Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Чому гальмується новий порядок забезпечення інвалідів

Дата розміщення новини: 2019-04-04

Через неналежний контроль з боку Міністерства соціальної політики України та слабку нормативно-правову базу не виконується оновлений порядок забезпечення інвалідів засобами реабілітації, тож, як результат, – більше ніж 70 тисяч людей з інвалідністю не отримали вкрай необхідної допомоги (станом на 01.10.2018)
 
На сьогодні одним із болючих питань суспільства є соціальна захищеність осіб з інвалідністю. Реалізація державної політики з цього питання також покладена на Міністерство соціальної політики України (далі – Міністерство, Мінсоцполітики) та Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд), з метою виконання якої передбачено зокрема використання державних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів».
Для зазначення рівня пріоритетності виконання цієї бюджетної програми стратегічною ціллю бюджетної програми визначено забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.
Тому Державна аудиторська служба України у ІІ півріччі 2018 року перевірила кошти державного бюджету (провела аудит виконання бюджетної програми), виділені Міністерству, а також Фонду, за бюджетною програмою КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» (далі – КПКВК 2507030).
Ця бюджетна програма дуже об’ємна, бо щороку її коштом фінансується понад 15 напрямів використання бюджетних коштів.
Одним із таких напрямів є «Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації», а це 3 575,1 млн грн виділених коштів за період 2015 – 2017 років та дев’ять місяців 2018 року на виконання цього напряму, що і стало причиною визначення його для дослідження під час проведення державного фінансового аудиту.
Ще однією з важливих причин перевірки цього напряму було і те, що з квітня 2018 року виконання бюджетної програми за КПКВ 2507030 за цим напрямом має нову організаційну структуру й новий механізм видачі технічних та інших засобів реабілітації.
Варто знати:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів» (далі – Порядок № 321), термін дії до 07.04.2018;
- Постанова Кабінету Міністрів України 14.03.2018 № 238 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації», термін дії з 07.04.2018.
Тобто відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238 (набрала чинності 07.04.2018) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 та затверджено у новій редакції Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації (далі – Оновлений порядок № 321).
Оновленим порядком № 321 істотно змінено механізм і послідовність одержання бюджетних коштів підприємствами, що забезпечують технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, а також виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації.
Відповідно до цього нового порядку органи соціального захисту населення ведуть облік осіб з інвалідністю, формують та видають їм направлення на забезпечення технічними та іншими засобами, укладають відповідні договори та підписують акти приймання-передавання робіт (надання послуг), вносять таку інформацію до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ, банк даних).
Органи соціального захисту населення здійснюють перерахування бюджетних коштів після підписання актів приймання-передавання робіт (надання послуг) та забезпечення осіб з інвалідністю відповідними виробами або наданими послугами.
Слід зазначити, що перерахування бюджетних коштів органам соціального захисту населення здійснюється через територіальні відділення Фонду, яким Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти з урахуванням обрахованих на основі даних банку даних пропозицій Фонду.
Тобто Оновленим порядком № 321 більшість завдань і функцій Фонду передані до органів соціального захисту населення та відповідно Фонд позбавлений участі у складанні, виконанні й оплаті договорів щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації.
Новий механізм видачі технічних та інших засобів реабілітації (організаційна структура Оновленого порядку № 321) наведений у схемі далі за текстом.
 
 
Результати впровадження нового Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації
станом на 01.10.2018
Результати аудиту засвідчили низку чинників, які негативно впливають на виконання Міністерством функцій головного розпорядника, а Фондом – функцій відповідального виконавця цієї бюджетної програми. Через згадані нижче за текстом чинники Міністерство і Фонд не забезпечують ефективного використання бюджетних коштів.
По-перше, Мінсоцполітики та Фонд:
- не дотримувалися Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 із змінами внесеними постановою від 14.03.2018 № 238 (далі – Оновлений порядок № 321), в частині дотримання визначених у ньому нових норм та вимог;
- не вживали заходів для узгодження нормативно-правової бази та окремих розпорядчих (структурних) документів із внесеними змінами до законодавства, зокрема не привели їх у відповідність до Оновленого порядку № 321;
- не здійснювали належний контроль, як головний розпорядник і відповідальний виконавець бюджетної програми, щодо наповнення ЦБІ, також зволікали з усуненням функціональних недоліків бази даних.
Зазначене призвело (станом на 01.10.2018) до:
- невикористання повним обсягом бюджетних призначень;
- неефективного використання бюджетних коштів;
- неповного впровадження Оновленого порядку № 321;
- і, як наслідок, загалом незабезпечення на 62,6 % потреби осіб з інвалідністю у технічних та інших засобах реабілітації.
Більше того, за І – ІІІ квартали 2018 року за КПКВК 2507030 фактично використано 37,3 % (311 590,6 тис. грн) від затвердженого обсягу (835 742,8 тис. грн) бюджетних призначень – за цих обставин, згідно з інформацією, яку Фонд надавав Мінсоцполітики, станом на 25.09.2018 лише за попередніми замовленнями на технічні та інші засоби реабілітації осіб з інвалідністю загальна сума становила 818 315,8 тис. грн.
Також до аудиту не надано дані ЦБІ та інформацію щодо кількості поданих заяв (заявок) на отримання технічних та інших засобів реабілітації, сформованих (виданих) направлень у банку даних на забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації, кількості замовлень.
Варто знати: днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата подання особою з інвалідністю заяви (з відповідними документами) про взяття на облік, дані з яких органи соціального захисту населення вносять до банку даних (ЦБІ).
На неодноразові запити Держаудитслужби і Мінсоцполітики, і Фонд не надали документів (інформації) щодо даних (відомостей) ЦБІ, внесених органами соціального захисту населення та підприємствами (тобто за новим механізмом надання ТЗР).
Отже, через ненадання до аудиту даних ЦБІ, внесених операторами (користувачами) банку даних, неможливо всебічно проаналізувати стан забезпечення осіб з інвалідністю технічними й іншими засобами реабілітації та підтвердити або спростувати дотримання розпорядниками бюджетних коштів розмірів граничних цін на них і вимог Оновленого порядку № 321 при використанні коштів загального фонду державного бюджету за КПКВК 2507030 на загальну суму 311 590,6 тис. грн.
Також з огляду на відсутність даних та обмеженість функціональних можливостей ЦБІ Фонд як відповідальний виконавець і Мінсоцполітики як головний розпорядник бюджетних коштів повною мірою не володіють інформацією щодо забезпечення осіб з інвалідністю відповідно до Оновленого порядку № 321.
По-друге, неготовність функціональних можливостей ЦБІ до запровадження Оновленого порядку № 321, відсутність дієвого механізму (взаємодії) усунення таких недоліків і зволікання Мінсоцполітики призвело до того, що станом на 01.10.2018 за бюджетною програмою КПКВК 2507030:
- забезпечення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами і виплата їм компенсацій за самостійне придбання належно не здійснювалися;
- неосвоєними залишаються 524 152,2 тис. грн (62,8 %) запланованих бюджетних призначень;
- не забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 70,2 тис. осіб з інвалідністю (52,4 %).
Державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики», який здійснює обслуговування ЦБІ, володіє інформацією щодо недоліків у роботі бази даних, обмеженості її функціоналу, перебоїв у роботі ЦБІ, що зокрема призводить до відсутності можливості укладання договорів органами соціального захисту населення щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації.
Також під час аудиту стало відомо, що функціонал ЦБІ не дозволяє Фонду переглядати укладені органами соціального захисту населення договори, акти виконаних робіт (наданих послуг), їхні реєстри; переглядати направлення, замовлення, повідомлення про згоду/відмову; а також відсутній зв'язок між картками осіб і укладеними договорами; відсутні можливості сформувати реєстри за окремими критеріями для проведення моніторингу і контролю тощо.
Крім цього на час проведення аудиту були відсутні порядок технічної підтримки операторів (користувачів) ЦБІ та новий порядок (не внесені зміни до чинного порядку) взаємодії з Фондом із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, затвердження якого передбачено Оновленим порядком № 321, через що недоліки у роботі ЦБІ не усунуті.
Отже, для всебічної реалізації Оновленого порядку № 321 недостатньо технічних можливостей і функціоналу ЦБІ та внаслідок відсутності порядку технічної підтримки операторів (користувачів) ЦБІ, а також нового (чи зміненого) порядку взаємодії, недоліки у роботі ЦБІ не усунуті.
По-третє, недотримання Мінсоцполітики окремих вимог Оновленого порядку № 321, відсутність у Фонді достовірної інформації щодо внесених в ЦБІ даних, непроведення ним моніторингу та внутрішнього контролю створює додаткові ризики для ефективного і результативного використання бюджетних коштів за КПКВК 2507030.
Зокрема, Мінсоцполітики не вживало заходи щодо забезпечення потреби осіб з інвалідністю засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, через що:
- 2015 та 2017 років потреба на вказані засоби не забезпечена на суму 12 321,3 тис. грн та 46 110,2 тис. грн відповідно, а це – 0 % виконання;
- 2016 року потреба не забезпечена на загальну суму 22 211,8 тис. грн (60,1 % виконання).
Крім цього, Мінсоцполітики та Фонд не вжили заходів (кожен у межах своїх повноважень) щодо забезпечення 2018 року права осіб з інвалідністю на отримання грошової компенсації за самостійне придбання технічних та інших засобів реабілітації, а також оплату реабілітаційних послуг.
Слід зазначити, що визначений Оновленим порядком № 321 [19]???? новий механізм забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації передбачав розроблення та затвердження Мінсоцполітики низки окремих порядків, яких потребує згаданий механізм. Зокрема:
- Порядку надання особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі під час первинного та складного протезування і ортезування та первинного забезпечення кріслом колісним послуг з підбору, адаптації, освоєння зазначених засобів (п. 4 Порядку № 321 в ред. з 07.04.2018);
- Порядку ведення звітності про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації і виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації (п. 30 Порядку № 321 в ред. з 07.04.2018);
- Порядку взаємодії Мінсоцполітики та Фонду соціального захисту інвалідів із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації (п. 53 Порядку № 321 в ред. з 07.04.2018).
За таких обставин з дати прийняття Оновленого порядку № 321 (введений в дію 07.04.2018) та станом на момент проведення аудиту Мінсоцполітики не забезпечено затвердження та введення в дію зазначених нормативно-правових актів.
Зволікання впродовж шести місяців Мінсоцполітики із затвердженням окремих порядків, яких потребує Оновлений порядок № 321, гальмує повноцінне його запровадження та не сприяє оптимізації забезпечення технічнічними засобами реабілітації.
 
Отже, результати аудиту засвідчили, що недотримання Міністерством соціальної політики України та Фондом соціального захисту інвалідів нового порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, невжиття ними заходів щодо узгодженості нормативно-правової бази та окремих розпорядчих документів із внесеними змінами до законодавства, відсутності їхнього контролю за наповненням Центрального банку даних з проблем інвалідності (бази даних) створює ризики для неефективного і нерезультативного використання бюджетних коштів на забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації.
 
Галина Колосюк,
заступник директора департаменту – начальник відділу державного фінансового аудиту в галузі соціального захисту населення та фондів соціального страхування Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби