Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

В аграрних експертів знову неврожай

Дата розміщення новини: 2019-10-01

Головним завданням аграрної політики України залишається збільшення виробництва та поліпшення якості продукції рослинництва шляхом розширення й оновлення сортових рослинних ресурсів, які визначають продовольчу безпеку держави та можуть бути використані в подальшому селекційному процесі. Враховуючи зростаючі потреби суспільства щодо забезпечення сільського господарства високопродуктивними рослинними сортовими ресурсами, держава створює умови для забезпечення якості реєстрації сортів, які поширені на території України, охорони прав селекціонерів і впровадження сортової сертифікації насіння в Україні відповідно до міжнародних вимог. 
Формування Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі – Реєстр сортів рослин України) відбувається на підставі комплексу польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин з визначення критеріїв відмінності, однорідності й стабільності та господарсько-цінних показників придатності сорту для поширення, за результатами яких готуються пропозиції щодо державної реєстрації сорту та/або прав на нього. 
Кваліфікаційна експертиза сортів рослин на придатність до поширення ґрунтується на експериментальних дослідженнях морфологічних, біологічних і господарсько-цінних ознак сортів рослин, визначенні їхньої придатності до використання в певних екологічних умовах з дотриманням агротехнологічних та методичних вимог. 
Ще 10 років тому функції із сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу забезпечувала Державна служба з охорони прав на сорти рослин разом із сортодослідними станціями, які входили до сфери управління цієї служби. Врожаї сільськогосподарських культур на сортодослідних станціях на 25 – 35 % були вищі ніж в інших категоріях підприємств.
У якому стані перебуває нині вітчизняна сертифікація та експертиза насіння і садивного матеріалу? 
З метою зменшення навантаження на державний бюджет в результаті реорганізації Державної служби з охорони прав на сорти рослин та її формувань для забезпечення проведення кваліфікаційних експертиз сортів рослин на відмінність, однорідність, стабільність та поширення їх в Україні 2011 року було утворене Державне підприємство «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (далі – Підприємство, 
ДП «ЦСЕНСМ»). Поряд з Підприємством Український інститут експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) забезпечував науковий супровід зазначених експертиз та визнання досягнень селекціонерів, які створюють нові сорти рослин шляхом надання їм визначального права власності на сорти, на утримання якого протягом 2016 – 2018 років з державного бюджету використано майже 155 млн грн. 
Зважаючи на встановлені попередніми контрольними заходами порушення щодо розпорядження ДП «ЦСЕНСМ» коштами та майном, негативні показники ефективності фінансово-господарської діяльності та звернення правоохоронних органів, Державна аудиторська служба України у плановому порядку провела державний фінансовий аудит діяльності Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та його філій за період з 01.01.2016 до 30.11.2018, під час якого також була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності. 
Аудит засвідчив наявність проблем і недоліків у реалізації 
Підприємством державної політики в сфері сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу. Також виявлено низку зовнішніх і внутрішніх чинників, які негативно впливають на ефективність діяльності Підприємства. 
Аудитом встановлено факти неефективних управлінських рішень, що негативно вплинули (можуть вплинути надалі) на фінансовий стан Підприємства, на загальну суму майже 132,2 млн грн, з них: упущено вигод щодо отримання доходів – 126,9 млн грн та непродуктивних витрат – 
5,3 млн грн. Одночасно з аудитом була проведена ревізія, якою встановлено фінансових порушень на загальну суму 14,2 млн грн, з них таких, що призвели до втрат, на 4,6 млн гривень.
Дослідженням встановлено, що Мінагрополітики 2017 року внесло зміни до статуту ДП «ЦСЕНСМ» та вилучило з нього види діяльності щодо сертифікації насіння і садивного матеріалу, видачі сертифікатів, що засвідчують сортові й посівні якості насіння та (або) садивного матеріалу тощо. 
Отже, Підприємство фактично займається діяльністю з виробництва сільськогосподарської продукції. Водночас на земельних ділянках 
ДП «ЦСЕНСМ» і далі безоплатно проводяться сортодосліди з експертизи насіння і садивного матеріалу. Крім того, Підприємство зазнає збитків, безоплатно виконуючи агротехнічні роботи за цими сортодослідами для УІЕСР, розмір яких сягнув 0,5 млн грн.
Недоліки у складанні ДП «ЦСЕНСМ» фінансових планів та контролю за їхнім виконанням, затвердження Мінагрополітики цих планів з порушенням термінів спричинило неповне виконання статутних завдань та негативно вплинуло на результати фінансово-господарської діяльності. 
Зокрема, фінансові плани Підприємства на 2016, 2017 та 2018 роки Мінагрополітики затвердило із запізненням на три, сім та дев’ять місяців відповідно. 
Внаслідок браку контролю посадових осіб Підприємства та через порушення своїх наказів ДП «ЦСЕНСМ» не затверджувало та не доводило до філій витягів із фінансових планів, через що філії здійснювали фінансово-господарську діяльність на свій розсуд. 
Крім того, за відсутності затверджених фінансових планів у І кварталі 2017 року та І півріччі 2018 року філії та ДП «ЦСЕНСМ» здійснили витрат, заборонених законодавством (аудиторські, страхові та юридичні послуги тощо), на загальну суму 1,3 млн грн. 
Аналізом ефективності провадження філіями діяльності щодо вирощування сільськогосподарських культур встановлено, що рівень їхньої врожайності із року в рік майже у три і більше рази нижчий за середньостатистичний рівень урожайності на сільськогосподарських підприємствах відповідної території (за даними управлінь агропромислового розвитку РДА на місцях). 
Як от Харківська філія на Валківській сортодослідній станції зібрала урожай сої обсягом 1,23 центнера з гектара (або фактично те, що посіяла) при середній урожайності, за даними управління агропромислового розвитку РДА цього району, – 8,6 центнерів з гектара, тобто у 7 разів менше. Водночас об’єктивних пояснень щодо такого стану справ філією не надано.
Крім того, дослідженням питання реалізації сільгосппродукції встановлено, що філії реалізовували її з недотриманням наказів Підприємства в частині погодження такої ціни на рівні ринкових. 
Загалом Харківська філія внаслідок отримання на сортодослідних станціях шести районів Харківської області урожайності сільськогосподарських культур нижчої ніж на інших сільгосппідприємствах цих районів та її реалізації з недотриманням наказів Підприємства втратила можливість отримати розрахунково додаткових доходів на 22,3 млн грн. 
Аналогічні факти встановлено практично у кожній філії Підприємства. 
За умови забезпечення середнього рівня показника урожайності та цін реалізації відповідних регіонів додаткові доходи філій та Підприємства могли становити 125 млн грн. 
Здійснення філіями ДП «ЦСЕНСМ» непродуктивних, сумнівних витрат негативно впливає на результати діяльності Підприємства загалом. 
Несвоєчасні розрахунки Харківської філії з ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» призвели до непродуктивних витрат на суму 1,6 млн грн на оплату нею судових витрат товариства. Центральний апарат Підприємства здійснив непродуктивні витрати на 0,3 млн грн, сплативши ФОП Колотілова І.О. за надання комплексних юридичних послуг щодо супроводу в органах суду справи за позовом ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД». 
Крім того, Підприємство, порушуючи вимоги бюджетного законодавства, не перерахувало до державного бюджету невикористаного залишку бюджетних коштів на суму 0,5 млн грн через реорганізацію бюджетної установи (порушення триває з 2013 року). 
Одинадцять філій ДП «ЦСЕНСМ» зайво нарахували працівникам заробітної плати та сплатили єдиного соціального внеску на загальну суму 
0,7 млн грн, через що зазнали збитків на цю суму. 
Зволікання Підприємством з оформленням права власності на земельні ділянки спричинило їхню втрату площею 130,9247 га. 
Неоформлення ДП «ЦСЕНСМ» упродовж 2012 – 2018 років правовстановлюючих документів на земельні ділянки Одеської та Чернівецької філій призвело до вилучення їх площею 130,2247 га та 0,7 га відповідними сільськими радами та районною державною адміністрацією. 
Недотримання філіями Підприємства порядку списання посівів сільськогосподарських культур призвело до понесення непродуктивних витрат на 3,3 млн грн. 
Зокрема, Миколаївська філія протягом 2016 – 2017 років списала посіви «загиблих» сільськогосподарських культур (ячмінь, ріпак, кукурудза, нут, сорго, кавун, диня), витрати на вирощування яких склали 1,9 млн грн, на підставі актів, складених комісією філії лише в окремих випадках із залученням працівників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації без проведення інвентаризації цих посівів, без залучення фахівців територіального центру гідрометеорології та без погодження з керівництвом ДП «ЦСЕНСМ». 
Сумська філія таким способом списала посіви соняшника на площі 76,07 га, витрати на вирощування яких склали 0,5 млн грн. 
За результатами вивчення системи внутрішнього контролю Підприємства їй надано негативну оцінку, позаяк не всі її елементи застосовані та внутрішній контроль є недостатнім для попередження всіх суттєвих порушень і недоліків. Підтвердженням цього є встановлені проведеною під час аудиту ревізією порушення. 
Внаслідок ведення ДП «ЦСЕНСМ» та його філіями бухгалтерського обліку господарських операцій із порушеннями законодавства завищено обсяг доходів у звітності за 2016 рік на загальну суму 32,58 тис. грн, за 2017 рік занижено обсяг доходів на загальну суму 5 696,56 тис. грн, за дев’ять місяців 
2018 року завищено обсяг доходів на загальну суму 27,78 тис. грн. 
Наслідком зазначеного також є неефективна робота підрозділу внутрішнього аудиту, оскільки майже за три роки (2017 – 2018 роки та січень – листопад 2018 року) із 25 філій контрольними заходами згаданого підрозділу охоплено лише вісім філій Підприємства, або 32 %. 
Для поліпшення ефективності діяльності ДП «ЦСЕНСМ», Держаудитслужба надала на рівні Міністерства аграрної політики та продовольства України і Підприємства низку рекомендацій та пропозицій, які висвітлені у звіті про результати проведеного аудиту. Ці пропозиції є  обов’язковими до виконання, серед яких концентрація державної системи сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу в одній державній юридичний особі (зокрема шляхом об’єднання ДП «ЦСЕНСМ» та Українського інституту експертизи сортів рослин задля оптимізації системи сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу, економії коштів загального фонду державного бюджету (щорічно 35 – 40 млн грн) та уникнення зайвих витрат Підприємства щодо проведення неоплачуваних польових робіт для УІЕСР), оформлення права користування земельними ділянками, розробки порядків контролю за валовим збором філіями сільськогосподарських культур та списання посівних площ і насіннєвого матеріалу тощо. 

Олег Дудніченко,
начальник відділу державного фінансового
аудиту в галузі екології та природокористування 
Департаменту контролю в аграрній галузі, екології