Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Самбір:великі можливості та малі доходи

Дата розміщення новини: 2019-02-04

Хоча у міста є потенціал, але неефективне наповнення бюджету, та неналежний контроль за використанням майна громади призвели до браку фінансування шкіл та лікарень
Сучасний етап розвитку державотворення характеризується підвищеною увагою до ефективності місцевої влади та управління. Адже довіра між суспільством і місцевими органами управління знаходить своє відображення у рівні задоволення обслуговуванням населення. Соціальна напруга спадає, коли підвищується ефективність роботи місцевих установ, посилюється їхній статус серед громадян.
Відповідно до положень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Від того, наскільки раціонально та ефективно органи місцевого самоврядування розпоряджаються комунальним майном та природними ресурсами, залежить, наскільки повно будуть забезпечені освітні, медичні, культурні та інші потреби жителів відповідних територіальних громад.
Адже значна частина державних фінансових ресурсів зосереджується у місцевих бюджетах, які є фундаментом бюджетної системи кожної унітарної країни. Для збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів, зменшення залежності від фінансової допомоги, досягнення збалансованості бюджетів, підвищення ефективності управління місцевими фінансами необхідно:
1) чітко закріпити бюджетні повноваження і відповідальність органів влади різних рівнів під час формування доходів;
2) зменшити вертикальний і горизонтальний фіскальні дисбаланси шляхом передання до місцевих бюджетів достатніх джерел доходів, адекватних видатковим потребам місцевого самоврядування;
3) здійснювати послідовну і виважену державну регіональну політику, спрямовану на зменшення значних відмінностей в економічному розвитку територій;
4) підвищити превентивні заходи та посилити контроль стосовно порушення бюджетного законодавства у сфері мобілізації доходів до місцевих бюджетів.
В умовах дефіциту бюджетних коштів поряд із здатністю органів управління акумулювати достатні обсяги фінансових ресурсів місцевих бюджетів найважливішим є питання їхнього ефективного використання.
З метою оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами та виявлення резервів щодо залучення додаткових доходів місцевих бюджетів Західним офісом Держаудитслужби за дев’ять місяців 2018 року проведено чотири державні фінансові аудити, а саме міст обласного підпорядкування Стрий та Самбір, селища Східниця та Гніздичівської об’єднаної територіальної громади.
Як показали аудиторські дослідження, органами місцевого самоврядування неефективно використано кошти сумою 16 млн грн. З різних причин місцевими бюджетами втрачено доходів на суму 59,7 млн грн. Також виявлено резерви щорічних надходжень, які складають 46 млн грн, за умови прийняття органами місцевого самоврядування певних управлінських рішень.
Попри тенденцію до зростання доходів аудитами встановлено, що у всіх місцевих бюджетах є резерви для збільшення надходжень, а використання коштів не завжди є ефективним і, відповідно, не приносить очікуваних результатів.
Незважаючи на різні рівні місцевих бюджетів, причини, що негативно впливають на їхнє виконання, по суті, у всіх однакові.
Найбільшої уваги серед названих аудитів заслуговує проведений Західним офісом Держаудитслужби державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Самбора Львівської області за 2016 – 2017 роки та перше півріччя 2018 року.
Самбір – місто обласного значення Львівської області, адміністративний центр Самбірського району, одне з найстарiших мiст на Прикарпаттi, перша письмова згадка про яке датується 1241 роком.
Самбір також є одним із культурних, туристичних і військових центрів Львівщини та п'ятим за населенням містом Львівської області, у якому станом на 1.06.2018 проживало 34,8 тис. осіб. Площа міста становить 24 кв. км.
За рахунок коштів міського бюджету утримується дев’ять загальноосвітніх навчальних закладів, 10 дошкільних навчальних закладів та три медичні заклади.
Розвитку духовності сприяє Самбірська дитяча музична школа, Народний дім, мистецький музей імені Леся Курбаса, публічна бібліотека та туристично-інформаційний центр. Відступимо на хвилинку від серйозного стилю оповіді: саме в Самборі в церкві Різдва Пресвятої Богородиці зберігаються мощі покровителя закоханих святого Валентина, свято якого набуває все більшої популярності в Україні.
Проведеним державним фінансовим аудитом встановлено, що в міському бюджеті є значні резерви для збільшення доходів, використання яких дозволить зміцнити матеріальну та фінансову основу територіальної громади міста. Однак робота місцевих органів влади щодо пошуку цих резервів не є достатньою.
Більше того, внаслідок неефективних управлінських дій проведено додаткові видатки з міського бюджету на 5,1 млн грн, втрачено 29,4 млн грн доходів.
За умови прийняття органом місцевого самоврядування певних управлінських рішень резерви щорічних додаткових надходжень розрахунково складають 12,4 млн грн.
Неналежний рівень контролю за управлінням та використанням майна спільної власності може призвести до часткової або повної його втрати на суму 9,2 млн грн.
За результатами SWOT-аналізу підтверджено ряд проблем щодо управління та використання 116 об’єктів площею 93 482,3 кв. м, які належать до спільної власності територіальної громади Самбора.
Однією зі слабких сторін в управлінні комунальним майном є недостатня робота Самбірської міської ради щодо ведення обліку майна та оформлення правовстановлюючих документів, ведення реєстру комунального майна (зокрема вільного) на веб-порталі органу місцевого самоврядування, інформація на якому не оновлювалася понад два роки.
Неоформлення правовстановлюючих документів на 60 об’єктів нерухомості (20 062,2 кв. м) та незакріплення 12 об’єктів (4 440,9 кв. м) за балансоутримувачами може призвести до часткової або повної втрати територіальною громадою майна вартістю 6,7 млн грн.
Примусове відчуження дев’яти об'єктів нерухомості (11 571,3 кв. м), що з 2008 року знаходяться у податковій заставі через наявність значної заборгованості перед державним бюджетом, у трьох балансоутримувачів, які ліквідуються, може також призвести до втрати міською громадою майна вартістю 2,5 млн грн.
Водночас активізація роботи щодо здачі в оренду семи вільних об'єктів нерухомості (1 620,8 кв. м), розташованих у центрі Самбора, може забезпечити щорічно майже 1,0 млн грн додаткових надходжень до міського бюджету.
Однією з обов’язкових умов виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень є належне та стабільне фінансове забезпечення або ж самодостатній бюджет, що значною мірою залежить від використання як податкового потенціалу наповнення доходної частини, так і ринку землі. Загальна площа земель в наявних межах міста становить 1 548 га.
Самбірська міська рада не надавала належної уваги контролю за повнотою надходження плати від використання землі та за оформленням правовстановлюючих документів, внаслідок чого втрачено 19,1 млн грн доходів.
Так, внаслідок використання 11 землекористувачами земельних ділянок загальною площею 39,4 га без правовстановлюючих документів та несвоєчасне укладення договорів оренди з 75 землекористувачами міським бюджетом втрачено можливість отримати 14,8 млн грн орендної плати.
Прийняття рішень щодо надання пільг трьом комунальним підприємствам зі сплати земельного податку та надання пільги публічному акціонерному товариству "Укрзалізниця" призвело до втрати доходів на суму понад 4,0 млн грн, що також негативно вплинуло на соціально-економічний розвиток міської громади.
Водночас внаслідок неналежного контролю за своєчасністю подання 31 орендарем податкової декларації з плати за землю та внесення до неї недостовірної інформації призвело до недоотримання міським бюджетом плати за землю на суму 0,3 млн грн.
Вісім землекористувачів (19,4 га) здійснювали сплату земельного податку за відсутності належних підстав без укладання договорів оренди – резерв надходжень до міського бюджету становить 2,2 млн грн щорічно.
Крім цього, через відсутність належного контролю органів місцевого самоврядування та органів державної фіскальної служби за правильністю зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету, сплачених п’ятьма юридичними особами, призвела до зменшення надходжень до міського бюджету у першому півріччі 2018 року на суму 1,4 млн грн.
Результати аудиторського дослідження засвідчили, що ресурсний потенціал, яким володіє територіальна громада міста Самбора, достатній для забезпечення соціально-економічного розвитку громади міста, однак неналежний контроль за витрачанням бюджетних коштів призвів до їхнього неефективного використання на суму понад 5,0 млн грн.
Медичне обслуговування населення здійснює Самбірська центральна районна лікарня (далі – Самбірська ЦРЛ), яка перебуває у спільній комунальній власності Самбірських міської і районної рад, фінансове утримання якої з 2017 року здійснюється коштом міського бюджету.
Серед пацієнтів Самбірської ЦРЛ виявилось понад 54 % мешканців інших адміністративно-територіальних одиниць Львівської області, які скористались медичними послугами без належного укладання угод на передачу міжбюджетних трансфертів. Це стало однією із причин утворення заборгованості із заробітної плати медичних працівників, яка склала 11,4 млн грн.
Так, із 13 (2017 року) й 16 (у І півріччі 20018 року) районів та об’єднаних територіальних громад Львівської області, мешканцям яких надаються медичні послуги у Самбірській ЦРЛ, Самбірською міською радою укладено угоди про передачу видатків на виконання повноважень із надання медичної допомоги між місцевими бюджетами лише, відповідно, з 9-ма та 11-ма адміністративно-територіальними одиницями.
Загальний обсяг фактичних витрат на лікування мешканців інших адміністративно-територіальних одиниць, які не покриті за рахунок відповідних місцевих бюджетів Львівської області, склав 19 млн грн (у першому півріччі 2018 року – 5,9 млн грн), зокрема за укладеними угодами – 8,5 млн грн та на 10,5 млн грн угоди про передачу міжбюджетних трансфертів не укладалися.
Через дефіцит коштів не забезпечено потребу в дотриманні натуральних норм харчування хворих в Самбірській ЦРЛ.
За умови укладання Самбірською міською радою угод про передачу видатків на виконання повноважень із надання не тільки медичних, а також освітніх та інших соціальних послуг установами міста із органами місцевого самоврядування прилеглих (сусідніх) адміністративно-територіальних одиниць до міського бюджету щорічно можна було залучити майже 9,1 млн грн додаткових надходжень, що дало б можливість суттєво поліпшити медичні та освітні послуги .
Водночас з наявною проблемою щодо недостатності коштів на забезпечення діяльності установ, що утримуються з міського бюджету, органом місцевого самоврядування не здійснюється належний контроль за ефективним використанням наявних коштів.
Неврахування у Формулі розподілу освітньої субвенції поділу класів на групи з наповнюваністю більше ніж 28 учнів під час занять призвело до дефіциту освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам 2018 року на суму 10,3 млн грн та виникнення на 01.07.2018 заборгованості із заробітної плати на суму 5,8 млн грн, яка погашена за рахунок зменшення бюджетних призначень на вказані цілі у вересні-грудні 2018 року.
Утримання понаднормативних 12,5 штатної одиниці в установах культури та освіти призвело до додаткового навантаження на міський бюджет на загальну суму 1,0 млн грн.
У Самбірській ЦРЛ при наявній заборгованості із заробітної плати проведено виплати надбавок за складність і напруженість працівникам установи на суму 1,4 млн грн.
Крім цього, за рахунок кошторисних асигнувань на 2018 рік у січні 2018 року погашено небюджетну заборгованість із заробітної плати за грудень 2017 року сумою 1,0 млн грн.
Спрямування коштів місцевого бюджету на сплату єдиного внеску на заробітну плату працівників, зайнятих на неповну штатну одиницю без проведеного аналізу можливого довантаження таких працівників, призвело до додаткових видатків з бюджету міста на суму 0,6 млн грн.
Крім цього, коштом міського бюджету на виконання рішення Господарського суду Львівської області погашено 1,9 млн грн за спожиті 2016 року послуги теплопостачання Самбірською ЦРЛ.
За рішенням Самбірського міськрайонного суду Львівської області за рахунок коштів міського бюджету проведено виплати за вимушений прогул, компенсацію за завдану моральну шкоду, судовий збір та послуги правової допомоги трьом звільненим та поновленим працівникам на суму 0,2 млн грн.
Проведена оптимізація мережі розгорнутих стаціонарних лікарняних ліжок дасть можливість щорічно зменшити поточні витрати з бюджету на утримання фактично незадіяних у лікувальному процесі приміщень на 0,1 млн грн.
За результатами проведеного державного фінансового аудиту надано пропозиції органу місцевого самоврядування для вдосконалення формування та виконання місцевого бюджету м. Самбора.
Врахування наданих пропозицій дасть можливість збільшити надходження до місцевого бюджету та підвищить ефективність витрачання бюджетних коштів, що, зі свого боку, поліпшить умови проживання кожного мешканця міста.
 
Світлана Данчевська,
начальник відділу
контролю органів влади, оборони,
правоохоронних органів
та місцевих бюджетів Держаудитслужби