Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Британський досвід контролю за держфінансами

Дата розміщення новини: 2020-12-06

Наша розповідь про напрямки діяльності, завдання, права та обов’язки органів державного фінансового контролю Великої Британії

 

Стан управління державними фінансами у  Великобританії є об’єктом прискіпливої уваги з  боку політиків  громадськості. З метою забезпечення якісного контролю за станом управління державними фінансами у Великобританії відповідно до закону про бюджетну відповідальність та національний аудит, прийнятого 2011 року, створено Офіс бюджетної відповідальності (the Office of Budget Responsibility) (далі – Офіс, OBR) та Національний аудиторський офіс (the National Audit Office) (далі – НАО).

Напрямки діяльності аудиторського офісу

Національний аудиторський офіс від імені парламенту забезпечує контроль за державними фінансами, зокрема державними витратами. 
Діяльність НАО спрямована за такими визначальними завданнями: дослідження вартості грошей;  місцевий аудит; розслідування;  підтримка парламенту та міжнародна діяльність.
Питання, що вирішуються НАО

НАО під час контролю зосереджується на питаннях:
•    забезпечення ефективного центру управління, який сприятиме найкращому використанню державних коштів;
•    підтримання ефективних місцевих послуг під фінансовими обмеженнями;
•    підвищення точності та ефективності послуг з високим обсягом для населення;
•    поліпшення ефективної реалізації основних програм і проєктів;
•    поліпшення результатів від різноманітного кола постачальників за допомогою ефективного нагляду та втручання;
•    посилення впливу та регулювання, щоб зробити ринки ефективними.
Офіс бюджетної відповідальності створено 2010 року з метою виявлення зловживань при використанні державних коштів і випадків неефективного їхнього використання, надання незалежного та авторитетного аналізу державних фінансів Великобританії. OBR – це одна із зростаючої кількості офіційних незалежних фіскальних «сторожових собак» у всьому світі.
Місією Офісу є перевіряти та звітувати про стійкість державних фінансів.

Права та обов’язки аудитофісу

Основні права та обов'язки OBR регламентовано чотирма законодавчими документами.
Під час прогнозування Офіс оцінює, як державні фінанси можуть розвиватися на основі наявної урядової податкової та видаткової політики і  можливість еволюції економіки. Зокрема, Офіс здійснює оцінку: скільки грошей отримає державний сектор за рахунок податків та інших джерел надходжень; скільки витратить державний сектор, зокрема на державні послуги, державні пенсії та боргові відсотки; чи матиме дефіцит або профіцит бюджет; скільки буде додано або виплачено державного боргу кожного року тощо.  

Звіт аудитофісу

Результати виконання основних завдань OBR щодо контролю стійкості державних фінансів відображаються в періодичних звітах про: фінансову стійкість; оцінку прогнозу; тенденції добробуту; фіскальні ризики.
Крім того, результати своєї діяльності Офіс щороку публікує у своїх річних звітах і рахунках . Щорічний звіт OBR містить, зокрема, інформацію щодо  досягнень Офісу за минулий рік та рахунки за останній фінансовий рік.
Офіс, крім контролю державних фінансів на рівні Великобританії, також здійснює на прохання Уряду Великобританії прогнозування надходжень від податків і витрат на соціальне забезпечення, які передано – або є намір передати – урядам Шотландії та Уельсу.

Всесвітня розгалужена система OBR 


На сьогодні, OBR – одна зі зростаючої кількості незалежних фіскальних установ, які були створені в усьому світі для надання непартійного аналізу державних фінансів і фіскальної політики. 
Слід звернути увагу, що інституції, які виконують таку роль як Офіс у деяких країнах, існують уже багато років. Наприклад, Нідерландське бюро аналізу економічної політики функціонує з 1945 року, а Бюджетне бюро Конгресу США – з 1974-го. На тлі світової фінансової кризи, а також бажання країн-членів Євросоюзу створити такі органи кількість незалежних фіскальних установ різко зростає. За оцінками Міжнародного валютного фонду з 2016 року було створено у різних країнах 39 національних незалежних фіскальних установ (або «фіскальних рад»).
Прикладом незалежних фіскальних установ є: Канадське бюро парламентського бюджету, Кіпрська фіскальна рада, Фінансова рада Естонії, База даних незалежної фіскальної установи Європейської Комісії, Фіскальна рада Угорщини, Французька фіскальна рада, Рада з фіскальної системи Японії, Люксембурзька національна рада державних фінансів, Нідерландське бюро з аналізу економічної політики, Управління бюджету Конгресу США (CBO) тощо.

Вітчизняні аналоги 

У національній практиці відповідно до потреби та специфіки побудови економіки і системи державних фінансів одними із визначальних органів, які здійснюють контроль за управлінням державними фінансами, є Офіс фінансового контролю, що діє від імені Уряду України (урядовий контроль), та Рахункова палата, що діє від імені Верховної Ради України (парламентський контроль). Крім того, функціонує система державного внутрішнього фінансового контролю. Зокрема, активно розвивається внутрішній контроль і внутрішній аудит, організація та функціонування яких забезпечується розпорядниками бюджетних коштів.
Водночас на сьогодні євроінтеграційний курс України активізував проблему необхідності модернізації та розбудови нормативно-методологічного забезпечення державного фінансового контролю (аудиту) за станом управління державними фінансами. Дослідження досвіду функціонування органів Великобританії, які здійснюють контроль за державними фінансами, на сьогодні є достатньо актуальне як для Рахункової палати, так і для новоствореного Офісу фінансового контролю.

Реформа національного фінансового контролю

Особливої уваги заслуговує досвід OBR щодо контролю за державними фінансами – зокрема, актуальним є визначення можливості та напрямів його адаптації до діяльності новоствореного Офісу фінансового контролю та його міжрегіональних територіальних органів в частині аналізу інформації щодо використання державних ресурсів. 
Уряд та Президент України зробили перші кроки щодо реформування органів державного фінансового контролю, а саме щодо забезпечення створення в установленому порядку нового органу державного фінансового контролю, який здійснюватиме аналіз інформації щодо використання державних ресурсів і контрольні заходи за високоризиковими операціями, шляхом реформування Державної аудиторської служби України. Зокрема, відповідно до пп. 1 п. 1 Указу Президента України                                     від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» Кабінету Міністрів України передбачено вжити низку заходів в економічній, фінансовій та енергетичній сферах.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 11.12.2019 № 1025 «Про утворення Офісу фінансового контролю», якою передбачено утворення Офісу фінансового контролю як інспекції, що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, реорганізувавши Державну аудиторську службу шляхом перетворення.

Якісне виконання завдань

Отже, результати дослідження досвіду Великобританії у сфері контролю за державними фінансами доводять, що ефективна побудова системи контролю створює сприятливі умови для того, аби  органи контролю могли гарантувати якісне виконання покладених на них законом обов'язків (завдань і функцій), успішне досягнення стратегічних цілей, розуміння і дотримання законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також виконання основних завдань державного фінансового контролю, відповідність проведених заходів загальноприйнятій внутрішній практиці та міжнародним професійним стандартам, створення доданої вартості для підконтрольних суб’єктів, задоволення очікувань усього суспільства  загалом щодо ефективного та результативного виконання завдань і функцій, покладених на органи контролю.

 Вікторія Ганущак,
 заступник начальника управління – начальник відділу Управління нормативно-методологічного забезпечення процесу державного фінансового контролю Держаудитслужби