Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Махінації зі шкільними коштами

Дата розміщення новини: 2020-12-06

Необґрунтовано дорогий ремонт шкіл, незаконні зарплати та відсутність персональної відповідальності освітянських керівників Харківщини за фінансові порушення призвели до зловживань на 22,3 мільйони гривень

 

Перед загальною освітою в Україні стоїть непростий виклик. Її сучасний стан вимагає модернізації, осучаснення методів та стратегій, пошуку нових, а іноді й новітніх підходів як у менеджменті, так і в щоденних практиках. 
 Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (на основі аналізу сучасного стану розвитку освіти) визначено, що у непростих демографічних і соціально-економічних умовах здійснюється модернізація мережі навчальних закладів з метою більш ефективного використання їхніх матеріально-технічних, кадрових, фінансових, управлінських ресурсів для забезпечення доступності та якості освіти.
Загальна середня освіта в Україні – це система заходів з надання освітніх послуг у загальних середніх навчальних закладах, а також система навчальних закладів, що надають такий освітній рівень. Це цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями: про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво. Результатом такої освіти мусить бути інтелектуальний, фізичний та соціальний розвиток особистості для подальшого життя, навчання і роботи. 

Виявлені фінансові порушення

Великого значення набуває ефективність державної політики у сфері освіти на місцях, зокрема в Харківській області. 
Освітня стратегія Харківщини спрямована на забезпечення умов успішного функціонування і сталого розвитку галузі. Зокрема, передбачається оптимізація мережі освітніх закладів. Водночас важливо максимально забезпечити право громадян на повну загальну середню освіту, знайти оптимальний спосіб задоволення освітніх і культурних потреб мешканців регіону. 
Виконання бюджетних програм, спрямованих на забезпечення надання загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах області, здійснюється у межах фінансових можливостей обласного, районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування на відповідний рік, що  визначається щороку. За рахунок субвенцій  з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється оплата видатків на оплату праці педагогічних працівників, державна підтримка осіб з особливими освітніми потребами, забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». 
Зважаючи на соціальну важливість питань, пов’язаних з використанням коштів на освіту, що передбачає значні обсяги коштів, державний контроль ефективності їхнього використання є стратегічним завданням. Проведеними Північно-східним офісом Держаудитслужби заходами державного фінансового контролю в 14-ти відділах та управліннях (районних і міських) освіти Харківської області та міста Харкова протягом 2018 – 2019 років виявлені порушення бюджетного законодавства, законодавства з фінансових питань та у сфері закупівель, допущені органами управління освітою протягом 2015 – 2019 років, на загальну суму 22,3 млн грн, з них операцій з ресурсами, проведених з порушенням чинного законодавства, що призвели до їхніх втрат, – на 4,5 млн грн. 

Нецільове використання коштів

Результати державних фінансових аудитів засвідчили, що загалом місцеві органи управління освітою забезпечили їхнє виконання. Проте окремі чинники негативно вплинули на ефективність використання коштів під час виконання бюджетних програм та призвели до непродуктивних або зайвих витрат загалом на 4,5 млн грн.
Фактична мережа закладів загальної середньої освіти в районах області містить заклади з низькою наповнюваністю, а це не сприяє оптимальному використанню бюджетних коштів та виконанню освітніх програм. Впровадження наданих рекомендацій, що містяться в аудиторських звітах, та проведення заходів з оптимізації чинної мережі дозволило скоротити витрати на утримання навчальних закладів Краснокутського, Балаклійського, Вовчанського та Валківського районів, міст Куп’янська та Лозової на 8,4 млн грн. Це надає можливість вже 2019/2020 навчального року використати ресурси на поліпшення умов для здобуття освіти. 
Недотримання встановлених порядків та умов використання субвенцій, наданих з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів у галузі освіти, стало наслідком нецільового, незаконного та неефективного їхнього використання.
Відповідно до ст. 89, 90 і 97 Бюджетного кодексу України видатки  на  освіту  здійснюються  з  місцевих  бюджетів, джерелом яких, зокрема, є кошти освітньої субвенції з державного бюджету. Згідно  зі ст. 103-2 Бюджетного кодексу України освітня  субвенція протягом 2015 – 2016 років спрямовувалася  на  оплату  поточних  видатків  навчальних  закладів, зокрема  загальноосвітніх  навчальних  закладів  усіх  ступенів.

Зайві кухарі

Всупереч зазначеним нормам законодавства Відділом освіти Валківської районної державної адміністрації при використанні коштів освітньої субвенції протягом 2015 – 2016 років допущено факти  її нецільового використання на оплату комунальних послуг та енергоносіїв дошкільних відділень 4-х навчально-виховних комплексів в сумі 413,64 тис. грн, призначених для оплати поточних видатків шкільних відділень навчально-виховних комплексів.
До завищення потреби в коштах на оплату праці та неефективного використання коштів освітньої субвенції протягом 2015 – 2016 років на загальну суму 804,2 тис. грн призвело занесення Харківським, Валківським та Вовчанським районними відділами освіти до штатних розписів посад кухарів шкільних їдалень кількістю, яка перевищує нормативну чисельність, та з порушенням умов їхнього введення.
Люботинським відділом освіти на утримання посади заступника директора з навчально-виховної роботи, введеної до штатного розпису навчального закладу з недотриманням Типових штатних нормативів, додатково спрямовано освітньої субвенції в сумі 323,93 тис. грн. 
Через недотримання штатних нормативів Зміївським відділом освіти на утримання додаткових посад заступників директорів з навчально-виховної роботи дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти та завідувача філії опорного закладу неефективно використані кошти місцевого бюджету:  загальна сума 887,60 тис. грн.

Нерівномірний поділ учнів по класах

Ще одним прикладом неефективних витрат коштів освітньої субвенції є нерівномірний поділ учнів по класах, який призводить до додаткового поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та, як наслідок, до збільшення додаткових годин і ставок педагогів. Лозівським міським управлінням освіти через це неефективно використано 307,82 тис. грн. 
Недотримання Зміївським відділом освіти умов та пропорцій співфінансування (не більше ніж 70 % за рахунок освітньої субвенції, не менше ніж 30 % за рахунок коштів місцевих бюджетів), передбачених пп. 1 п. 3 розпорядження КМУ від 18.12.2017 № 929-р «Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей у 2017 році», призвело до неефективного використання залишків коштів освітньої субвенції на придбання шкільного автобусу в сумі 493,90 тис. грн. 
Для реалізації прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами шляхом інклюзивного навчання у загальноосвітніх школах, починаючи з 2017 року, з державного бюджету місцевим бюджетам передаються кошти на оплату додаткових освітніх послуг, корекційних занять з розвитку і придбання корекційного устаткування, що визначаються індивідуальною програмою навчання дитини. 
Лозівським міським управлінням освіти у липні 2018 року за рахунок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, призначених для оплати видатків за проведення додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) для особливих дітей, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, на порушення п. 4 Порядку та умов її надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88, проведено видатки на оплату праці з нарахуваннями фахівців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, які не надавали такі корекційно-розвиткові послуги, загальною сумою 147,02 тис. грн.

Завищені ставки оплати праці

Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на порушення п. 6 вищеназваного Порядку оплата праці вчителям-дефектологам та вчителям-логопедам за додаткові корекційно-розвиткові заняття здійснювалася за тарифними ставками замість ставок погодинної оплати праці, що призвело до  використання коштів зазначеної субвенції за період з 01.06.2018 до 31.12.2018 на оплату праці таких вчителів у завищеному розмірі загальною сумою 29,98 тис. грн.
Також за завищеними ставками погодинної оплати праці проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями за додаткові корекційно-розвиткові заняття Зміївським районним відділом освіти за період з 01.09.2017 до 31.12.2018 загальною сумою 44,07 тис. грн. 
Відділом освіти Куп’янської міської ради кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовано на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку (багатофункціональний пристрій, планшет і комплект мультимедійного обладнання) вартістю 152,90 тис. грн для Куп’янського інклюзивно-ресурсного центру, які тривалий час не використовуються через непристосованість приміщень. Це має ознаки неефективного використання бюджетних коштів та не сприяє досягненню мети їхнього придбання 2018 року.
Серед значущих причин неефективного використання бюджетних коштів та порушень у веденні фінансово-господарської діяльності – недостатній рівень організації фінансово-економічної роботи, недоліки в системі внутрішнього контролю, зокрема відсутність розуміння персональної відповідальності керівників за його організацію.

Бюджетні кошти не за призначенням

Управлінням освіти Шевченківського району м. Харкова протягом 2015 – 2018 років при розрахунках за товари та послуги кошти місцевого бюджету використано всупереч бюджетним призначенням, затверджених рішеннями про місцевий бюджет на відповідні роки, та всупереч напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспортах бюджетних програм. А саме за рахунок коштів, призначених для забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти, обґрунтованих відповідними розрахунками та затверджених за відповідним напрямом використання бюджетних коштів, оплачено вартість продуктів харчування загальною сумою 329,78 тис. грн, оприбуткованих та використаних для забезпечення надання дошкільної освіти. Розрахунки за послуги водопостачання і водовідведення та послуги з відеоспостереження здійснювалися без урахування визначених договорами об’єктів споживання цих послуг, які здійснюють свою діяльність та планують видатки за різними бюджетними програмами (функціями), що призвело до використання коштів місцевого бюджету, призначених для забезпечення надання освіти в загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах загальною сумою 145,10 тис. грн, на оплату послуг, спожитих апаратом управління, централізованою бухгалтерією, господарчою групою, методичним кабінетом, Центром дитячої та юнацької творчості № 1, дитячо-юнацькими спортивними школами та державним навчально-виховним виробничим комплексом.
Аналогічно Відділом освіти Куп’янської міської ради кошти місцевого бюджету сумою 142,39 тис. грн, призначені для забезпечення послуг загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, фактично спрямовані на оплату вартості послуг теплопостачання, спожитих закладом позашкільної освіти Центром дитячої та юнацької творчості.

Водій без керма

Статтею 93 Бюджетного кодексу України передбачена передача коштів  місцевим бюджетам на здійснення їхніх видатків. Проте відсутність чіткого механізму відшкодування витрат на навчання в закладах освіти Зміївського району дітей з прилеглих до нього Нововодолазького та Харківського районів призвело до додаткових витрат районного бюджету на їхнє утримання загальною сумою 901,31 тис. грн.
Порушення з питань оплати праці виявляються при проведенні кожного контрольного заходу, за результатами яких встановлені незаконні виплати  заробітної плати з нарахуваннями на неї загальною сумою 161,5 тис. грн. Такі  виплати допущені через невірне трактування окремих нормативно-правових актів з питань оплати праці при встановленні посадових окладів, доплат за престижність, шкідливі умови праці, надбавки за вислугу років. Також такі виплати відбуваються через відсутній контроль за відпрацюванням робочого часу, проведені витрати на заробітну плату двірнику та робітнику з обслуговування при відсутності обсягів виконуваних робіт (території, яка прибирається, та спортивного майданчика), на утримання понадштатних одиниць робітників з комплексного обслуговування й ремонту будівель.
Неефективно витрачено бюджетних коштів сумою 92,23 тис. грн на утримання посади водія Куп’янської загальноосвітньої школи при відсутності потреби в організованому підвезенні учнів на навчання і додому. 
Відсутність у закладах освіти Люботина, Лозової та Куп’янська заходів, спрямованих на скорочення кількості працівників з неповним робочим часом, стало наслідком неефективного використання коштів місцевих бюджетів на сплату єдиного соціального внеску загалом на 587,26 тис. грн.


Завищена вартість ремонту

Завищення обсягів і вартості виконаних робіт з капітального та поточного ремонтів приміщень встановлено на суму 1 173,1 тис. грн. Найбільшою є сума, завдана Печенізьким відділом освіти, а саме: проведеними контрольними обмірами та за результатами зустрічної звірки не підтверджено придбання окремого обладнання і будівельних матеріалів та обсяги виконаних робіт з технічного переоснащення котельні в Артемівському навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області, за що необґрунтовано перераховано підряднику 948,47 тис. грн та, як наслідок, завищено розмір коштів на здійснення технічного нагляду на суму 15,51 тис. грн.
Незабезпечення належного обліку і контролю за відшкодуванням орендарями видатків загального фонду бюджету призвело до покриття витрат за спожиті ними комунальні послуги та послуги з вивезення твердих побутових відходів коштом загального фонду Управлінням освіти Шевченківського району м. Харкова на суму 28,95 тис. грн.  
Лозівським міським управлінням освіти за рахунок загального фонду кошторису проведено витрати на оплату комунальних послуг й енергоносіїв та на оплату праці з нарахуваннями, які були занесені до вартості платних послуг з відвідування басейну, сплачені фізичними особами, та підлягали до відшкодування за рахунок коштів спеціального фонду, сумою 73,83 тис. грн. 
Аналогічно Зміївським відділом освіти за рахунок загального фонду кошторису проведено витрати на оплату електричної енергії, яка була занесена до вартості путівки в дитячий заклад оздоровлення, сплачена фізичними особами та підлягала до відшкодування за рахунок коштів спеціального фонду сумою 48,27 тис. грн.
Використання службового автотранспорту для поїздок, не пов'язаних із службовою діяльністю посадових осіб Куп’янського міського відділу освіти (без наявності наказів, телефонограм, розпоряджень (дозволів) міського голови),  та завищення норм призвело до необґрунтованого списання бензину за період з 01.01.2017 до 31.12.2018 на загальну суму 179,77 тис. грн. 

Відсутність внутрішнього контролю

Недотримання бюджетного законодавства та законодавства про закупівлі стало причиною інших порушень фінансової дисципліни, які не призвели до втрат, однак є передумовою їхнього виникнення. 
Зокрема, Куп’янським міським відділом освіти показники видатків на оплату праці з нарахуваннями, що занесено до проекту кошторису за загальним фондом на 2018 рік, не обґрунтовані відповідними розрахунками, що призвело до завищення потреби та зайвого отримання відділом освіти бюджетних асигнувань загальною сумою 2 880,06 тис. грн, які надалі використано на виплату премій окремим працівникам централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування.
Недосконалість внутрішнього контролю під час здійснення закупівель, часта зміна складу тендерного комітету й відсутність навчання з питань організації та здійснення закупівель негативно впливає на загальний рівень їхнього проведення.
Зазначене стало причиною здійснення Зміївським відділом освіти закупівлі навчального обладнання для оснащення лінгафонних кабінетів і кабінетів біології та інформатики, комплектів шкільних меблів і дидактичного матеріалу для початкових класів та для кабінетів фізики, математики і біології, робіт з поточного ремонту приміщень ресурсної кімнати і медіатеки без застосування процедури відкритих торгів за 13-ма договорами на загальну суму 1 852,33 тис. грн. Також траплялися випадки недотримання термінів оприлюднення в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro звітів про укладені договори постачання природного газу для потреб непобутових споживачів та придбання комплекту дидактичних матеріалів й обладнання загального призначення для початкових класів «Нової української школи».


Усунення виявлених порушень

За результатами аудитів надано пропозиції з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності з надання загальної середньої освіти. 
Вжитими заходами забезпечено усунення виявлених порушень на загальну  суму 14 710,43 тис. грн, зокрема відшкодовано втрачених ресурсів – 3 983,67 тис. грн. 
За результатами ревізій об’єктами контролю та органами їхнього управління прийнято накази, згідно з якими до відповідальності притягнуто 20 осіб. 
За неналежний контроль у веденні бухгалтерського обліку, допущені порушення фінансової дисципліни та бюджетного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 111 посадових осіб. 
За порушення законодавства про закупівлі матеріали справ про адміністративне правопорушення направлено для розгляду до суду. 
Для вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які не забезпечили контроль використання бюджетних коштів, та для попередження порушень надалі інформації про результати ревізій передано відповідним органам управління об’єктів контролю. 
Про результати ревізій проінформовано правоохоронні органи, матеріали   шести ревізій передано на розгляд до правоохоронних органів. За переданими матеріалами розпочато два досудових розслідування. 


Олена Мокроусова,
начальник відділу контролю у галузі 
освіти, науки, спорту та інформації
Північно-східного офісу Держаудитслужби