Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Бажаєте оскаржити незаконну закупівлю?

Дата розміщення новини: 2019-03-05

Наша розповідь про те, як оскаржувати процедуру публічних закупівель, хто має право на оскарження, типові помилки при поданні скарг та в якому органі варто оскаржувати протизаконну процедуру закупівель
 
Насамперед, слід зазначити, що порядок оскарження процедур закупівель та розгляду відповідних скарг регулюється нормами ст. 18 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та, у випадку проведення процедур закупівель для потреб оборони, ст. 10 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (далі – Закон про особливості).
З метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, у складі Антимонопольного комітету України, як Органу оскарження, створено Постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія). Рішення цієї Колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України. Порядок діяльності Колегії встановлюється відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
Скарга до Органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.
Позаяк рішення Колегії впливають загалом на ефективність системи попередження порушень законодавства в сфері публічних закупівель, вважаємо за потрібне розглянути питання, що постають перед суб’єктами оскарження під час реалізації їхнього права на оскарження процедур закупівель.
 
Тож розберемося, хто такі суб’єкти оскарження і хто має право оскаржити процедуру закупівлі?
Суб’єктами оскарження відповідно до Закону є фізична чи юридична особа, яка звернулася до Органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.
Зареєстровані користувачі системи публічних закупівель (далі – Система) можуть оскаржити:
• умови тендерної документації та/або прийняті рішення, дії чи бездіяльність замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій – всі користувачі Системи;
• прийняті рішення, дії чи бездіяльність замовника, які відбулися після оцінки або розгляду пропозицій учасників – тільки учасники цієї закупівлі.
 
Типові помилки суб’єктів оскарження при поданні скарг до Органу оскарження.
Як зазначалося, порядок оскарження процедур закупівлі регулюється нормами ст.18 Закону, в якій зокрема зазначено, що до скарги в електронній формі додається документ про здійснення оплати за подання скарги до Органу оскарження. За подання скарги до Органу оскарження справляється плата, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України, а саме 5,0 тис. грн – у разі оскарження процедури закупівлі товарів або послуг, 15 тис. грн – у разі оскарження процедури закупівлі робіт (постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 291 (далі – Постанова № 291).
Документи, що долучаються до скарги, подаються у форматі PDF.
Слід зауважити, що разом із платіжним дорученням суб’єктам оскарження необхідно надати документальне підтвердження зарахування коштів до Державного бюджету України. Таким підтвердженням може бути лист Державної казначейської служби України з підтвердженням зарахування коштів до Державного бюджету України з посиланням на відповідне платіжне доручення суб’єкта оскарження або відмітка кредитної установи на примірнику платіжного доручення.
Тож першою типовою помилкою є:
• неподання документа, який підтверджує плату, або подання документа про оплату розміром, який не відповідає розміру, встановленому Постановою № 291. Бувають випадки, коли під час оскарження процедур закупівель, предметом яких є «роботи», суб’єкти оскарження долучали платіжні документи на суму 5,0 тис. грн, проте, як зазначалося, вказаний розмір плати відповідає сумі, яка справляється у разі оскарження процедур, предметом закупівлі яких є «товари» та «послуги»;
• подання одним суб’єктом оскарження декількох скарг за однією процедурою закупівлі та додання до них одного й того ж документу про здійснення оплати за подання скарги. Слід зазначити, що в цьому випадку Колегія до розгляду приймає ту скаргу, яка перша внесена до реєстру скарг (у якої першої сформована її реєстраційна картка на веб-порталі Уповноваженого органу). Інших скарг Колегія не приймає до розгляду;
• неправильне зазначення суб’єктом оскарження одного з обов’язкових реквізитів у платіжному документі. Як приклад, суб’єкт оскарження у платіжному дорученні ідентифікував процедуру закупівлі, вказав усі реквізити Замовника, сплатив кошти на суму, визначену для певного предмета закупівлі, вказав правильну підставу сплати, проте у графі «Платник» вказав іншу особу. Як наслідок, Колегія зазначену скаргу залишила без розгляду.
Друга типова помилка – недоведення суб’єктом оскарження обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено його право чи законні інтереси. Це є підставою для припинення розгляду скарги в багатьох випадках.
Слід зазначити, що в багатьох випадках при припиненні розгляду скарг з цієї причини суб’єктом оскарження не доведено, яким чином безпосередньо порушено його права та що він має намір взяти участь у зазначеній закупівлі (у разі оскарження умов тендерної документації).
Третя типова помилка – недотримання або неоднозначне трактування вимог ч. 2 ст. 18 Закону в частині оскарження вимог тендерної документації, до якої вносилися зміни.
Законом встановлено, якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їхнє проведення, не підлягають оскарженню положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися.
Аналогічних помилок суб’єкти оскарження припускаються під час оскарження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв у процедурах закупівель, проведених відповідно до вимог Закону про особливості (ч. 3 ст. 10 цього Закону).
Четверта типова помилка – недотримання термінів подання скарг. Варто пам’ятати, що у разі проведення процедури закупівлі відповідно до вимог Закону необхідно дотримуватися термінів, визначених ч. 2 ст.18, а саме:
• скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до Органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій;
• скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю;
• скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій.
Та у випадку проведення закупівлі, відповідно до Закону про особливості строки подання скарг, визначені ч. 1 та 2 ст. 10 цього Закону, а саме:
• скарги, що стосуються технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до Органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення відбору, але не пізніш як за два робочі дні до закінчення встановленого замовником періоду подання цінових пропозицій;
• скарги, що стосуються результатів визначення переможця переговорної процедури закупівлі, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності замовника, що відбулися після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до Органу оскарження протягом чотирьох робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але до дня укладення такого договору.
Також варто пам’ятати, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний його початок, що визначено ст. 253 Цивільного кодексу України.
П’ята типова помилка – внесення до змісту скарги вимог щодо розгляду Колегією питань, які не належать до її компетенції, зокрема щодо антиконкурентних узгоджених дій серед учасників процедури закупівлі. Слід зазначити, що розгляд зазначеного питання належить до повноважень Антимонопольного комітету України.
Також варто зауважити, що Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель. Тобто Колегія розглядає лише ті питання, які зазначені в скарзі, та не виходить в своїх рішеннях за межі змісту скарги, навіть якщо при розгляді скарги було встановлено інші порушення з боку осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі. Отже, у змісті скарги необхідно чітко позначити питання, які необхідно дослідити Колегією під час розгляду скарги та поставити вимоги, щодо яких необхідно прийняти рішення.
 
Варто звернути увагу на права суб’єктів оскарження та замовників.
По-перше, Законом передбачено право суб’єкта оскарження, замовника взяти участь у розгляді скарги, зокрема шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу. Розгляд скарги є відкритим, усі охочі можуть бути присутніми на розгляді.
По-друге, суб’єкти оскарження можуть відкликати скаргу та Органом оскарження припиняється її розгляд. Проте слід зазначити, що оплата за подану скаргу зараховується до Державного бюджету України та не повертається суб’єкту оскарження.
По-третє, рішення Колегії можна оскаржити в суді. Варто зазначити, що справи цієї категорії розглядаються як адміністративними, так і господарськими судами залежно від предмета позову та предмету оскарження.
 
Наостанок розглянемо строки розгляду скарг Органом оскарження.
Датою початку розгляду скарги, у разі проведення процедури закупівлі відповідно до Закону, є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель – строк розгляду скарги становить 15 робочих днів з дати початку розгляду скарги. У разі проведення процедури закупівлі відповідно до вимог Закону про особливості строк розгляду скарги становить три робочі дні з дати надання замовником витребуваних Органом оскарження документів, необхідних для розгляду скарги, але не більше ніж 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги.
 
Юлія Налісна,
головний державний аудитор відділу перевірок закупівель у господарській сфері Управління
контролю закупівель у господарській сфері
Департаменту контролю у сфері закупівель Держаудитслужби