Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Чому занепадають пологові будинки

Дата розміщення новини: 2018-12-28

Недостатнє забезпечення бюджетними коштами лікарень, застаріле обладнання у пологових будинках, несвоєчасні поставки ліків – знижують ефективність медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим
 
 
Розвиток суспільства будь-якої країни значною мірою залежить від демографічних перспектив, які визначаються репродуктивним здоров'ям її населення.
Демографічна ситуація в сучасній Україні залишається несприятливою, як у кількісному (зменшення чисельності населення і надвисока смертність при низькій народжуваності), так і в якісному відношенні (низький рівень очікуваної тривалості життя, демографічне старіння населення, збільшення захворюваності всіх категорій населення, зокрема дітей).
В умовах прогнозованого подальшого зниження чисельності населення України, посилення негативної динаміки його вікової структури та зростання економічного навантаження на працездатне населення, найважливішою проблемою демографічної політики і необхідною умовою забезпечення національної безпеки країни є підвищення репродуктивного потенціалу і збереження здоров’я покоління, що народжується.
Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області (відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм) проведено державний фінансовий аудит виконання Управлінням охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації бюджетної програми «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» за 2016 – 2017 роки та перше півріччя 2018 року.
Метою аудиту було:
- надання оцінки управління бюджетними коштами, цільового, законного, ефективного та результативного використання ресурсів;
- досягнення економії бюджетних коштів;
- виявлення проблем у виконанні бюджетних програм та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання ресурсів, які направляються на виконання досліджуваних програм.
В процесі аудиторського дослідження проведено аналіз чинного законодавства і нормативно-правової бази, здійснено економічний аналіз за основними групами показників дослідженої сфери: затрат, продукту, ефективності та якості.
Проведеним аудиторським дослідженням встановлено, що Управлінням охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації (як головним розпорядником за бюджетними програмами на надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим) та Комунальним закладом Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр» (далі – Перинатальний центр) як розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, кошти, що надійшли з обласного бюджету, були використані на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення, що відповідає меті бюджетної програми.
За результатами проведеного аудиту виявлені окремі чинники, які негативно вплинули на повноту виконання вказаної програми та ефективність використання коштів під час реалізації бюджетної програми на надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим.
Зокрема, недостатній рівень забезпечення бюджетними коштами не сприяє достатньому рівню надання належної медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та є причиною обмеження прав громадян на безоплатне отримання медичної допомоги.
Так, фінансування видатків на надання лікарсько-акушерської допомоги Перинатальним центром забезпечено 2016 року на 31,7 % від потреби, 2017 року – на 26,4 %. На 2018 рік затверджено асигнувань на 19,8 % від річної потреби.
Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів у загальній структурі проведених видатків на надання лікарсько-акушерської допомоги становили 2016 року тільки 8,5 %, 2017 року – 3,4 % та протягом першого півріччя 2018 року – 5,1 %.
Низька забезпеченість Перинатального центру медикаментами та перев’язувальними матеріалами змушує пацієнтів частково забезпечувати себе медикаментами за власний рахунок.
У загальній структурі проведених видатків видатки на придбання продуктів харчування становили 2016 року лише 1,3 %, 2017 року – 0,9 % та протягом першого півріччя 2018 року – 0,8 %.
Матеріально-технічна база Перинатального центру потребує суттєвого оновлення – рівень зносу основних засобів (без приміщень) складав: станом на 1.01.2016 – 71,8 %; станом на 1.01.2017 – 61,0 %; станом на 1.01.2018 – 57,1 %; станом на 1.07.2018 – 57,2 %.
Так, станом на 1.01.2016 з 506 наявних у Перинатальному центрі одиниць медичного обладнання 361 мала знос 100 %, 46 одиниць – 80 % . Станом на 1.01.2017 з 521 одиниці медичного обладнання 367 мали знос – 100 %, 53 одиниці – 80 %. Станом на 1.01.2018 з 530 одиниць медичного обладнання 358 одиниць мали знос – 100 %, а 52 одиниці – 80 %.
Отже, незадовільний стан матеріально-технічної бази Перинатального центру внаслідок недостатнього забезпечення необхідним обладнанням, а також високий відсоток зносу медичного обладнання знижує рівень ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим.
Крім того, низький рівень забезпечення коштами для придбання необхідного медичного обладнання призвів до додаткових витрат обласного бюджету, а саме внаслідок відтермінування на жовтень 2016 року виділення Перинатальному центру асигнувань на закупівлю медичного обладнання, розрахунково заклад поніс додаткові витрати на суму 117,7 тис. грн у зв'язку з подорожчанням відповідного обладнання.
Несвоєчасність централізованих поставок лікарських засобів та невідповідність фактично поставлених препаратів їхній заявленій кількості призводить до неефективного використання коштів обласного бюджету.
Так, за трьома напрямками, за якими лікарські засоби закуповуються в централізованому порядку, а саме: лікування дихальних розладів новонароджених, надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах та закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених – при потребі на 2016 рік у лікарських засобах в сумі 3 927,7 тис. грн було заявлено препаратів на суму 1 359,1 тис. грн (34,6 % від потреби), а фактично надійшло – на суму 1 318,4 тис. грн. На 2017 рік при потребі у лікарських засобах в сумі 7 013,8 тис. грн заявлено препаратів на 1 504,5 тис. грн (21,5 % від потреби), фактично надійшло – на суму 1 505,8 тис. грн. На 2018 рік при потребі у лікарських засобах в сумі 9 142,1 тис. грн заявлено на суму 1 479,7 тис. грн (16,2 % від потреби) – фактично лікарські засоби поточного року за вказаними напрямами не надходили. Тобто відсоток незабезпечення потреби в лікарських засобах для лікування за вказаними напрямами з кожним роком збільшується.
Як встановлено в ході аудиторського дослідження, надходження до Перинатального центру майже всіх лікарських засобів, закуплених в централізованому порядку, проводилося несвоєчасно. Так, 2016 року здійснювалася поставка лікарських засобів, заявка на які подана 2015 року, 2017 року поставлялися лікарські засоби за заявками 2016 року, у першому півріччі 2018 року – за заявками 2017 року.
У зв’язку з несвоєчасними поставками медичних препаратів, які повинні були надходити за рахунок централізованих поставок, у Перинатальному центрі виникала необхідність у їхньому придбанні за рахунок коштів обласного бюджету, виділених за бюджетною програмою, що досліджувалася в ході аудиту, внаслідок чого за вказаною програмою понесено додаткові витрати на придбання таких препаратів на загальну суму 404,1 тис. грн.
За результатами аудиту Управлінню охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації надано пропозиції, які сприятимуть поліпшенню надання лікарсько-акушерської допомоги та підвищенню ефективності використання коштів на забезпечення виконання бюджетної програми «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим».
 
Валентина Фірстенко,
начальник відділу контролю у соціальній галузі
та сфері культури Управління Північно-східного
офісу Держаудитслужби в Сумській області