Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Відкати «швидкої допомоги»

Дата розміщення новини: 2020-12-06

У Центрі невідкладної медичної допомоги Харківщини незаконні зарплати, необґрунтоване списування пального, завищені тарифи на будівництво та ремонт призвели до втрат на більше ніж півмільйона бюджетних гривень

 

Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, а одним із основних принципів охорони здоров'я в Україні є: визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України.
Різні захворювання, травматичні ушкодження, нещасні випадки, отруєння тощо часто вимагають екстреної медичної допомоги, від своєчасності та якості якої залежать здоров'я й життя хворого. Належна організація роботи та матеріально-технічне забезпечення служби екстреної медичної допомоги, помножена на високий рівень професійної підготовки у наданні невідкладних медичних заходів на догоспітальному етапі, здатні не лише рятувати життя хворим (постраждалим), а й сприяти подальшому успішному лікуванню, попереджуючи за таких обставин розвиток тяжких ускладнень.

Створення Центру

2012 року був прийнятий Закон України «Про екстрену медичну допомогу», що визначає організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною допомогою, зокрема під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, і засади створення, функціонування й розвитку системи екстреної медичної допомоги.
Закон став основним у реформуванні служби екстреної медичної допомоги та зобов'язує надання двоетапної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах, створення Територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ТЦЕММК), станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (БЕ(Ш)МД), відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги у багатопрофільних лікарнях, а також забезпечує організацію госпітальних округів, перепрофілювання закладів із вторинною (спеціалізованою) допомогою та інше.
Згідно з рішенням XVI сесії Харківської обласної ради VI скликання від 20.09.2012 № 532-VI «Про утворення комунального закладу охорони здоров’я» з січня 2013 року створено Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі – Центр»).

Шляхи фінансування Центру

Основним завданням Центру є: здійснення медичної практики для забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання  йому кваліфікованої цілодобової екстреної, виїзної консультативної медичної допомоги тощо. Центр здійснює свою діяльність на засадах безперервного обслуговування населення.
До створеного Центру увійшли вісім міських відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, які раніше функціонували при Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мещанінова, та 16 відділень, що входили до складу центральних районних лікарень Харківської області, центральна диспетчерська та інші відділи.
Щорічно Центром під час викликів надається допомога більше ніж 500 тисячам осіб.
Фінансування Центру здійснювалось за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, коштів обласного бюджету за програмами 080209 «Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги», 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» (2016 року); 1412110 «Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню» та 1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я», (2017 року)  та 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню», 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» протягом 2018 – 2019 років.    

Нецільове використання бюджетних коштів

За результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Центру, проведеною 2019 року, встановлено порушення діючого законодавства, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 653,04 тис. гривень.
Зокрема, недотримання встановлених порядків та умов використання субвенцій, наданих з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток охорони здоров’я, стало наслідком нецільового та незаконного їхнього використання.
Так, 2016 року Центром на придбання медичних препаратів використано 208,61 тис. грн коштів медичної субвенції, які затверджені Центру за КПКВ 080209, тоді як їхню закупівлю за вказаного періоду слід було проводити за рахунок іншої бюджетної програми за КТКВ 081002. А це суперечить вимогам п. 7 Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 (у редакції, що діяла до 05.10.2016), в частині заборони використання коштів медичної субвенції на здійснення заходів, видатки на які передбачені за іншими бюджетними програмами.

«Ліва» зарплатня

Також встановлено порушення з питань оплати праці на загальну суму 230,81 тис. гривень.
Такі порушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам допущені через невірне трактування окремих нормативно-правових актів з питань оплати праці при встановленні посадових окладів, доплат за шкідливі умови праці, надбавки за вислугу років, через відсутній контроль за відпрацюванням робочого часу. 
Зокрема, ревізією дотримання законодавства при здійсненні оплати праці за фактично виконану роботу працівниками міських відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги встановлено, що обслуговування викликів окремим лікарям та фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, не підтверджено записами в обліковому документі, що регламентує роботу виїзної бригади, а саме в карті виїзду швидкої медичної допомоги, форма якої затверджена наказом МОЗ від 17.11.2010 № 999.
Однак таким працівникам за сумісництвом виплачувалися надбавки за тривалість безперервної роботи, що призвело до необґрунтованих виплат на суму 159,84 тис. гривень.

Пальне не за призначенням 

Через невірне встановлення посадових окладів, виплати заробітної плати зовнішнім сумісникам за фактично невідпрацьований час, виплати премії працівникам в час дії дисциплінарного стягнення Центром понесено зайвих витрат на оплату праці на загальну суму 34,09 тис. гривень.
На суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток зайво перераховано єдиного соціального внеску на суму 36,88 тис. гривень.
За рахунок коштів, виділених на виконання повноважень Центру, по загальному фонду покрито витрати на оплату праці з нарахуваннями, комунальних послуг, пов’язаних з наданням платних послуг на загальну суму 59,87 тис. гривень.
Через застосування базової лінійної норми витрат палива без урахування понижуючого коефіцієнту коригування при роботі за межами приміської зони необґрунтовано списано дизельного палива та бензину на загальну суму 35,36 тис. гривень.
Відсутність підтверджуючих записів у картках виїзду бригад швидкої допомоги щодо використаних під час виклику призвело до зайвого списання медикаментів на загальну суму 1,64 тис. гривень.

Дорогі ремонти 

Внаслідок завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт і через ненадані послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів двом організаціям зайво сплачено 19,86 тис. гривень.  
Загалом вжитими заходами в ході ревізії забезпечено відшкодування фінансових порушень на загальну суму 593,17 тис. гривень.
За неналежний контроль у веденні бухгалтерського обліку, допущені порушення фінансової дисципліни та бюджетного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 12 посадових осіб Центру. 
Для вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які не забезпечили контроль використання бюджетних коштів, та для попередження можливих у майбутньому порушень інформацію про результати ревізії направлено відповідному органу управління об’єкту контролю. 
Про результати ревізії проінформовано Слідче управління Головного управління Національної поліції у Харківській області.


Ірина ЄПІЧЕНКО,
начальник відділу контролю у соціальній галузі та сфері культури Північно-східного офісу Держаудитслужби