Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Інформація щодо державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення» за 1 квартал 2017 року

Дата розміщення новини: 2017-05-11

Інформація щодо державного підприємства

«Державне управління комплексного забезпечення»

за 1 квартал 2017 року

(відповідно до Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки)

 

Дані щодо суб'єкта господарювання: державне підприємство «Державне управління комплексного забезпечення» (скорочена назва - ДП «ДУКЗ»), код за ЄДРПОУ 37499058.

Стратегія та цілі діяльності (фінансові та нефінансові) – видавництво, випуск, розповсюдження журналу «Фінансовий контроль» та виконання функцій редакції цього журналу, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Фінансова звітність суб'єкта господарювання за 1 квартал 2017 року підготовано в порядку, встановленому законодавством, та своєчасно надано до Державної служби статистики України,  Державної фіскальної служби України, органу управління підприємства.

Досягнуті результати діяльності відповідають цілям діяльності суб'єкта господарювання.

Доходи від видів діяльності становлять 996,0 тис. грн, з них:

- видання журналів та періодичних видань – 905,0 тис. грн;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – 69,0 тис. грн.

- складське господарство – 22,0 тис. грн.

Основні події, що мають суттєве значення для діяльності суб'єкта господарювання, які відбулися протягом звітного періоду, – видання та розповсюдження журналу «Фінансовий контроль».

Основні клієнти та основні їхні групи, якщо це не є комерційною таємницею суб'єкта господарювання, – передплатники журналу «Фінансовий контроль».

Інвестиції протягом звітного періоду, найбільші інвестиційні проекти, що виконуються або плануються, якщо це не є комерційною таємницею суб'єкта господарювання, – капітальні інвестиції за 1 квартал 2017 року становлять 13,0 тис. грн (витрати на створення сайту та придбання касового апарату).

Загальна чисельність працівників (у тому числі керівних працівників) – 10 (1), загальний фонд оплати праці за1 квартал 2017 року  – 269,0 тис. грн (у тому числі керівника – 36,0 тис. грн).

         Середньомісячна заробітна плата за 1 квартал 2017 року   (у тому числі керівних працівників) – 8,9 тис. грн, у тому числі керівника – 12,0 тис. грн.
               Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

Соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього природного середовища, що виконуються, – немає.

Основні фінансові показники, що характеризують діяльність підприємства за 1 квартал 2017 року : коефіцієнт рентабельності – 3,1; коефіцієнт поточної ліквідності – 2,1.

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету в установленому законодавством порядку (для державних унітарних підприємств, їхніх об'єднань) за 1 квартал 2017 року  – 23,0тис.грн.

Інших відомостей, з'ясованих до дня розкриття інформації, що має вплив на діяльність суб’єкта господарювання, немає.

 

 

 

 

Директор                                                                                         С.М. Лук’янюк

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                         Н.О. Бондаренко