Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Про спрощену процедуру закупівель

Дата розміщення новини: 2020-12-06

Проведення спрощених закупівель проводиться зі скороченими строками та без умови щодо обов\'язкової участі мінімум двох учасників

 

20.10.2019 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», який ввійде в дію 
19.04.2020 (крім розділу VI «Процедура торгів з обмеженою участю», який запрацює 19.10.2021).
Серед новел, які з’явились у Законі України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), передбачено проведення нового виду закупівлі – спрощена закупівля.
Відповідний термін визначено у п. 28 ч. 1 ст. 1 Закону та вживається в такому значені: придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у п. 1 і 2 ч. 1 ст. 3 Закону.

Етапи закупівель

Отже, з урахуванням зазначеної норми Закону та з моменту введення в дію змін велика частка так званих «допорогових закупівель» обов’язково має здійснюватись з використанням електронної системи закупівель шляхом проведення спрощеної закупівлі.
Сама процедура проведення спрощених закупівель схожа на процедуру відкритих торгів, але зі скороченими строками та без умови щодо обов'язкової участі мінімум двох учасників.
Так, спрощена закупівля проводиться замовником із застосуванням електронного аукціону відповідно до ст. 30 Закону та складається з таких послідовних етапів:
-    оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі;
-    уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі;
-    подання пропозицій учасниками;
-    проведення електронного аукціону відповідно до ст. 30 цього Закону;
-    розгляд на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі, пропозиції учасника;
-    визначення переможця спрощеної закупівлі та укладання договору про закупівлю;
-    розміщення звіту про результати проведення закупівлі відповідно до ст. 19 цього Закону.

Не менше двох пропозицій

Також слід звернути увагу, що Закон установлює чіткі вимоги до змісту оголошення про проведення спрощеної закупівлі (далі – оголошення). Так оголошення повинно оприлюднюватися замовником відповідно до ст. 10 Закону та обов’язково має містити усю інформацію, наведену у ч. 3 ст. 14 Закону. Водночас оголошення та вимоги до предмета закупівлі не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
Спрощена закупівля може проводитись із застосуванням електронного аукціону, але для цього має бути подано не менше ніж дві пропозиції.
Водночас, у разі якщо була подана тільки одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника.
Зі свого боку, учасники подають свої пропозиції в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначають інформацію про ціну та інші критерії оцінки (у разі їхнього встановлення замовником) шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.

Порядок розкриття пропозицій

Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим ч. 1 ст. 28 Закону.
Замовник у строк, що не має перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону, розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною.
У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до ч. 13 ст. 14 Закону замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію, яка визначається електронною системою закупівель автоматично.

Умови відхилення пропозицій

Слід відзначити, що Закон визначає чіткі підстави для відхилення пропозиції та відміни спрощеної закупівлі, зокрема:
Замовник відхиляє пропозицію у разі, якщо:
1)    пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;
2)    учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
3)    учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;
4)    якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (зокрема через неукладення договору з боку учасника) більше ніж два рази із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.
Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:
1)    відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
2)    неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
3)    скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг
Водночас у разі відхилення всіх пропозицій згідно із ч. 13ю ст. 14 Закону та відсутності пропозицій учасників для участі у спрощеній закупівлі електрона система закупівель може автоматично її відмінити. Також Закон передбачає і часткову відміну спрощеної закупівлі (за лотом).

Укладання договору

Повідомлення про відміну закупівлі замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.
Водночас у разі відхилення усіх пропозицій згідно із ч. 13 ст. 14 Закону або відсутності пропозицій учасників для участі у ній електронна система закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі самостійно оприлюднює повідомлення про відміну закупівлі.
Договір про закупівлю укладається з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та згідно із вимогами ст. 41 Закону.
З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду.

Проведення «допорогових закупівель»

Варто зазначити, що згідно зі змінами відповідальною за організацію та проведення спрощеної закупівлі є лише уповноважена особа. Водночас до 
01.01.2022 для організації та проведення процедур закупівлі, визначених ст. 13 Закону, замовник ще зможе створювати тендерний комітет.
Отже, пропоновані зміни є важливими та необхідними як для представників бізнесу, так і для замовників, й в подальшому нададуть можливість малому та середньому бізнесу розвиватись, а державі закуповувати товари на конкурентному ринку. Проведення так званих «допорогових закупівель» з обов'язковим застосуванням електронної системи забезпечить вільний доступ до всієї інформації про закупівлю та прозоре витрачання бюджетних коштів. Це дасть змогу здійснювати оперативний державний фінансовий контроль за такими закупівлями та завчасно попереджувати й запобігати порушенням у сфері публічних закупівель.
 

Стек Дмитро, 
начальник відділу моніторингу закупівель у бюджетній сфері Управління моніторингу закупівель Департаменту фінансового контролю у сфері закупівель Держаудитслужби