Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Бюджетні мільйони, що зникають в Антарктиці

Дата розміщення новини: 2020-12-06

Комплектуючи експедицію на полюс, Антарктичний центр купує послуги та обладнання, переплачуючи десятки мільйонів гривень та не допускаючи до торгів конкурентів

 

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їхнього духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена потреба пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.  
Для цього розробляються державні цільові програми, які є комплексом взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць. Метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки; забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання найважливіших проблем. 

Програма наукових досліджень

Україна в інтересах науки здійснює міжнародне співробітництво в наукових дослідженнях Антарктики відповідно до Постанови Верховної Ради України від 
17.09.92 № 2609-XII «Про приєднання України до Договору про Антарктику 1959 року».
Комплексні наукові дослідження в Антарктиці проводяться Державною  установою – «Національним антарктичним науковим центром», якому відповідно до Указу Президента від 23.12.2004 № 1524/2004 «Про надання державній установі «Український антарктичний центр» статусу національного наукового центру» визначено пріоритетні напрями діяльності. А саме: розроблення та виконання програм проведення наукових досліджень в Антарктиці; координація роботи, пов’язаної з участю України у проведенні міжнародних наукових досліджень в Антарктиці; забезпечення подальшого розвитку діяльності антарктичної станції «Академік Вернадський», підготовка та проведення комплексних морських експедицій у Південній півкулі. 
З метою проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції «Академік Вернадський», виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Договору про Антарктику та проведення науково обґрунтованої оцінки біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону Кабінет Міністрів України постановою від 03.11.2010 № 1002 затвердив Державну цільову науково-технічну програму проведення досліджень в Антарктиці на 2011 – 2020 роки (далі – Програма). У Програмі визначено, що Міністерство освіти і науки України передбачає разом з Міністерством фінансів України під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання заходів Програми.

Принцип ефективності використання коштів

Бюджетним кодексом України визначено, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі є методом управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу. 
Принципи ефективності та результативності є одними з основних принципів бюджетної системи України та полягають у тому, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного виконання завдань при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. 
Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їхнього виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.
Забезпечити ефективне та прозоре використання коштів при здійсненні закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції покликаний Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). А відкриті торги є основною процедурою закупівлі, яка дозволяє забезпечити ефективне та прозоре використання коштів, запобігти проявам корупції.

Відхилення тендерної пропозиції

При здійсненні державного фінансового контролю у сфері закупівель за результатами аналізу інформації та документів, оприлюднених в електронній системі закупівель, встановлено, що Державною установою «Національний антарктичний науковий центр» (далі – Арктичний центр, Установа) для досягнення цілей, запланованих у державній цільовій програмі протягом 
2016 – 2018 років проводилися закупівлі послуг з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій за процедурою відкритих торгів з публікацією англійською мовою.
При здійсненні Антарктичним центром цих закупівель взяли участь такі іноземні компанії, як LTD GLOBAL INFO LIMITED, LTD Bomelevia Investments Limited, PECH OÜ та українська компанія 
ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ».
Слід зазначити, що тендерну пропозицію ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ»  відхилив Антарктичний центр через її невідповідність вимогам тендерної документації. Так, у тендерній документації зазначено вимоги, що відповідно до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі «Солас-74» доставку членів експедиції до Української антарктичної станції «Академік Вернацький» (о. Галіндез) має здійснювати транспортне, пасажирське судно льодового класу. Однак у тендерній пропозиції ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ» зазначено, що судно «Море содружества» є риболовним-крилевим траулером. Крім того, учасник не надав документів, що підтверджують досвід виконання аналогічних договорів, а від досвіду залежить життя учасників антарктичних експедицій. Також ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ» у своїй тендерній пропозиції зазначив, що є власником судна «Море содружества», проте відповідно до даних Регістрової книги суден власником зазначеного судна є АФК «Придунайська нива». Крім того, у складі тендерної пропозиції цього учасника не вказано найбільшу довжину транспортного засобу (габаритну довжину), а відповідно до  інформації, яка міститься у відкритому доступі у Реєстрі судноплавства України (http://shihregister.ua) та даних Регістрової книги суден, зазначено, що риболовецьке судно «Море содружества» має найбільшу довжину 114,5 м, що не відповідає вимогам тендерної документації та експертному висновку Національного університету «Одеська морська академія», який проведено на замовлення Антарктичного центру.

Закупівлі за переговорною процедурою

Проте упродовж 2018 – 2019 років ситуація кардинально змінилася. У керівництва Антарктичного центру з’явилися інші погляди на бюджетний процес та використання коштів державного бюджету, які виділені на виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 – 2020 роки, а закупівлі Послуг чомусь почали проводитися за переговорною процедурою.
Слід зазначити, що переговорна процедура закупівлі – це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками (ст. 35 Закону).
Фахівці Держаудитслужби за результатами проведеного моніторингу встановили, що 2018 року Антарктичним центром закуплено комплексну послугу з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій очікуваною вартістю 12,8 млн грн за переговорною процедурою закупівлі.
Підставою для застосування переговорної процедури Установа обрала п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону – відсутність конкуренції (зокрема з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності за таких умов альтернативи. Це при тому, що за попередні роки було чимало учасників, які брали участь у закупівлі послуг.

Конкуренти, яких не вказали

Проте інформація, наведена у п. 14 повідомлення про намір укласти договір, та пояснення і документи, розміщені Антарктичним центром в електронній системі закупівель на запит Держаудитслужби, не підтверджують наявності умов застосування переговорної процедури закупівлі, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону.
Зокрема, Інститут рибного господарства та екології України на запит Антарктичного центру повідомив, що 10 суден мають право на вилов криля у промисловому сезоні 2018 – 2019 років. 
Намір взяти участь у закупівлі висловила і компанія Bomelevia Investments Limited (далі – Компанія), про що поінформувала Антарктичний центр. Компанія повідомила Антарктичний центр, що має змогу здійснити рейс за вказаним маршрутом та у зазначений період за допомогою ліцензованих чилійських, норвезьких, китайських та корейських  суден, які на своєму борту, серед іншого, також мають спеціальне стаціонарне обладнання для наукових досліджень, зокрема систему Ferri Box. Також Компанія висловила  намір взяти участь у відкритих торгах та надати всі підтвердні документи. Вартість комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій, яку може надати Компанія, не перевищує 
8,0 млн гривень. 
Проте Антарктичний центр придбав за 12,8 млн грн зазначену послугу у ТОВ «Інтерпромфлот», який запропонував здійснити рейс до антарктичної станції «Академік Вернадський» тим же риболовецьким судном «Море содружества», технічні характеристики якого при проведенні відкритих торгів  повністю не відповідало вимогам для такої антарктичної експедиції.

Додаткові сумнівні закупівлі

Слід зазначити, що на момент проведення переговорної процедури не підтверджено наявності на судні «Море содружества» комплексу автоматичної системи датчиків, інтегрованих до апаратно-програмного комплексу Ferry Box, позаяк в обґрунтуванні застосування переговорної процедури закупівлі та листі ТОВ «Інтерпромфлот» зазначено, що цей комплекс перебуває лише на стадії монтажу.
Проте Антарктичний центр, ігноруючи зауваження державних аудиторів 2019 року за двома переговорними процедурами, додатково закупив комплексну послугу з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій за 25 млн грн та за 24,7 млн грн.
Підставою для застосування зазначених двох переговорних процедур Установа обрала п. 5 ч. 2 ст. 35 Закону – потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням. 
Постає питання, як визначено потребу у коштах на попередню закупівлю у розмірі 12,5 млн грн, якщо додатково потрібно використати ще 49,7 млн грн коштів державного бюджету.

Суд підтвердив позицію аудиторів

За результатами моніторингу, проведеного аудиторами Держаудитслужби, встановлено, що замовник не обґрунтував та документально не підтвердив наявності умов застосування переговорної процедури закупівлі, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 35 Закону, а саме у повідомленні не обґрунтовано, що надання послуг іншими потенційними учасниками, окрім ТОВ «Інтерпромфлот», може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.
Антарктичний центр не погодився з висновками Держаудитслужби та  звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовною заявою про визнання протиправними та скасування висновків за моніторингами зазначених закупівель. 
Проте Окружний адміністративний суд м. Києва та Шостий апеляційний  адміністративний суд підтримав позицію Держаудитслужби, визнавши незаконними проведені Антарктичниим центром зазначені закупівлі за переговорними процедурами.
Підсумовуючи викладене, здійснення державного фінансового контролю шляхом проведення моніторгингу державних закупівель фахівцями Держаудитслужби засвідчило, що не всі замовники та учасники закупівель дотримуються норм законодавства у зазначеній сфері. Особливо неприпустимі такі дії з боку керівництва наукових установ, які створені з метою розвитку науки та виконання державних програмам і повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів. Такий стан справ не сприяє ефективному та якісному виконанню наукових завдань, зазначених у Державній цільовій науково-технічній програмі проведення досліджень в Антарктиці, які покладені на Антарктичниий центр, і створює передумови для неефективного використання коштів державного бюджету.

Назаренко Ірина, 
головний державний аудитор відділу моніторингу закупівель у бюджетній сфері Управління моніторингу закупівель Департаменту фінансового контролю у сфері закупівель Держаудитслужби