Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Чому не вистачає інсуліну?

Дата розміщення новини: 2019-10-01

Діабет – одне з найперших відомих людству захворювань, яке було описано ще 1550 року до н.е. у давньоєгипетському папірусі. З 1922 року діабет перестав бути смертельним захворюванням – від цієї хвороби почали лікувати.
В Україні налічується близько 1,3 млн хворих на цукровий діабет, з них близько 200 тисяч хворих потребують щоденного прийому інсуліну. 
Порядок та умови забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення регулюються розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну» та наказом Міністерством охорони здоров'я України від 23.03.2011 № 160 «Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення».
З метою безперебійного забезпечення хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типу необхідними препаратами інсуліну та гіпоглікемічними препаратами Міністерством охорони здоров'я України з 01.01.2017 запроваджено на всій території України пілотний проект системи відшкодування вартості препаратів інсуліну через аптечну мережу, що фінансується за рахунок цільових коштів медичної субвенції для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, а з 01.04.2017 – за рахунок коштів, виділених за програмою «Доступні ліки».
Для цього було створено реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії (електронна централізована база даних, яка містить інформацію про пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, а також про рецепти, виписані таким пацієнтам).
Впровадження цього реєстру сприяло точнішому збору даних про потреби пацієнтів в інсуліні. Cтало відомо про достовірну кількість пацієнтів в Україні, які потребують цих препаратів, їхню персоніфікацію. Крім цього, зникли ситуації, коли людина одночасно була зареєстрована в декількох місцях і скрізь подавалася до реєстру як окремий пацієнт. Особливо ця проблема стосувалася переселенців, які за рік могли поміняти місце проживання декілька раз. 
Крім цього, якщо раніше препарати інсуліну закуповували на тендерах в регіонах, і тоді лікар видавав пацієнтові тільки той препарат, який був закуплений, то тепер лікар виписує інсулін, який краще всього підходить пацієнту. Пацієнт отримує інсулін в аптеці, а держава і місцева влада компенсують аптеці його вартість.
Поряд з цим перехід на нову модель поки теж не вирішив усі проблеми з забезпеченням пацієнтів інсулінами. В Україні люди з цукровим діабетом не завжди можуть безкоштовно отримати життєво необхідний інсулін, про що засвідчили заходи державного фінансового контролю, проведені міжрегіональними територіальними органами Держаудитслужби у І півріччі 2019 року. 
Проведені 17 аудитів виконання бюджетних програм місцевих бюджетів, за якими затверджувалися бюджетні асигнування на забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет, та 24 ревізії закладів охорони здоров’я, під час яких досліджувалося це питання, засвідчили низку чинників, які не дають змоги повною мірою забезпечити хворих на цукровий діабет безоплатними інсулінами та не забезпечують ефективного й раціонального використання коштів медичної субвенції та коштів місцевих бюджетів, виділених на зазначені цілі.

По-перше, затверджений обсяг коштів медичної субвенції та місцевих бюджетів не у всіх регіонах України покриває необхідну потребу в коштах на забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет та, як наслідок, хворі змушені придбавати інсуліни власним коштом.

Проведений аналіз забезпеченості регіонів України коштами медичної субвенції та місцевих бюджетів на відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну засвідчив, що у більшості регіонів виділені бюджетні кошти на зазначені цілі протягом 2017 та 2018 років не покривали існуючої в них потреби .
Зокрема, у Харкові 2017 року видатки на відшкодування вартості препаратів інсуліну за рахунок медичної субвенції були затверджені на рівні 66,3 % від потреби, а 2018 року – 85,0 %. Поряд з цим у бюджеті міста кошти на покриття видатків, які не покриті обсягами медичної субвенції, на забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет не затверджувалися.
У Дніпрі навіть за умови затвердження в бюджеті, крім коштів медичної субвенції, додаткових видатків з місцевого бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну, забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 2017 року становила лише 53,0 % та 2018 року – 95,0 %.
У Кропивницькому протягом 2017 – 2018 років лише діти віком до 18 років забезпечувалися інсулінами повною мірою, а дорослі – на 80 %. 
Лише у Херсонській області протягом 2017 – 2018 років потреба в коштах на відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну була забезпечена на 100 відсотків.

По-друге, нерідко відбувався непропорційний помісячний розподіл фінансування, а також взагалі непроведення в деяких місяцях видатків на відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсулінів, виданих за пільговими рецептами. Це призводило до недостатнього забезпечення хворих препаратами в окремі періоди, а деколи до неосвоєння до кінця бюджетного року затверджених бюджетних асигнувань.

У Тернополі на січень 2018 року асигнування не затверджувалися та відповідно видатки не здійснювалися, а у жовтні-листопаді 2018 року затверджені помісячні асигнування не покривали всієї потреби в коштах на відшкодування вартості, через що хворі за цей період мали придбавати частину препаратів інсуліну власним коштом.
Наприклад, у Луцьку 2017 року при щомісячній потребі в коштах на забезпечення хворих препаратами інсулінів у середньому на суму близько 670,0 тис. грн помісячні асигнування затверджувалися нерівномірно. Зокрема, на лютий 2017 року затверджено 1 703,7 тис. грн, на березень 2017 року – 38,5 тис. грн, на червень 2017 року – 138,4 тис. грн.
Через нерівномірний помісячний розподіл бюджетних асигнувань на забезпечення хворих інсулінами у місті Луцьку частина затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на грудень 2018 року, на суму 234,3 тис. грн не використана закладами охорони здоров’я та повернута до місцевого бюджету.
У Кропивницькому на початку 2017 року забезпеченість потреби в коштах хворих інсулінами становила 50 % на місяць, у грудні 2017 року – на 17 %. Аналогічна ситуація склалася у цьому місті й 2018 року.

По-третє, укладання закладами охорони здоров’я договорів з аптечними закладами на відшкодування вартості препаратів інсуліну без моніторингу рівня цін на ці препарати або проведення конкурсу щодо визначення аптечного закладу з найоптимальнішою ціновою пропозицією призводить до відшкодування аптекам вартості однакових препаратів за різною ціною, що не забезпечує раціонального та економного використання бюджетних коштів.

Аптеки відпускають інсуліни за цінами, які не повинні бути вище референтних цін, які встановлює Міністерство охорони здоров'я України. За такої умови є аптеки, які продають інсуліни за референтною ціною копійка в копійку, а є такі, що реалізують інсуліни за ціною набагато нижчою. Тобто, ціни напряму залежать від того, хто і як домовляється з продавцями.
Крім того, у програмі рембурсації інсулінів можуть брати участь не всі аптеки, а лише ті, з якими підписали угоди (договори) місцеві органи влади. Внаслідок цього придбаваються одні й ті ж препарати з вмістом інсуліну за різну вартість, що в підсумку негативно позначається на держбюджеті. 
Проведеним зіставленням цін на відшкодування вартості препаратів інсуліну за договорами, укладеними 11 лікувальними закладами Харкова, встановлено досить суттєву різницю у вартості інсулінів у різних аптечних закладах.
Приміром, ціна відшкодування препарату «Епайдра» у різних аптечних закладах, з якими укладено договори на відшкодування його вартості, 2018 року коливалася від 162,20 грн до 228,81 грн за упаковку. У разі відпущення зазначеного препарату за найнижчою ціною економія бюджетних коштів 2018 року склала б 160,6 тис. грн.
Розрахункова економія бюджетних коштів за 2017 – 2018 роки у разі відшкодування 11 закладами Харкова вартості всіх найменувань препаратів інсуліну за найнижчою ціною була б 2,4 млн грн.
Аналогічно у Луцьку в разі відшкодування вартості препаратів інсулінів за найнижчою їхньою ціною лише 2018 року можна було б заощадити 190,9 тис. грн, у Рівному – 185,9 тис. грн, у Чернівцях – 168,8 тис. грн та у Тернополі – 120,5 тис. грн.
Зазначені факти нераціонального використання бюджетних коштів на відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсулінів встановлені під час аудитів виконання бюджетних програм, за якими затверджувалися бюджетні асигнування на забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет, у Миколаївській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.
Для поліпшення ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби за результатами проведених державних фінансових аудитів надали розпорядникам бюджетних коштів пропозиції нормативно-методологічного, організаційного та фінансового характеру.

                   Олександр Кушнірук,
заступник директора департаменту – начальник відділу інспектування у соціальній галузі та сфері культури Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби

                Олена Скрипнік,
головний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту в галузі охорони здоров’я Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби