Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Співпраця Держаудитслужби та SIGMA

Дата розміщення новини: 2019-06-10

Що це за організація?

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management: Підтримка вдосконалення врядування та управління) –виступає одним із найпрестижніших аналітичних центрів ЄС, створеним для надання підтримки країн-кандидатів ЄС, потенційних кандидатів та партнерів Політики Європейського добросусідства шляхом проведення оцінки з метою: 
•    сприяння країнам-бенефіціарам у їхніх прагненнях до кращого державного управління, що дозволяє підвищити ефективність адміністрування та стимулює дотримання представниками державного сектору демократичних цінностей, етики та поваги до верховенства права;
•    допомоги у зміцненні потенціалу країн на центральному рівні, що має сприяти вирішенню проблем глобалізації та підтримати інтеграційні плани країн до Європейського Союзу;
•    підтримки ініціатив Європейського Союзу та інших донорів, які спрямовані на допомогу бенефіціарам у проведенні реформ державного управління.
В Україні SIGMA проводила комплексну оцінку державного управління протягом 2006 та 2010 років. Вона охоплювала всі аспекти державних фінансів (бюджетування, казначейське обслуговування, управління фінансами та фінансовий контроль, внутрішній аудит, інспектування та зовнішній аудит) і була здійснена з метою визначення відповідності ключових функцій державних фінансів та аудиту (внутрішнього і зовнішнього) базовому рівню, який використовує SIGMA для оцінки країн-кандидатів і потенційних кандидатів у галузі управління державними витратами, державного внутрішнього фінансового контролю та зовнішнього аудиту. 
За результатами проведених оцінок експертами надано рекомендації представникам України щодо подальшого просування реформ у визначених сферах, а Представництву ЄС – щодо необхідності надання підтримки Україні у найближчі роки.
Крім того, з 2008 року відповідно до рішення Європейської Комісії  Україна отримала можливість використання інструменту SIGMA в адаптації різних сфер державного управління до стандартів ЄС, зокрема контролю, внутрішнього та зовнішнього аудиту тощо.

Історія співробітництва Держаудитслужби та SIGMA

Досвід роботи Держаудитслужби з експертами SIGMA є одним з найтриваліших. 
Починаючи з 2007 року, представники Держаудитслужби зустрічались з експертами SIGMA не лише в рамках оціночних місій SIGMA, а й робочих зустрічей з метою обговорення пріоритетних напрямів реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні, напрямів існуючого співробітництва Держаудитслужби та визначення шляхів можливого залучення допомоги ЄС у визначеній сфері.
За їхньої підтримки ще протягом 2007 – 2010 років організовано та проведено заходи міжнародного характеру, зокрема семінар «Важливість запровадження системи внутрішнього фінансового контролю для належного функціонування органів державного сектору в Україні», «круглий стіл» з питань реформування державного внутрішнього фінансового контролю для представників нашої Служби за участі інших державних установ України, міжнародних експертів та представників іноземних держав.
Крім того, Держаудитслужба є активним учасником експертних місій SIGMA з оцінки реформи системи управління державними фінансами, стратегія якої наразі визначена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. Складовими такої системи є державний внутрішній фінансовий контроль, а також державний фінансовий контроль, що так само є важливими елементами Угоди про асоціацію Україна – ЄС. 

Подальші кроки, визначені експертами SIGMA

У цьому контексті слід відзначити багаторічний досвід роботи експертів SIGMA над питаннями розвитку системи управління державними фінансами в Україні в цілому та державного фінансового контролю зокрема, що сприяє глибокому та всебічному розумінню вітчизняної системи.
Їхні поради завжди вирізняються високим професіоналізмом і конструктивністю, а толерантність донесення позиції сприяє налагодженню взаєморозуміння та мотивує переосмислити ситуацію й перспективи розвитку. 
Так, під час останньої зустрічі з експертами SIGMA Йоханесом Вролійком та Русланою Рудніцькою в рамках оцінки реформи системи управління державними фінансами, проведеної у лютому цього року, обговорено низку корисних порад, висловлених експертами SIGMA, які зацікавили та знайшли підтримку у керівництва Держаудитслужби. Серед них такі:
1.    З метою покращення розуміння міжнародною спільнотою місії (цілей діяльності) органів державного фінансового контролю в частині проведення урядового аудиту (Governmental Wide Audit) необхідно провести ґрунтовний аналіз реалізації функцій державного фінансового контролю в контексті потреб вітчизняної системи державного управління та залучити до аргументації Кабінет Міністрів України.
Водночас слід врахувати різні цілі та природу механізмів реалізації аудитів та інспектування і чітко розмежувати ці форми державного фінансового контролю.
2.    Необхідно продовжити роботу в напрямі розвитку взаємодії та співпраці з Рахунковою палатою, в подальшому із залученням третіх сторін (наприклад, таких як Уряд, інші урядові організації, міжнародні організації, зокрема розглянути питання отримання зовнішньої підтримки). 
3.    В Україні державні органи, які реалізують функцію аудиту, мають використовувати єдині стандарти та єдину термінологію, що базується на найкращій міжнародній практиці та міжнародних стандартах.
4.    Доцільно проаналізувати потенційні напрями розвитку функції інспектування в Україні з метою підвищення його ефективності, зокрема через розширення спроможності щодо отримання інформації, дослідження причин порушень та підготовки висновків, можливостей реалізації результатів тощо.
5.     З метою подальшого посилення інституційної спроможності Держаудитслужби щодо проведення державних фінансових аудитів та інспекцій доцільно було б провести функціональний аналіз відповідних повноважень та чітко визначити кваліфікаційні вимоги для працівників, які мають їх реалізовувати.
6.    Необхідно продовжити роботу з професійного розвитку персоналу, яка побудована в Держаудитслужбі за модульним принципом із чітким розмежуванням навчального процесу за функціональними напрямами підготовки та рівнями посад, враховуючи її ефективність, та розглянути потенційні можливості для збільшення рівня охоплення потреб у професійній підготовці.


Інна Тихомирова,
начальник відділу євроінтеграції та міжнародних зв’язків Управління євроінтеграції та контролю за використанням коштів за міжнародними угодами Держаудитслужби