Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Хатина для селянина – доступна не кожному

Дата розміщення новини: 2018-12-07

Державна Програма індивідуального пільгового будівництва на селі
гальмується через недосконалу правову базу, незадовільний контроль за виділенням кредитів, недостатнє інформування жителів села та брак коштів
 
Не викликає сумнівів питання, що держава має вжити всі можливі заходи для підвищення рівня добробуту сільських мешканців, які безумовно мають на це право. А це залежить як від визначення дієвого механізму реалізації цього права на законодавчому рівні, так і від стану системи контролю на державному та місцевому рівнях за витрачанням коштів, виділених на реалізацію відповідних програм.
На сьогодні держава запроваджує заходи, спрямовані на створення належних умов для комплексного розвитку сільських територій, наближення і вирівнювання умов життєдіяльності міського та сільського населення, зокрема шляхом сприяння індивідуальному будівництву у сільській місцевості.
Так, згідно з Указом Президента України від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» в Україні реалізується регіональна програма «Власний дім».
Державна підтримка надається з 2000 року за бюджетною програмою «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників».
Це практично єдина програма, у межах якої сільські жителі можуть отримати кредит на пільгових умовах для будівництва чи придбання житла і його благоустрою (забезпечення газифікації і теплопостачання раніше збудованих сільських будинків).
На сьогодні бюджетна програма фактично існує лише завдяки поверненню коштів за раніше наданими кредитами, позаяк профінансовані кошти підлягають поверненню повним обсягом та надалі використовуються для надання нових кредитів.
Протягом 2014 – 2017 років на фінансування досліджуваної бюджетної програми загалом спрямовано коштів державного бюджету на суму 167,9 млн грн.
Фінансування з місцевих бюджетів за період 2014 – 2017 роки становило 321,4 млн грн.
Як засвідчив аудит, передбачений зазначеними програмами орієнтовний обсяг фінансування повним обсягом не забезпечений.
2014 року потреба у фінансуванні за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів становила 256,6 млн грн – фактично профінансовано 90,8 млн грн, що становить 35,4 %. 2017 року орієнтовний обсяг фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів становив 261,5 млн грн – фактично профінансовано 146,9 млн грн, що становить 56,2 %.
Хоча обсяги фінансування програми підтримки житлового будівництва на селі й зростають щорічно, проте вони не задовольняють потреб забудовників, адже їхня потенційна кількість щороку збільшується.
За даними регіональних фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі станом на 01.01.2016 майже 68 тис. сільських сімей, які виявили бажання взяти участь у програмі, не мали змоги реалізувати своїх намірів через брак фінансування.
Держаудитслужба 2018 року провела державний фінансовий аудит виконання бюджетної програми «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» протягом 2014 – 2017 років, до участі в якому було залучено міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби.
Під час аудиту встановлені окремі фактори які не сприяють оздоровленню житлової політики щодо будівництва на селі та негативно впливають на ефективність виконання дослідженої програми. А це недоліки при плануванні, недостовірне відображення заборгованості у виконавців бюджетної програми, наявність простроченої дебіторської заборгованості позичальників тощо.
Одним із питань, що потребує першочергового вирішення, як встановлено аудитом, є недосконалість нормативно-правової бази.
Простежується потреба ініціювання внесення змін до нормативних актів, насамперед, в частині визначення кола позичальників і запровадження прозорого механізму надання пільгових кредитів із чіткою черговістю позичальників, визначення рівня забезпечення позичальників та деталізації обмеження права на отримання кредиту.
Зі свого боку, недосконалість системи контролю на всіх стадіях виконання програми призводить до втрат фінансових ресурсів, зниження ефективності використання бюджетних коштів та відволікання їх від виконання програми.
Видача деякими обласними фондами кредитів на потреби, що не відповідають завданню, визначеному паспортами бюджетної програми, а також надання кредитів особам, які не мали на це право, негативно впливає на виконання заходів бюджетної програми.
Неперерахування окремими обласними фондами коштів, отриманих від позичальників у вигляді погашення тіла кредитів, на казначейські рахунки призводить до недоотримання доходів відповідними бюджетами та не дає змоги спрямовувати ці кошти на кредитування індивідуальних сільських забудовників для досягнення цілей і завдань, визначених програмами.
Підвищують ризик втрати частини наданих кредитів й встановлені випадки несвоєчасного укладання кількома обласними фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі договорів іпотеки, а також відтермінування їхнього укладання додатковими угодами.
Не сприяє ефективній реалізації бюджетної програми та сповільнює темпи її реалізації й відсутність з боку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон) належної координації роботи обласних фондів.
Недостатня робота з інформування потенційних позичальників серед сільського населення призводить до необізнаності громадян щодо наявності права на отримання пільгових кредитів, що не сприяє задоволенню попиту сільського населення – насамперед, громадян із незначним рівнем доходів – у допомозі держави для вирішення житлових питань.
За результатами проведеного аудиту Держаудитслужба надала Мінрегіону пропозиції щодо ініціювання на законодавчому рівні внесення відповідних змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597, і Вжиття заходів щодо перегляду та удосконалення наявних форм звітності та системи внутрішнього контролю на всіх рівнях.
Поряд з цим Мінрегіону запропоновано переглянути питання стосовно відновлення роботи Міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (останнє засідання комісії відбулося 2012 року) та розглянути питання доцільності подальшого функціонування дорадчого органу.
Також за результатом контрольного заходу поінформовано місцеві органи виконавчої влади про встановлені порушення та недоліки під час використання залучених до реалізації регіональної програми «Власний дім» коштів обласних і місцевих бюджетів та надано відповідні пропозиції з підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Тож сподіваємося на врахування наданих Держаудитслужбою рекомендацій та поліпшення й удосконалення існуючого механізму дії бюджетної програми «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників», а також регіональних програм «Власний дім», що сприятиме задоволенню потреб сільських мешканців.
 
Вікторія Іванова,
начальник відділу державного фінансового аудиту в галузі житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестицій Департаменту контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку
Держаудитслужби
 
Олена Козлова,
головний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту в галузі житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестицій
Департаменту контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Держаудитслужби