноважень суб’єкта управління або загальних зборів АТ «Укрзалізниця», є Мінінфраструктури.
Водночас відповідно до п. 58 Статуту АТ «Укрзалізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 938, рішення з питань затвердження розміру річних дивідендів оформляються відповідним актом Кабінету Міністрів України, проєкт якого за дорученням Прем’єр-міністра або відповідно до резолюції Віцепрем’єр-міністра України розробляється та подається в установленому порядку Мінекономрозвитку.
Держаудитслужба листом від 17.03.2020 № 05-14/166-2020 звернулася до Мінінфраструктури щодо підготовки проєкту відповідного розпорядження про розподіл чистого прибутку АТ «Укрзалізниця» за 2018 рік. Наразі відповіді не отримано.
Зважаючи на викладене, Державний бюджет України недоотримав коштів на суму 206,2 млн грн через несплату АТ «Укрзалізниця» до бюджету частини дивідендів.

Збиткові перевезення

У структурі доходів АТ «Укрзалізниця» вантажні перевезення займають найбільшу частку (88 %), постійно зростають та за період, що ревізувався, становили 121,5 млрд грн (2018 рік – 67,5 млрд грн, за дев’ять місяців 2019 року – 54 млрд грн) – натомість пасажирські перевезення становили лише 16,1 млрд грн (2018 рік – 8,4 млрд грн, за дев’ять місяців 2019 року – 7,7 млрд грн).
Проте зростання доходів від перевезень відбувається переважно за рахунок збільшення тарифів (вантажні перевезення зменшуються, пасажирські – зросли але не суттєво).
Довідково. Вантажообіг АТ «Укрзалізниця» 2018 року загалом становив 228,6 млрд тонно-кілометрів, що на 1,5 % менше ніж за аналогічний показник 2017 року, та за дев’ять місяців 2019 року – 170,3 млрд тонно-кілометрів, що на 0,3 % більше ніж за аналогічний період 2018 року. Пасажирообіг 2018 році становив 28,6 млрд пасажиро-кілометрів, що на 2,2 % більше ніж 2017 року, та за дев’ять місяців 2019 року – 21,8 млрд пасажиро-кілометрів, що на 0,2 % менше ніж аналогічного періоду 2018 року.
Для АТ «Укрзалізниця» вантажні перевезення є найприбутковішими, витрати на їхнє здійснення за 2018 рік та дев’ять місяців 2019 року становили 90,2 млрд грн, що на 31,3 млрд грн менше ніж отримано доходів (121,5 млрд грн) – натомість пасажирські перевезення є постійно збитковими (витрати з пасажирських перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученні (крім приміських) перевищують отримані доходи на 9,7 млрд грн, у приміському сполученні – на 11 млрд грн).

Страхова компанія поза конкурсом

2018 року АТ «Укрзалізниця» перевезло пільгових категорій громадян на суму 854,7 млн грн, але компенсації з бюджетів усіх рівнів отримало на суму лише 111,5 млн грн або 13,0 %, за дев’ять місяців 2019 року – на суму 781,8 млн грн, акомпенсації отримано лише на 90,5 млн грн або 12 %.
Загалом 2018 року та за дев’ять місяців 2019 року АТ «Укрзалізниця» не відшкодовано за перевезення пільгових категорій громадян коштів на суму 1,4 млрд грн.
Правління АТ «Укрзалізниця» (протокол від 25.09.2019 № Ц-46/87) визнало відкритий конкурс від 24.01.2018 з відбору страховика, що надаватиме послуги особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті, таким, що не відбувся, та прийняло рішення подовжити термін дії чинних договорів-доручень на здійснення такого страхування (страхові компанії СК «Арсенал страхування» та СК «Інтер Поліс») без їхнього погодження відповідним рішенням Кабінету Міністрів України. Це є порушенням п. 6 Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296.

 Непропорційні зарплати керівництва

2018 року середня кількість працівників АТ «Українська залізниця» становила 266,3 тис. чоловік з фондом оплати праці 33,3 млрд грн, за дев’ять місяців 2019 року – 258 тис. чоловік з фондом оплати праці – 27,1 млрд грн.
Водночас середньомісячні витрати на оплату праці керівництва та працівників є непропорційними.
Наприклад, 2018 року середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника загалом в АТ «Укрзалізниця» становили 10,4 тис. грн, а керівника та члена правління – 469,3 тис. грн; адміністративно-управлінського персоналу – 46 тис. грн, а працівників – 10,3 тис. грн.
За дев’ять місяців 2019 року середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника загалом в АТ «Укрзалізниця» становили 11,8 тис. грн, а члена наглядової ради – 491,6 тис. грн, члена правління – 448,4 тис. грн, керівника – 1 046,6 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу – 79,4 тис. грн, працівників – 11,7 тис. гривень.
АТ «Укрзалізниця» за період з вересня 2018 року до вересня 2019 року виплатило членам наглядової ради коштів на суму 51,8 млн грн (винагорода – 49,8 млн грн, на покриття витрат, пов’язаних із виконанням функцій члена наглядової ради – 2,0 млн грн).
Зауважимо, що умови цивільно-правових договорів з незалежними членами наглядової ради ПАТ «Українська залізниця» та представниками держави, які призначені до наглядової ради ПАТ «Українська залізниця», затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 610-р.
Проте загальні збори АТ «Укрзалізниця» 2019 року не переглянули розміру річної винагороди членам наглядової ради, як це передбачено п. 7 Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше ніж 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668.

Дефіцит інвестицій

Дефіцит обігових коштів не дає змоги на належному рівні здійснювати оновлення основних засобів АТ «Укрзалізниця»: 2018 року капітальні інвестиції становили 16,9 млрд грн або 67,5 % від показника, передбаченого фінансовим планом, зокрема фінансовий план з капітального будівництва виконано на 87 %, придбання (виготовлення) основних засобів – на 59 % та їхня модернізація – на 54,3 %, за дев’ять місяців 2019 року – 6,6 млрд грн (58,6 %), зокрема капітальне будівництво виконано на 31,8 %, придбання (виготовлення) основних засобів – на 84,1 % та їхня модернізація – на 60,3 %.
Довідково. 2018 року капітальні інвестиції у рухомий склад становили 5,6 млрд грн (58,5 % від плану), зокрема, тяговий рухомий склад – 1,8 млрд грн (116,9 %), пасажирські вагони – 0,07 млрд грн (38,9 %), вантажні вагони – 0,01 млрд грн (2,3 %).
За дев’ять місяців 2019 року капітальні інвестиції у рухомий склад становили 1,9 млрд грн (80,4 % від плану), зокрема, тяговий рухомий склад – 1,8 млрд грн (114,7 %), пасажирські вагони – 0,2 млрд грн (24,4 %), вантажні вагони – 3,6 млрд грн (50,1 %).

Борги залізничників

АТ «Укрзалізниця» уклало з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» чотири договори на постачання 54 вагонів на суму 1,5 млрд грн – останні вагони мали бути поставлені до 30.06.2019, проте АТ «Укрзалізниця» не виконало своїх зобов’язань щодо фінансування їхнього виготовлення, через що у судовому порядку укладено мирові угоди та термін постачання більшої частини вагонів перенесено на 2020 рік.
Зважаючи на викладене, судами вже постановлено стягнути з АТ «Укрзалізниця» фінансових санкцій на суму 11,3 млн грн, а у разі невиконання мирових угод – додатково стягнути 6,5 млн грн, що загалом призведе до втрати фінансових ресурсів на суму щонайменше 17,8 млн гривень.
АТ «Укрзалізниця» через брак власних оборотних коштів має значну залежність від зовнішнього кредитування – станом на 30.09.2019 заборгованість АТ «Укрзалізниця» за кредитами, позиками, лізинговими платежами тощо становить 32 млрд грн (1,2 млрд дол. США і 54,8 млн євро) та несе додаткові витрати на їхнє обслуговування, які у періоді, що ревізувався, становили 5,7 млрд грн (відсотки за користування, комісія тощо).
За період з 01.01.2018 до 30.09.2019 АТ «Укрзалізниця» залучило позикових коштів на суму 53,6 млрд грн (714, 9 млн дол. США і 19,8 млн євро) та повернуло коштів на суму 49,6 млрд грн (571 млн дол. США).
У березні та вересні 2019 року АТ «Укрзалізниця» повернуло частину основної суми позики фірмі SHORTLINE PLC: 300 млн дол. США (7,7 млрд грн) із 500 млн дол. США, які були отримані 2013 року за рахунок позикових коштів від ДП «Фінансування інфраструктурних проектів», ПАТ «Державний ощадний банк України» та фірми Рейл Кепітал Маркетс Пі-Ел-Сі.

Збитки на 2,9 мільярда 

У періоді, що ревізувався, АТ «Укрзалізниця» сплатило фірмі SHORTLINE PLC за користування позикою відсотків на загальну суму 2,4 млрд грн (91,4 млн дол. США), комісій та інших платежів – 5,8 млн грн (0,2 млн дол. США).
Загалом ревізією встановлено порушень фінансової дисципліни та недоліків у діяльності АТ «Укрзалізниця», що впливають на фінансово-господарську діяльність, на суму 2,9 млрд грн, зокрема недоотримано доходів на суму 210,1 млн грн (заниження тарифів, орендної плати, нестягнення штрафних санкцій та забезпечень виконання договорів тощо), порушення у сфері оплати праці – 55,4 млн грн, завищення вартості робіт, отриманих послуг та придбаних товарів, понаднормативне списання матеріалів тощо – 184,6 млн грн, невиконання договірних зобов’язань, що призвело до сплати фінансових санкцій – 50,8 млн грн, втрата активів через непроведену претензійно-позовну роботу – 9,7 млн грн, інші порушення – 282,8 млн грн (порушення ведення бухгалтерського обліку, лишки, нестачі тощо).

Порушення публічних закупівель

Крім того, ревізією встановлено порушень у сфері проведення публічних закупівель на суму  8,9 млрд гривень.
Зокрема, Філія «Центр забезпечення виробництва» не вживала заходів щодо стягнення з постачальників штрафних санкцій за недопоставку дизельного палива, через що недоотримано доходів на суму 98,4 млн грн: від ТОВ «Фірма «Фідея» – 24,2 млн грн, ТОВ «Анвітрейд» – 24,1 млн грн та ТОВ «ТД «Сокар Україна» –  50,1 млн гривень.
Безпідставне повернення Філією «Центр забезпечення виробництва»  постачальникам дизельного палива призвело до втрати 94,3 млн грн: ТОВ «Фірма «Фідея»  – 35,1 млн грн, ТОВ «Анвітрейд – 19,2 млн грн та ТОВ «ТД «Сокар Україна» – 40 млн гривень.
Філія «Центр забезпечення виробництва» придбала у приватних суб’єктів господарювання дизельне паливо за цінами, що мають перевищення максимально допустимого рівня маржі (прибутку) постачальника, яка встановлена дорученням АТ «Укрзалізниця» від 22.01.2019 № ЦБ-12/82, через що здорожчало вартість дизельного палива на 65,9 млн грн, а також безпідставно збільшила ціну палива (з порушенням умов договорів), що призвело до втрат фінансових ресурсів на суму 3,5 млн гривень.
ДТГО «Південно-Західна залізниця», правонаступником якого є АТ «Укрзалізниця», уклало з державним підприємством «Фінансування інфраструктурних проєктів» договір безпроцентної позики від 09.06.2011 № 23/2011 на суму 500 млн грн для будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві, яку потрібно було повернути до 20.03.2018.
Проте АТ «Укрзалізниця» не повернуло державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проектів» зазначену позику, через що у судовому порядку укладено мирову угоду із застосуванням до АТ «Укрзалізниця» фінансових санкцій.
Отже, невиконання АТ «Укрзалізниця» умов договору з ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» призвело до втрат фінансових ресурсів на суму 32,6 млн грн через сплату цьому підприємству фінансових санкцій: інфляційні нарахування, 3 % річних за користування коштами та судовий збір.
Філія «Центр забезпечення виробництва» придбала природний газ у ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Юг-Газ» для потреб АТ «Українська залізниця» та його філій на суму 1,5 млрд грн, а філія «Південно-Західна залізниця» – послуги з ремонту  рейкових автобусів PEZA у приватних суб’єктів господарювання на суму 48,9 млн грн без проведення процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

Незаконні премії

Філія «Південно-Західна залізниця» на порушення вимог законодавства здійснила виплату працівникам заохочень більшими розмірами, ніж встановлено колективним договором та відповідними положеннями АТ «Укрзалізниця», на суму 28 млн грн та відповідно зайво сплатила єдиного соціального внеску на суму 6,2 млн гривень.
Філія «Південно-Західна залізниця» не провела процедур закупівель та не уклала договорів на проведення робіт з реконструкції інфраструктури Київської дитячої залізниці, проте перерахувала приватним суб’єктам господарювання коштів на суму 16,4 млн грн – роботи не приймалися, кошти не повернуті.
Регіональна філія «Одеська залізниця» не забезпечила (позовна робота не проводиться) виконання ТОВ «Едельвейс Плес» зобов’язань з передачі з 2006 року донині житлової площі 3 330 кв. м у житловому будинку у м. Одеса.

Сумнівна передача вагонів у користування

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2017 у справі № 757/45795/17-к, за клопотанням слідчого Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні від 18.11.2016 № 42016000000003536 філії «Рефрижераторна вагонна компанія» передано в управління 1 000 вагонів, які на праві власності належать ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» та на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 у справі №757/40448/17к накладено арешт.
Правління АТ «Укрзалізниця» (протокол від 11.08.2017 № Ц-57/77 Ком.т) вирішило забезпечити окремий облік доходних надходжень від використання зазначених вагонів та забезпечити накопичення коштів із правом їхнього використання на проведення ремонтів та здійснення інших витрат, пов’язаних із утриманням цих вагонів.
Фактично філії «Рефрижераторна вагонна компанія» було передано в управління та користування 983 вагони, 17 вагонів перебувають за межами України.
Проте на порушення ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2017 у справі № 757/45795/17-к відповідно до розпоряджень членів правління АТ «Укрзалізниця» з рахунку філії «Рефрижераторна вагонна компанія»  на рахунок АТ «Укрзалізниця»  було перераховано 281,3 млн грн, які надалі були повернуті.
Через зазначене філія «Рефрижераторна вагонна компанія» недоотримала належних надходжень (відсотки банку), нарахованих на залишок коштів на рахунку, на суму 12,1 млн гривень.

Результати ревізій – до правоохоронних органів

Загалом у періоді, що ревізувався, від використання зазначених вагонів отримано доходів на суму 762,6 млн грн, зокрема 724,1 млн грн –  виручка та 38,5 млн грн – відсотки банку, з яких використано 443,2 млн грн, залишок коштів на окремому рахунку філії «Рефрижераторна вагонна компанія» станом на 30.09.2019 становив 342,7 млн гривень.
Матеріали ревізії АТ «Укрзалізниця» надіслано до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України для розгляду та прийняття відповідно рішення.
Також Держаудитслужба про зазначене поінформувала Кабінет Міністрів України та запропонувала:
-доручити Міністерству інфраструктури України та АТ «Укрзалізниця» забезпечити усунення виявлених ревізією порушень, притягнути винних осіб до відповідальності;
-доручити Міністерству інфраструктури України спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний акт щодо сплати АТ «Укрзалізниця» до бюджету частини дивідендів за 2018 рік на суму 206,2 млн грн;
-звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо взяття на контроль стану розслідування кримінального провадження.