Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова: «Про ключові акценти діяльності Служби»

Дата розміщення новини: 2019-03-05

На розширеному засіданні колегії Державної аудиторської служби України підводили підсумки річної діяльності та визначали подальший вектор руху Служби на шляху реформування
 
Свій виступ на колегії Голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова розпочала з підсумків роботи за рік у межах реформованої Державної аудиторської служби України:
– Останнього дня минулого року Урядом було схвалено законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який після прийняття запровадить у державі середньострокове (тобто трирічне) бюджетне планування. І наша Служба, орієнтуючись саме на задекларовані Прем’єр-міністром ще 2017 року принципи, розробила Концепцію власного розвитку також із застосуванням трирічного терміну. Тому сьогодні ми підбиваємо підсумки не лише роботи за минулий рік, а й можемо озвучити певні результати діяльності нашої структури як аудиторської служби за перші три роки існування (2016 – 2018 роки).
Останніми роками, з метою якісного реформування системи державного фінансового контролю, Служба змінила ключові акценти діяльності, зорієнтувавши їх, насамперед, на попередження порушень та недоліків у діяльності підконтрольних об'єктів. І результати таких змін є досить вагомими.
Зокрема, протягом трирічного періоду органами Держаудитслужби загалом: - охоплено контролем та дослідженням більше ніж два трильйони гривень фінансових та матеріальних ресурсів;
- виявлено понад сім мільярдів гривень державних втрат, з яких відшкодовано та поновлено більше третини, або 2,3 мільярда у сумовому еквіваленті;
- задля невідворотності відповідальності за вчинені правопорушення до правоохоронних органів передано майже 3,7 тисяч матеріалів заходів контролю, якими, зі свого боку, розпочато 1,8 тисяч досудових розслідувань;
- за результатами аудиторських досліджень встановлено порушень та недоліків на суму майже 70 мільярдів гривень;
- забезпечено донарахування та виплату громадянам недоотриманої заробітної плати та інших обов'язкових виплат на суму понад 26 мільйонів гривень, що становить майже 60 відсотків від виявлених таких порушень тощо.
 
Пріоритетні заходи
– Якісні зміни підходів до планування та організації перебігу заходів контролю, – зазначила Лідія Володимирівна, – сприяли забезпеченню високої їхньої ефективності та результативності також й у звітному 2018 році. Наведу окремі пріоритетні заходи, проведені на виконання масштабних доручень Уряду, на які у звітному році були спрямовані значні ресурси органів Служби, зокрема:
- спільно із ДФС, Держекоінспекцією, Держгеокадастром та Нацполіцією проведено комісійні перевірки з питань незаконного вирубування лісів та експорту лісоматеріалів, якими охоплено 15 регіонів та які проведені у найбільших експортерів лісопродукції – на державних підприємствах сфери управління Держлісагентства та суб'єктах господарювання недержавної форми власності;
- на виконання доручень Прем'єр-міністра, разом з Нацдержслужбою, Казначейством, ДФС, Держгеокадастром, Держпраці, прикордонниками та поліцією, проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства з використання коштів місцевих бюджетів, майна та земель у Сумській області, а також аудити виконання місцевих бюджетів на території Дніпропетровської та Київської областей. На етапі завершення аналогічні заходи контролю у Полтавській та Кіровоградській областях;
- щодо соціального спрямування, то за дорученням Прем’єр-міністра проведено перевірку використання Міністерством охорони здоров’я коштів державного бюджету, виділених на лікування громадян України за кордоном, а також за дорученнями Уряду та Віце-прем'єр-міністра Павла Розенка здійснено перевірки у закладах охорони здоров'я наявності лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти.
 
Важливі події
Лідія Гаврилова коротко розповіла про основні та вкрай важливі кроки, які Службі вдалося здійснити протягом 2018 року та які визначатимуть подальший вектор руху Служби на шляху реформування:
– Минулий рік був ознаменований важливими подіями щодо перетворення Держаудитслужби на дієвий орган державного фінансового контролю європейського зразка. Чи не найголовнішим було схвалення Урядом у травні минулого року Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року, План заходів з реалізації якої затверджено наприкінці жовтня 2018 року. Нещодавно нами на адресу Уряду було відправлено перший звіт про його виконання.
Крім цього, завершено розробку законопроекту "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю", який наразі знаходиться на розгляді в комітетах Верховної Ради України.
Схвалення зазначеної Концепції, власне, стало підґрунтям для розробки цілої низки нормативно-правових актів Уряду, якими вдосконалено механізм здійснення діючих видів державного фінансового аудиту, зокрема аудиту місцевих бюджетів, виконання бюджетних програм, а також тих, що регламентують порядок проведення Держаудитслужбою нових його видів, а саме: аудиту інвестиційних проектів, державних (регіональних) цільових програм, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
Професійний розвиток
Також Голова Державної аудиторської служби України нагадала про кроки, зроблені Службою у напрямку поглиблення відкритості та транспарентності.
Поточного року, незважаючи на обмежені можливості щодо розширення офіційного веб-сайту Держаудитслужби, з метою максимального інформування громадськості щодо роботи зі зверненнями на порталі утворено дві підрубрики "Поточний стан розгляду звернень громадян" та "Поточний стан розгляду інформаційних запитів та звернень від громадських організацій".
Ще Службі 2018 року вдалося пройти верифікацію у всесвітній мережі Facebook, що підтверджує надійність опублікованих матеріалів. Зазначене сприятиме підвищенню рівня довіри інститутів громадянського суспільства до органів державної влади, розширення соціального зв’язку з громадськістю. Масштабна робота 2018 року проводилася також у межах реалізації Програми постійного професійного розвитку працівників Держаудитслужби (Програма ППР), яку, до речі, високо оцінено на Всеукраїнському конкурсі "Кращі практики управління персоналом". Упродовж року Службою:
- переглянуто та доопрацьовано саму Програму ППР;
- розроблено план заходів з реалізації Стратегії ППР на 2017 – 2020 роки;
- затверджено Порядок організації та обліку результатів навчальних заходів Програми ППР;
- організовано та проведено 18 навчальних заходів як на центральному, так і на регіональному рівнях, за результатами яких підвищили кваліфікацію близько 450 фахівців нашої Служби.
– Все це – лише звичайна суха статистика, – зауважила Лідія Володимирівна, – але за нею стоять наші реальні досягнення, якими насправді варто пишатися. Адже на сьогодні виміром прогресу цієї діяльності є, насамперед:
- докорінна зміна якості та формату навчальних заходів у системі Держаудитслужби;
- як наслідок, підвищення зацікавленості людей, активізація їхньої участі у процесі;
- і, врешті-решт, дедалі відчутніше поліпшення якості певних сегментів нашої практичної діяльності.
 
Показники діяльності
Також про основні результативні показники діяльності органів Держаудитслужби минулого звітного року розповіла на колегії заступник Голови Держаудитслужби Галина Вашека:
– Загалом за 2018 рік органами Служби завершено майже дві тисячі заходів державного фінансового контролю, з яких більше ніж 1,6 тисячі ревізій і перевірок та 382 аудити.
В рамках реформування системи державного фінансового контролю триває тенденція до зменшення кількості ревізій та зростання питомої ваги державних фінансових аудитів у загальному обсязі заходів контролю.
 
Так, у загальній кількості контрольних заходів за 2018 рік відсоток ревізій становить 70,3 – проведено 1,4 тисячі ревізій з майже двох тисяч усіх заходів (за 2017 рік – 83,7 %). Водночас кількісне значення такого типу заходів контролю стосовно попереднього року знизилось на понад 23 %.
Зі свого боку, питома вага проведених аудитів зросла на 6 відсотків – з 13,2 % за 2017 рік (287 аудитів) до майже 19,2 % за звітний період (382 аудити), або у 1,3 раза за кількісним значенням.
Загалом органи Держаудитслужби підтримують позитивну динаміку щодо результативності та ефективності заходів державного фінансового контролю.
Так, за результатами ревізій та перевірок загальний обсяг виявлених порушень, наслідком яких стали втрати ресурсів, за звітний рік становив понад 2,2 млрд грн. Водночас результативність таких заходів зросла майже на 16 %: якщо за 2017 рік обсяг виявлених втрат у середньому на один перевірений об'єкт становив понад 1,2 млн грн, то за звітний рік – майже 1,5 млн.
Відшкодування та поновлення такого типу порушень забезпечено на суму близько 960,3 млн грн, тобто на рівні 42,7 % від виявлених втрат, що значно перевищує відповідний показник 2017 року (34,5 %). Водночас сумове значення обсягу відшкодованих втрат і забезпечених додаткових надходжень збільшилося майже на 22 %.
 
Забезпечення відповідальності
Як зазначила заступник Голови Держаудитслужби, за результатами року досягнуто високого рівня роботи в частині подальшої реалізації результатів контролю та забезпечення відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях, зокрема:
- до правоохоронних органів передано 889 матеріалів ревізій та перевірок, за результатами розгляду яких вжито відповідних заходів реагування: розпочато 523 досудові розслідування, долучено до кримінальних проваджень 453 матеріали та вручено 261 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;
- до Держфінмоніторингу направлено 109 інформацій щодо порушень, які можуть свідчити про легалізацію злочинних доходів, майже на 3,3 млрд грн;
З огляду на зміни пріоритетів діяльності органів Служби, суттєві досягнення зафіксовано також за результатами державних аудитів: - встановлено фактів неефективних управлінських дій чи рішень та ризикових операцій, що призвели або ж потенційно можуть призвести до упущених вигод, неотриманих доходів чи зайвих витрат, на суму майже 15,5 млрд грн;
- завдяки належному та своєчасному реагуванню об’єктів аудиту відшкодовано втрат, допущених через неефективні управлінські дії та рішення, на понад 82,9 млн грн, а також упереджено відповідних втрат на суму близько 463,0 млн грн;
- із загальної кількості наданих за результатами аудитів пропозицій та рекомендацій (близько 3,9 тисячі) більше половини (або 56,2 %) враховано, зокрема за 945-ма – отримано підтверджений додатковий результат (економічний ефект), який у сумовому еквіваленті становив майже 1,1 млрд грн.
Як наслідок, за результатами роботи за рік загальний рівень ефективності роботи органів Служби в частині співвідношення відшкодованих бюджетних втрат до видатків на утримання (окупність) становив понад 129,2 %.
 
Подальші кроки
Про плани на найближче майбутнє розповіла на колегії Голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова:
– Щодо наших планів на поточний 2019 рік, то, власне, План пріоритетних дій Уряду на 2019 рік та План заходів з реалізації згаданої Концепції визначатимуть подальші кроки Служби на шляху реформування.
Зокрема, в рамках модернізації і подальшого розвитку державного фінансового контролю протягом цього року ми продовжуватимемо роботу над розбудовою уніфікованої нормативно-методологічної бази та стандартизації державного фінансового аудиту.
В рамках реалізації Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, задля вдосконалення та підвищення якості взаємодії й співробітництва контролюючих органів, Держаудитслужба працюватиме над розробкою Концепції розвитку інформаційного забезпечення у сфері контролю за управлінням і використанням державних та місцевих ресурсів.
Також поточного року Служба зосередить увагу на розвитку методичного інструментарію у сфері контролю за використанням коштів ЄС в рамках угод транснаціонального співробітництва.
Задля подальшого розвитку та поліпшення якості державного фінансового контролю у сфері закупівель особлива увага буде зосереджена на удосконаленні функціональних можливостей державного фінансового контролю в електронній системі закупівель через автоматизацію моніторингу закупівель.
 
Науково-практична база
– Підвищення якості державного фінансового контролю є ключовим у роботі Служби, – зауважила Лідія Гаврилова, – а тому професійне зростання наших працівників ми відносимо до першочергових пріоритетів нашої діяльності.
Для розбудови науково-практичної бази Держаудитслужби передбачено формування Службою нормативних засад для створення наукової установи з питань державного фінансового контролю.
Завершила свій виступ на колегії Голова Держаудитслужби знаковим висловлюванням генія людства Генрі Форда: "Той, хто боїться майбутнього, хто боїться невдачі, обмежує свою діяльність. Невдача – це лише можливість вдумливіше розпочати все знову. Немає сорому в чесній поразці. Сором – боятися її зазнати. Минуле корисне лише як вказівник шляхів і засобів розвитку":
– Переклавши ідею цього вислову на сьогоднішню зустріч, зазначу, що всі перепони на шляху до розбудови Державної аудиторської служби України мають лише спонукати всіх нас до ефективного і дієвого їхнього подолання та особистісного зростання кожного.
Підготував Віталій Цвид
Фото Валентини Науменко