Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Як державна енергокомпанія стає банкрутом

Дата розміщення новини: 2018-12-07

Державне енергопостачаюче підприємство, яке продавало електроенергію на окуповані території, несе збитки на мільярди гривень – …і вже за крок від банкрутства
 
Державний сектор економіки – це сукупність матеріальних, фінансових та нематеріальних ресурсів (активів), що знаходяться в розпорядженні держави задля виконання своїх суспільних функцій. Одним із об’єктів формування державного сектору економіки є сукупність прав власності, які держава застосовує для продуктивного використання ресурсів держави для реалізації цілей держави.
До суб’єктів господарювання державного сектору економіки згідно з ч. 2 ст. 22 Господарського кодексу України належать суб’єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб’єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 % чи становить величину, що забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на листопад 2010 року в Україні існувало 11 175 утворених при міністерствах і відомствах державних госпрозрахункових підприємств, установ та організацій, зокрема 7 608 – входило до сфери управління міністерств, а 3 567 – до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади.
Кількість суб'єктів державного сектору економіки, за даними Фонду державного майна України, за перше півріччя 2018 року становила 3 660 одиниць, з них по 2 870 суб'єктах дані їхньої діяльності не увійшли до відповідних розрахунків (1 276 − за даними Реєстру статистичних одиниць станом на 01.11.2017 були неактивними й відповідно до затвердженої статистичної методології не включені до сукупності одиниць державного статистичного спостереження "Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові результати підприємств" (далі – ДСС). В рамках цих розрахунків обчислюються статистичні показники для визначення частки державного сектору в складі економіки. 885 підприємств за підсумками їхньої діяльності за 2017 рік належать до категорії малих підприємств та 206 є виробниками сільськогосподарської продукції, тож відповідно до Методики результати зазначених підприємств не враховуються в квартальних розрахунках. 192 − знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. 152 − мають організаційно-правову форму господарювання, що не відповідає критеріям приналежності підприємств до суб’єктів державного сектору економіки.
Як видно з динаміки, спостерігається стрімка тенденція зменшення кількості суб’єктів господарювання державного сектору економіки з 11 175 2010 рокуі до 3 660 у першому півріччі 2018 року – більше ніж у три рази.
Різке зменшення кількості суб’єктів господарювання державного сектору економіки пов’язане з анексією АР Крим, окупацією частини Донецької і Луганської областей, а також з доведенням суб’єктів господарювання до банкрутства і їхньої ліквідації.
Зі свого боку, доведення суб’єктів господарювання до банкрутства пов’язане як із зовнішніми факторами (наявність колізій у законодавчих та нормативних актах, неефективність рішень органів управління суб’єктами господарювання тощо), так і з внутрішніми (неефективний управлінський менеджмент зі сторони керівників субєктів господарювання; порушення вимог законодавчих та нормативних актів при веденні фінансово-господарської діяльності підприємством, зокрема укладання наперед збиткових для підприємства договорів; закупівля товарів, робіт, послуг за завищеними цінами; реалізація продукції за цінами, що не покривають здійснених підприємством витрат; відволікання обігових коштів на користь комерційних структур; непроведення претензійно-позовної роботи з контрагентами; наявність непрофесійних кадрів тощо).
Так, наприклад, проведеною Державною аудиторською службою України ревізією фінансово-господарською діяльності ДП «Регіональні електричні мережі» (далі – ДП «РЕМ», Підприємство) та Львівської і Волинської філій за період з 01.01.2012 до 31.12.2017, а Донецької філії через втрату документів, спричиненою окупацією частини територій східних областей України, за період з 03.02.2015 до 31.12.2017, Луганської філії за період з 01.01.2016 до 31.12.2017 встановлено, що діяльність ДП «РЕМ» протягом 2012 – 2017 років була збитковою і станом на 31.12.2017 непокриті збитки ДП «РЕМ» становили 4 254 645 тис. грн.
Ревізією встановлено, що основними причинами значної збитковості ДП «РЕМ» були:
- відсутність розрахунків за спожиту електроенергію, насамперед, підприємствами вугільної галузі, що спричинило нарахування значних сум штрафних санкцій постачальником електроенергії – ДП «Енергоринок», які визнані судами лише протягом 2015 – 2017 років на загальну суму 1 884,1 млн грн;
- нарахування резерву сумнівних боргів протягом 2012 – 2017 років по заборгованості, що виникла ???? понад 1,5 роки – на суму 2 608,7 млн грн;
- постачання Донецькою філією протягом лютого – квітня 2015 року електроенергії невизначеним споживачам, які знаходяться на непідконтрольній органам державної влади України території, на суму 447,06 млн грн;
- втрати від зменшення корисності активів через приведення вартості активів, що знаходяться на непідконтрольній Україні території, до нульової вартості на загальну суму 302,7 млн грн, зокрема по Луганській філії на суму 78,3 млн грн, Донецькій філії — на суму 224,4 млн грн.
 
Структура основних факторів збитковості ДП "РЕМ" станом на ???.12.2017:
 
Нараховані ДП"Енергоринок" штрафі санкції за несвоєчасну оплату вартості поставленої електроенергії 2 231,8 млн грн
Нарахований резерв сумнівних боргів протягом 2012 – 2017 років по заборгованості покупців електроенергії, що виникла??? понад 1.5 роки 2 608,7 млн грн
Постачання Донецькою філією електроенергії протягом лютого – квітня 2015 року невизначеним споживачам 447,1 млн грн
Втрати від зменшення корисності активів, що знаходяться на непідконтрольній органам державної влади України території, до нульової вартості 302,7 млн грн
Списання дебіторської заборгованості через непроведення Донецькою філією претензійно-позовної роботи щодо оплати вартості поставленої електроенергії та спливом терміну позовної давності 15,8 млн грн
 
Під час ревізії встановлено, що внаслідок неналежного проведення юридичними відділами ДП «РЕМ» та його Донецької і Луганської філій претензійно-позовної роботи щодо стягнення (відшкодування) дебіторської заборгованості з покупців електроенергії, не лише нараховано резерв сумнівних боргів, який станом на 31.12.2017 становив 2 775 365 тис. грн, що вплинуло на зменшення фінансового результату та збільшення збитків на вказану суму, а ще й додатково призвело до нарахування штрафних санкцій за порушення зобов’язань за несвоєчасність розрахунків за електроенергію на суму 2 231 771 тис. грн.
Зокрема, по розрахунках за електроенергію станом на 31.12.2017 заборгованість ДП «РЕМ» перед ДП «Енергоринок» становила 13 434 212 тис. грн, зокрема основний борг за електроенергію — 11 202 441 тис. грн та штрафні санкції, інфляційні, 3 % річних, визнані судами — 2 231 771 тис. грн.
Загальна сума заборгованості покупців електроенергії перед ДП «РЕМ» станом на 31.12.2017 становила 12 048 088 тис. грн, з якої 5 137 067 тис. грн – це заборгованість споживачів, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території, тож існує великий ризик втрати цих активів.
Також ревізією встановлено, що незабезпечення відповідальними службовими особами ДП «РЕМ» та його Донецької філії проведення протягом строків позовної давності, встановлених ст. 257 Цивільного кодексу України, претензійно-позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості за відпущену електроенергію у вересні – грудні 2011 року, призвело до визнання її безнадійною та списання з балансу Ппідприємства. Як наслідок, це призвело до втрати ДП «РЕМ» активу – дебіторської заборгованості, чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) ДП «РЕМ» на загальну суму 15 812 тис. грн.
Слід зазначити, що форс-мажорні обставини через захоплення Донецької філії терористичними угруповуваннями у грудні 2014 року виникли вже після останнього місяця терміну позовної давності відведеного законодавством для звернення до суду, а тому не спростовують наявності факту бездіяльності службових осіб ДП «РЕМ» під час незабезпечення стягнення дебіторської заборгованості у судовому порядку до грудня 2014 року.
Крім того, незважаючи на те, що відповідними службами Донецької філії ДП «РЕМ» до юридичного відділу передавалися звіти (з підписом споживачів) про спожиту активну і перетоки реактивної електроенергії, юридичним відділом позовна робота так і не була проведена.
До того ж, відповідно до доповідних записок юрисконсульта Донецької філії позовна робота зі стягнення дебіторської заборгованості з контрагентів не проводилася через несплату Донецькою філією судового збору, необхідного для подачі позовної заяви до Господарського суду Донецької області, а не через захоплення адміністративної будівлі Донецької філії ДП «РЕМ» та втрати первинної документації, необхідної для звернення до суду.
Також до додаткових витрат ДП «РЕМ», що напряму спричинило збільшення збитків Підприємства, вплинули неефективні управлінські рішення щодо залучення до участі у судових процесах товариств з обмеженою відповідальністю, тоді як у структурі ДП «РЕМ» і його Донецької та Луганської філій були свої юридичні відділи, до повноважень яких віднесено ведення та організацію юридичного забезпечення діяльності Підприємства та його філій, організацію і ведення претензійної та позовної роботи, представництво у встановленому законодавством порядку інтересів Підприємства в суда.
Так, ДП «РЕМ» протягом ревізійного періоду за наявності власної юридичної служби здійснювалася закупівля юридичних послуг в юридичних осіб приватного права, зокрема у ТОВ «Юридична Компанія «Апріорі-Лекс» та ТОВ «Юрсервіс Груп» на загальну суму 2 726, 7 тис. гривень.
Водночас юридичні послуги у вигляді представництва інтересів ДП «РЕМ» у судах, які надавалися ТОВ «Юридична Компанія «Апріорі-Лекс» і ТОВ «Юрсервіс Груп», згідно посадових інструкцій працівників та положень про юридичний відділ ДП «РЕМ» належать до функцій вказаного відділу та його працівників.
Отже, незважаючи на отримані ДП «РЕМ» валові доходи від основної діяльності, що значно перевищують витрати його основної діяльності, Підприємство характеризується зростанням суми непокритих збитків.
Загалом ревізією ДП «РЕМ» встановлено фінансових порушень на загальну суму 534 560,7 тис. грн, зокрема тих, що призвели до збитків на суму 466 008,5 тис. грн.
Найсуттєвішими порушеннями, виявленими під час ревізії, що призвели до втрат фінансових ресурсів, було недотримання вимог п. 5.1 та 6.13 постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України «Про затвердження Правил користування електричною енергією» від 31.07.1996 № 28 та ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» через постачання ДП «РЕМ» протягом лютого – квітня 2015 року електроенергії невизначеним споживачам (безоплатно) без наявності укладених договорів на споживання електроенергії та без оформлення актів про використану електричну енергію. Це спричинило безповоротну втрату активів (збитки за даними бухгалтерського обліку ДП «РЕМ» за собівартістю придбання цієї електроенергії у ДП «Енергоринок» та суми ПДВ) на 447 061 тис. грн.
Тобто Донецькою філією протягом лютого – квітня 2015 року відпущено електроенергії невизначеним споживачам (споживач взагалі не обліковується як боржник, що не дає можливості заявити свої претензії чи подати позови до суду для відшкодування дебіторської заборгованості) на загальну суму 447 061 тис. грн, яка за даними бухгалтерського обліку Донецької філії ДП «РЕМ» віднесена до складу інших операційних витрат та списана на фінансовий результат, а відтак – до збитків. Отже, зазначений відпуск електроенергії через відсутність боржника у зобов’язанні спричинив збитки у період їхнього списання на суму 447 061 тис. грн.
Крім того, незабезпечення відповідальними службовими особами ДП «РЕМ» та Донецької філії проведення протягом строків позовної давності, встановлених ст. 257 Цивільного кодексу України, претензійно-позовної роботи зі споживачами електроенергії призвело до визнання її безнадійною та списання з балансу Підприємства і, як наслідок, до втрати ДП «РЕМ» активу – дебіторської заборгованості, чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) ДП «РЕМ» на загальну суму 15 812,04 тис. грн.
Матеріали ревізії передано до Національної поліції України для розгляду та прийняття відповідного рішення.
З огляду на викладене, під час проведення заходів державного фінансового контролю необхідно надвати особливої уваги зовнішнім та внутрішнім факторам ризику щодо негативних тенденцій у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання, що призводять до їхньої збитковості, зниження ефективності та результативності їхньої діяльності, до банкрутства і ліквідації.
 
 
Марія Васильцова,
начальник відділу державного фінансового аудиту інших господарських товариств державного сектору економіки та фінансових установ Департаменту контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Держаудитслужби