Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Плачевні справи Університету банківської справи

Дата розміщення новини: 2019-06-10

   На кінець грудня 2018 року в Україні налічувалося 652 заклади вищої освіти, в яких здобувають освіту 1 522 тисячі студентів.
    Основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти визначено Законом України «Про вищу освіти».
    Зокрема, цим законом визначено, що вищі навчальні заклади діють в Україні на принципах автономії, яка полягає не тільки в організації освітнього процесу та провадженні наукової діяльності, а й в питаннях внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності.
    Проте захід державного фінансового контролю, проведений Держаудитслужбою в державному (до автора: може, з великої літери???) вищому навчальному закладі «Університет банківської справи» (далі – Університет) за період з 01.01.2014 до 31.10.2018, засвідчив наявність низки проблем, які існують в цьому закладі вищої освіти в питаннях внутрішнього управління, дотримання вимог чинного законодавства з питання фінансово-бюджетної дисципліни, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
    Університет до серпня 2015 року перебував у сфері управління Національного банку України, який виділяв на  його утримання значні фінансові та матеріальні ресурси, і завдяки цьому заклад не мав ніяких обмежень у провадженні своєї діяльності. Таке існування Університету певною мірою продовжувалося і після його передачі до сфери управління Міністерства освіти і науки України, а саме: заклад ігнорував бюджетне законодавство і протягом шести місяців (з жовтня 2015 року до березня 2016 року) здійснював позаказначейське обслуговування бюджетних коштів.
 Зокрема, на рахунок відкритий в установі банку, надходили кошти від надання Університетом платних послуг: за навчання, проживання в гуртожитку, участь у семінарах тощо загалом на суму 37 952,2 тис. грн, які надалі використовувалися Університетом для забезпечення своєї поточної діяльності,  хоча ці кошти мали надходити та використовуватися виключно через органи Державної казначейської служби України.
 В незадовільному стані перебуває в Університеті ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності. Причиною цьому стало системне ігнорування керівництвом навчального закладу та його бухгалтерською службою вимог чинного законодавства, відсутність контролю за діяльністю відокремлених структурних підрозділів і незабезпечення взаємодії між ними.
 Прикладом зазначеному є відсутність в Університеті частини бухгалтерських документів, а саме: розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.09.2015 до 31.10.2018, що підтверджують законність нарахування та виплату заробітної плати працівникам загалом на суму 12 866,2 тис. грн.
 Крім цього, наслідком невиконання навчальним закладом вимог чинного законодавства з питань оплати праці стали численні факти нарахування та виплати заробітної плати за завищеними тарифними розрядами, встановлення непередбачених законодавством доплат, нарахування єдиного соціального внеску за завищеною базою оподаткування тощо на загальну суму                     663,3 тис. грн.
Також заходом державного фінансового контролю встановлено, що попри вимоги ст. 26 Бюджетного кодексу України, якою визначено, що учасником бюджетного процесу, зокрема Університетом, має бути забезпечено контроль за дотриманням бюджетного законодавства, спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, а також попри умови договорів щодо можливості зменшення обсягів закупівель послуг з проживання в гуртожитках, цей заклад вищої освіти упродовж                                      2015 – 2018 років сплатив бюджетним коштом 518,8 тис. грн                                                 ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» та Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого за фактично вільні ліжко-місця.
За цих обставини слід зазначити, що відсутність власної матеріальної бази для проживання студентів Університету, які навчаються в місті Києві, не тільки не сприяє законному та економному використанню бюджетних коштів, а й призводить до неефективного використання власного майна закладу. 
Наприклад, належні Університету меблі для гуртожитку загальною первісною вартістю 397,6 тис. грн зберігаються на складах Національного банку України і з 2015 року не використовуються.
    Ігнорування керівництвом навчального закладу вимог бюджетного законодавства призвело до використання протягом 2017 – 2018 років коштів загального фонду, виділених на проведення науково-дослідної роботи, не за цільовим призначенням.
    А саме: частину бюджетних коштів, які Міністерство освіти і науки України виділило Університету за результатами конкурсного відбору на проведення дослідження, заклад спрямував на незаплановані виплати премії працівникам бухгалтерії та завідувачу аспірантури на суму 45,0 тис. грн, а також на погашення боргів за спожитий природний газ гуртожитками та навчальними корпусами відокремленого підрозділу – Львівського начально-наукового інституту, непов’язаних з виконанням наукової роботи, на загальну суму 387,4 тис. грн.
    Заходом державного фінансового контролю встановлено наявність в Університеті такого джерела власних надходжень як кошти від повернення позик, які було видано працівникам закладу вищої освіти за період перебування у сфері управління Національного банку України. Банком ці кошти визнано доходами навчального закладу, проте їхній належний бухгалтерський облік в Університеті не здійснювався.
    Зокрема, нехтування основних вимог щодо ведення обліку розрахунків та безконтрольність з боку керівництва закладу вищої освіти за його організацією призвели до безпідставного списання з обліку боргу працівників або колишніх працівників за грошовими позиками на суму понад 900,0 тис. грн, а відсутність належної претензійно-позовної роботи щодо їхнього повернення у визначені терміни – до недоотримання коштів на суму 271,3 тис. грн.
    Крім того, упродовж 2015 – 2018 років Університет отримував кошти у вигляді відсотків за користування  грошовими позиками на суму 226,0 тис. грн та використовував їх на своє утримання.
    Проте зазначені кошти не є власними надходженнями бюджетної установи, оскільки вичерпний перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами вищої освіти, визначений постановою Кабінету міністрів України від 27.08.2010 № 796, а їхні групи та напрями використання –                            ст. 13 Бюджетного кодексу України.
Після набуття Університетом 2015 року статусу бюджетної установи навчальний заклад надав позик на споживчі цілі працівникам на суму                      50,0 тис. грн, що суперечить вимогам ст. 16 Бюджетного кодексу України.
    Заходом державного фінансового контролю встановлено й інші факти незаконного використання бюджетних коштів.
    Відсутність контролю за повнотою надходжень коштів від надання платних послуг призвела до їхньої втрати за навчання студентів, аспірантів та докторантів, а також їхнє проживання в гуртожитку загалом на суму                               214,0 тис. грн.
Встановлено численні факти порушень ведення бухгалтерського обліку та складання бюджетної звітності.
Зокрема, встановлено факти невідображення в обліку дебіторської заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальну суму                 1 078,8 тис. грн, наслідком чого отримано асигнувань загального фонду завищеними обсягами на суму 795,4 тис. грн.
Також Університет безпідставно списав з балансу заборгованість за невиконані роботи ПП «Будівельна компанія «ІКОН» з будівництва спортивних майданчиків на загальну суму 2 364,8 тис. грн; не відобразив кредиторську заборгованість з оплати за навчання, проживання тощо на суму 5 324,2 тис. грн та відповідну дебіторську заборгованість на суму 334,5 тис. грн; не нарахував плати за навчання на суму 121,5 тис. грн; нарахував у завищеному розмірі знос на будівлі, що є пам’ятками архітектури, на суму 3 987,2 тис. грн; занизив вартість житлового фонду на суму 188 660,6 тис. грн через непроведення його індексації; не відобразив в обліку вартість належної Університету квартири на суму 390,0 тис. грн, незавершеного будівництва спортивних майданчиків на суму 2 900,0 тис. грн та нематеріального активу, а саме права на використання назви, що є внеском до статутного капіталу ТОВ «Бізнес-школа ДВНЗ  «Університет банківської справи» на суму 300,0 тис. грн.
 Загалом заходом державного фінансового контролю встановлено порушень на суму 209 613,4 тис. грн, з них таких, що призвели до втрат, – на суму 704,4 тис. грн, недоотримання фінансових ресурсів на суму 280,3 тис. грн та використання коштів не за цільовим призначенням на суму 432,4 тис. грн. 
Наразі усунуто інших фінансових порушень на суму 193 159,3 тис. грн та забезпечено надходження коштів на суму 151,4 тис. грн.
Матеріали ревізії Університету передано до Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Поінформовано Головне слідче управління Національної поліції України, Університету надіслано вимоги щодо усунення порушень та застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами.
Зважаючи на суттєвість та системність порушень чинного законодавства, допущених Університетом, і враховуючи вимоги п. 14 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Міністерству освіти і науки України запропоновано розглянути питання щодо оптимізації цього навчального закладу та його відокремлених підрозділів.

                                                                                                                                                                       Юлія Прохорова,

начальник відділу державного фінансового

 аудиту в галузі освіти Департаменту контролю

 у галузі освіти, науки, спорту та інформації