Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Хто заплатить за лікування

Дата розміщення новини: 2020-12-06

Медична реформа запроваджує принцип «гроші ходять за пацієнтом» – держава  платить лікарням та лікарям за надані хворим медпослуги, а не за «утримання ліжок»

Як відомо, головною метою реформи системи охорони здоров’я є наближення медицини до кожного громадянина країни, рівний та справедливий доступ усіх громадян до медичної допомоги належної якості, поліпшення їхнього здоров’я.
У жовтні 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон), який запроваджує в Україні практику встановлення гарантій з медичного обслуговування: програму державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій) як перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів. 

Створення Національної служби здоров’я України 

Згідно із Законом 2018 року запроваджено реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги.
Відповідно до цього Закону державна політика у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій реалізується через єдиного національного замовника медичних послуг: центральний орган виконавчої влади, який діє в інтересах пацієнтів та закуповує медичні послуги в межах державного гарантованого пакета медичної допомоги за рахунок акумульованих у Державному бюджеті України коштів на основі єдиних базових тарифів в вимог до якості.
З цією метою Урядом прийнято рішення про утворення Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я. НСЗУ є національним страховиком, який укладає договори із закладами охорони здоров’я та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення. НСЗУ контролює дотримання умов договорів та робить прямі виплати закладам за надані послуги.
І надалі основним джерелом фінансування вже оновленої системи охорони здоров’я залишаються кошти Державного бюджету України, отримані із загальнодержавних податків. 

«Гроші ходять за пацієнтом»

Бюджетні кошти на фінансування медицини розподіляються через сучасний механізм стратегічної закупівлі медичних послуг: відбувається перехід від фінансування постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я, розрахованих відповідно до їхньої існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо), до оплати результату (тобто фактично пролікованих випадків або приписаного населення) закладам, які перетворюються на автономних постачальників цих послуг, а також аптекам як постачальникам призначених лікарями лікарських засобів. 
Наразі запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг.
Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати надання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій. Оплата згідно з тарифом гарантована всім надавачам медичних послуг відповідно до укладених з ними договорів про медичне обслуговування населення. До тарифів можуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти, розміри та підстави застосування яких є єдиними для всієї території України.

Договір про медичне обслуговування

Згідно із Законом методика розрахунку тарифів і коригувальні коефіцієнти затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики.
Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування».
Частиною першої ст. 8 Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» визначено, що договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладається між закладом охорони здоров’я незалежно від форми власності чи фізичною особою – підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – надавач ПМД), та НСЗУ.
Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі – Порядок № 410).
Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу та форму декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018  № 503, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 347/31799.

Вимоги до надавача послуг з медобслуговування 

Частиною третьою ст. 4 Закону зазначено, що програмою медичних гарантій визначається перелік та обсяг медичних послуг і лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Порядок надання первинної медичної допомоги затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018  № 504 (далі – Порядок № 504), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 348/31800.
Надавач ПМД здійснює медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням ПМД, відповідно до переліку медичних послуг та організує забезпечення пацієнтів медичними послугами, зокрема лабораторними та інструментальними діагностичними дослідженнями, встановлених Порядком № 504.
Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким НСЗУ укладаються договори про медичне обслуговування населення, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення».
Відповідно до Порядку № 410 документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору, здійснюється через електронну систему охорони здоров’я з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
Оголошення про укладання договорів розміщуються НСЗУ на веб-сайті https://nszu.gov.ua/ogoloshennya-pro-ukladennya-dogovoriv.

Функціонування електронної системи охорони здоров’я

Завданням електронної системи охорони здоров’я є забезпечення можливості використання пацієнтами електронних сервісів для реалізації їхніх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, автоматизація ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією, запровадження електронного документообігу у сфері медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.
НСЗУ забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я та веб-сайту, на якому розміщується інформація про електронну систему охорони здоров’я.
До складу електронної системи охорони здоров’я входять програмно-апаратний комплекс, який містить реєстри, забезпечує можливість створення, перегляду, обміну інформацією та документами між реєстрами й електронними медичними інформаційними системами, та інформаційно-телекомунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі.

Обсяги пацієнтів на одного лікаря

Відповідно до звітів НСЗУ кількість укладених договорів з надавачами первинної медичної допомоги за 2018 рік становить 1 185 та за 2019 рок – 1 466. 
Громадянами України укладено із зазначеними надавачами послуг 23 481 136 декларацій, а 2019 року загальна кількість укладених декларацій зросла до 29 124 699. 
Визначений законодавством оптимальний обсяг декларацій на одного лікаря становить: одна тисяча вісімсот осіб на одного лікаря загальної практики – сімейного лікаря; дві тисячі осіб – на одного лікаря-терапевта; дев’ятсот осіб – на одного лікаря-педіатра. Обсяг практики може відрізнятися від оптимального залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території, в межах якої мешкають особи, що належать до відповідної практики.
Слід зазначити, що громадянин України відповідно до законодавства має право самостійно обрати лікаря, укласти з ним декларацію та отримувати у разі потреби надання первинної медичної допомоги за будь-якого часу.
Проведений аналіз засвідчив, що Міністерство охорони здоров’я України та Національна служба здоров’я України загалом підготували належну нормативну базу для функціонування системи надання первинної медичної допомоги шляхом оплати її надання за договорами, укладеними з НСЗУ.
Наразі Держаудитслужба проводить державний фінансовий аудит виконання бюджетної програми КПКВК 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» за період з 01.01.2018 до 31.12.2019, під час якого буде досліджено ефективність функціонування нової системи фінансування надання первинної медичної допомоги та досліджено, чи поліпшилась якість надання первинної медичної допомоги населенню після впровадження медичної реформи.
Про результати аудиту читайте у наступних номерах журналу.


Леся Масна,
начальник відділу державного фінансового аудиту в галузі охорони здоров’я Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби