Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Новини Кабміну

Дата розміщення новини: 2019-06-10

03.04.2019 набрав чинності Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019  № 252.
Порядок визначає механізм проведення Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання.
Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання (далі – аудит) – це вид державного фінансового аудиту, що полягає у перевірці та аналізі стану справ щодо законного та ефективного використання державних та/або комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку й достовірності фінансової звітності, стану внутрішнього контролю у суб’єктів господарювання.
Методи і способи планування та організації аудиту, проведення аудиторських процедур, критерії, індикатори оцінювання та методи дослідження, що використовуються на кожному етапі проведення аудиту, звітування за результатами аудиту, оформлення матеріалів аудиту, моніторинг виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій й результатів їхнього впровадження, механізм і підходи до організації, здійснення збору інформації, оформлення та використання отриманих результатів визначаються методикою проведення аудиту.
Методика проведення аудиту затверджується наказом Держаудитслужби.
Загальний строк проведення аудиту становить не більше ніж 90 робочих днів.

Про внесення змін до Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади

19.03.2019  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 180,  якою внесено зміни до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976.

Документ забезпечує удосконалення положень зазначеного Порядку шляхом уточнення та оптимізації строків здійснення органами виконавчої влади процедурних дій у процесі сприяння проведенню громадської експертизи, процедури розгляду експертних пропозицій, надання інститутам громадянського суспільства документів для проведення громадської експертизи. Порядок доповнено нормою, яка встановлює, що день видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи є датою початку проведення громадської експертизи.

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

28.03.2019  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2019  № 194 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою Уряд удосконалив процедуру відчуження, списання та безоплатної передачі об’єктів державної власності, що перебувають в оренді. 
Внесено зміни до:
-    Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, зокрема врегульовано процедуру передачі майна, переданого в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів; 
-    Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803, зокрема уточнено механізм відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб’єкта управління;
-    Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, зокрема доповнено новим розділом, що визначає особливості списання орендованого майна.  

Про проведення 2019 року оглядів витрат
державного бюджету в окремих сферах

27.03.2019 Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 211-р «Про проведення у 2019 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах». 
Для проведення огляду витрат державного бюджету в дев’яти сферах залучено п’ять міністерств: Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство соціальної політики, Міністерство аграрної політики та продовольства. Огляд витрат здійснюватимуть спеціально створені робочі групи, які мають подати звіти Кабінетові Міністрів України до 01.12.2019.
Зазначені у розпорядженні міністерства мають оприлюднити звіти на своїх офіційних сайтах та представити їх на засіданні Уряду, а також, якщо буде винайдено можливість економії бюджетних коштів, підготувати пропозиції щодо перерозподілу таких коштів на інші пріоритети своєї діяльності під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації.