Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Чому не оздоровлюються діти?

Дата розміщення новини: 2020-12-06

На Чернігівщині не будуються нові дитячі санаторії, а діючі – занепадають, і місць для оздоровлення дітей стає все менше

 

Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогодні стан здоров’я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.
Академія медичних наук України констатує хронічні захворювання у 80 % випускників шкіл, що часто призводить до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.
Тому збереження здоров’я дітей України, відновлення їхніх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.
Тож особливо важливого значення набуває оптимізація організаційного процесу оздоровлення та відпочинку дітей, що має на меті забезпечення поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їхніх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігання їхньої бездоглядності, дає можливість продовжити виховний процес та розвиток їхніх творчих здібностей. 

Проведення аудиту

З метою створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку молодого покоління Чернігівської області – насамперед, дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, учнів інтернатів, дітей з малозабезпечених сімей, інвалідів – за ініціативи Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) розроблено та затверджено прийняття обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2016 – 2020 роки. 
      Для дослідження ефективності використання бюджетних коштів Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області проведено державний фінансовий аудит обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей у Департаменті сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – ОДА)за період з 01.01.2016 до 30.09.2019.
Аудитом охоплено кошти обласного бюджету, використані на придбання путівок і послуг з оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, утримання закладів оздоровлення та відпочинку обласного підпорядкування й проведення заходів на зміцнення їхньої матеріально-технічної бази.
      
Позитивні результати

Очікуваними результатами від проведення заходів Програми є: збільшення питомої ваги оздоровчих послуг, надання якісних оздоровчих і відпочинкових послуг, приведення діяльності закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до державних стандартів, забезпечення дітей якісними оздоровчими послугами, збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Кошти з обласного бюджету виділялися головним розпорядникам, зокрема: Управлінню освіти і науки , Департаменту сім’ї, молоді та спорту та Управлінню охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації. Координатором виконання заходів програми визначений Департамент. 

Зменшення санаторних місць

Мережа закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області складається з 29 закладів, з них: 21 заклад комунальної форми власності та вісім закладів – приватної форми власності.  Простежується негативна тенденція до зменшення їхньої кількості та неналежного  використання.
Так, при загальній потужності закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області 2016 року 9 303 ліжко-місць рівень завантаженості склав 85,8 %; 2017 року при потужності закладів 8 147 ліжко-місць рівень завантаженості склав 89, 2%; 2018 року при потужності закладів 7 367 ліжко-місць  рівень завантаженості склав 89,2 %; 2019 року при потужності закладів 6 949 ліжко-місць рівень завантаженості склав 74,8 %. Водночас серед дітей фактично оздоровлених у закладах Чернігівської області частка дітей оздоровлених за Програмою складає біля 30 %.
Також  зменшилась кількість місць для оздоровлення та відпочинку дітей на 899 (з 3027 місць2016 року до 2128 2019-го). 

Санаторії, що простоюють 

Незадовільний стан  матеріально-технічної бази призводить до того, що більшість з них не відповідають сучасним вимогам і не можуть надати дітям високоякісні послуги з оздоровлення. Недостатність фінансових ресурсів для зміцнення матеріально-технічної бази оздоровчих закладів призводить до їхнього занепаду, зниження конкурентної спроможності щодо участі та відборі у конкурсі під час оздоровчої компанії призводить до припинення їхнього функціонування.
На сьогодні  практично не здійснюється будівництво дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і відновлення функціонування закладів, що тривалий час не працюють. Існуючі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку потребують не тільки модернізації їхнього матеріально-технічного стану, а й удосконалення змісту та структури освітньо-виховної діяльності з урахуванням сучасних вимог.
Довідково. 
Так, лише 2019 року не функціонували 11 закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівщини:
- один приватний заклад у Прилуцькому районі – «Казка» (власник – Благодійний фонд «Авен Єзер»), який не працює з 2015 року;
- три заклади приватної форми власності у Менському районі: «Остреч» (не працює з 2016 року), «Колос» (не працює з 2015 року) та «Казковий-2» (не працює з 2015 року)
- один заклад приватної форми власності у Коропському районі – «Сузір’я» (не працює з 2015 року);
- один заклад комунальної форми власності у Сосницькому районі – ім. Щорса (не працює з 2016 року);
- один заклад у Новгород-Сіверському районі – «Лісова казка» КЗ «Черешенська спеціалізована школа-інтернат І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів»;
- один заклад комунальної форми власності у Талалаївському районі – «Веселка»;
- два заклади приватної форми власності у Чернігівському районі – «Дитячий центр «Електронік» (власник ПАТ «ЧеЗаРа») та дитячий табір санаторного типу «Десна» Менського санаторію «Остреч»;
- один заклад комунальної форми власності – ім. Батюка м. Ніжин.

Путівки – поза Чернігівщиною 

Незадовільний стан збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, застаріла матеріально-технічна база таборів та низькі темпи її оновлення не дали змоги повною мірою забезпечити виконання заходів Програми «придбання за рахунок коштів обласного бюджету путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області». Так, кошти в сумі 11 253,8 тис. грн, які згідно з Програмою повинні спрямовуватись на придбання путівок до закладів оздоровлення та відпочинку області, використані на придбання путівок до оздоровчих закладів інших регіонів України. Прийнята Програма не передбачає оздоровлення дітей в інших регіонах, а  спрямована саме на оздоровлення дітей у закладах Чернігівської області задля підтримки їхньої мережі, матеріально-технічного стану. 
Варто зазначити, що одним із стимулів, які дозволили б зберегти мережу закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області, могло стати переорієнтування місця проведення оздоровчої компанії з морського узбережжя на екологічно чисті зони Чернігівської області.
Отже, проведення заходів оздоровлення за рахунок коштів обласного бюджету поза межами Чернігівської області призводить до  занепаду закладів оздоровлення області та неефективного витрачання коштів за Програмою.

Несправедливий розподіл путівок

Крім того, відсутність єдиної інформаційної бази персональних даних про оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, відсутність визначеного законодавством нормативу граничного терміну перебування в закладі відпочинку, відсутність якісного планування також не сприяло збільшенню кількості оздоровлених дітей. 
Так, різноплановість організаційно-фінансових механізмів, які застосовуються кожним з учасників оздоровчої кампанії відповідно до їхньої функціональної сфери управління створюють передумови для неодноразового оздоровлення одних і тих самих дітей коштом різних джерел бюджетного фінансування впродовж оздоровчої компанії, в той час як інші діти, зокрема й пільгових категорій, не забезпечуються оздоровчими послугами жодного разу на рік. 
Дослідженням встановлено, що понад одну оздоровчу зміну в оздоровчих закладах серед інших дітей перебували вихованці такої пільгової категорії як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Перебування цієї категорії дітей в оздоровчих закладах упродовж усього літнього періоду є єдиним виходом із ситуації, коли перебування вихованців у навчальному закладі під час літніх канікул та відпустки педагогічних працівників, тривалість якої становить 56 днів, неможливе.
Водночас використання бюджетних коштів на оздоровлення більше однієї зміни дітей інших категорій  не відповідає меті Програми, хоча на фактично витрачені кошти можливо було б оздоровити значно більшу кількість дітей. За досліджуваний період сума, витрачена на перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку більше однієї зміни, становить 3 378,95 тис. гривень. 

«Дивосвіт», що в холосту працює круглий рік

Одним із заходів Програми напрямку «забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів», відповідальним виконавцем якого є Департамент, визначено утримання позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» (далі – ПДЗОВ «Дивосвіт»). Очікуваний результат від виконання заходу – забезпечення роботи закладу цілорічно, оздоровлення дітей, що потребують особливої підтримки та уваги.
Довідково. 
 Заклад є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку, рахунки в органах Державного казначейства тощо. Заклад здійснює некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних благ та інших результатів без мети отримання прибутку. Заклад розрахований на 150 ліжок. Приймання дітей до закладу здійснюється на підставі путівки, яка є документом, що засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, умови перебування в закладі та визначає вартість і перелік послуг з оздоровлення й відпочинку для однієї дитини.  
Досліджувана Програма передбачає поліпшення матеріально-технічної бази ПДЗОВ «Дивосвіт». Водночас не сприяє ефективності витрачання бюджетних коштів  на цілорічне утримання даного табору, бо послуги надаються ним лише за літнього періоду. 
Довідково. 
 Державним соціальним стандартом оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженим наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13.08.2009 № 2881, серед базового переліку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей для Центрів та закладів із цілорічним функціонуванням є організація навчального процесу згідно з державними стандартами освіти. Слід зазначити, що відповідно до Свідоцтва про державну атестацію Серія ІІ-СВ № 11 від 20.08.2018 закладу присвоєно ІІ категорію. В параметрах оцінки критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії за результатами атестації, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 15.09.2016 № 1029, заклад не має окремої будівлі навчального закладу або приміщення для проведення навчальних занять. Тобто цілорічне функціонування ПДЗОВ «Дивосвіт» здійснюється без організації навчального процесу – статутна діяльність проводиться лише за літнього періоду. 
Отже, утримання закладу протягом часу, коли він практично не надавав оздоровчі послуги, а в подальшому неврахування цих витрат при обрахуванні вартості послуг, призвели до упущених вигод загальною сумою 3 757,01 тис. грн, що є додатковим  навантаженням на  обласний бюджет.

Слабкий внутрішній контроль

Підсумовуючи результати проведеного аудиту, можна зазначити, що, хоча учасники Програми загалом і забезпечили виконання завдань цільової Програми, водночас наявна система організації та здійснення внутрішнього контролю не сприяла достатньо ефективному використанню бюджетних ресурсів направлених на її виконання, а також залученню додаткових надходжень коштів, які дали б можливість зменшити навантаження на обласний бюджет при організації оздоровчої кампанії та поліпшити якість оздоровчих послуг. 
За результатами проведених досліджень фахівці Управління розробили пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності використання коштів обласного бюджету,  виконання заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області.
     


                                               Маргарита Зіненко,
                                               начальник відділу контролю у галузі освіти, 
                                              науки, спорту та інформації Управління 
                                              Північного офісу Держаудитслужби в
                                             Чернігівській області