Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Як об’єднані територіальні громади величезні кошти втрачають

Дата розміщення новини: 2018-11-16

Після аудиту об’єднаної територіальної громади, який виявив  фінансові, земельні та інші порушення, напрошується висновок:  справжня реформа децентралізації неможлива без належного  внутрішнього та ефективного державного контролю органів місцевого самоврядування 

Питання децентралізації влади є однією з найсуттєвіших проблем сьогодення в Україні.

Передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування повинна зробити владу дієвішою для забезпечення поліпшення життя людей.

За три роки процесу децентралізації прийнято ряд необхідних законів, виконання яких і забезпечило досягнення перших успіхів. На сьогодні найважливішим завданням реформування влади стало утворення об’єднаних територіальних громад.

На території Житомирської області на сьогодні існує 48 об’єднаних територіальних громад.

Попри позитивні тенденції щодо їхньої діяльності в ході державного фінансового аудиту виконання бюджету Тетерівської сільської об’єднаної територіальної громади за період з 01.01.2016 по завершений звітний період 2018 року, проведеного Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, виявлено чимало недоліків. А саме – непоодинокі факти прийняття неефективних управлінських рішень, які призводять у подальшому до недоотримання доходів, нераціонального використання комунального майна та додаткового навантаження на видаткову частину місцевих бюджетів.

 Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування значно підвищують рівень відповідальності місцевого самоврядування щодо виконання місцевих бюджетів і забезпечення тим самим найбільш злободенних проблем розвитку територіальних громад.

Як виявилося під час проведення державного фінансового аудиту, у бюджеті Тетерівської сільської об’єднаної територіальної громади є значні резерви для збільшення доходів, використання яких дозволить зміцнити матеріальну та фінансову основу територіальної громади.

Зокрема, проведеним аналізом повноти надходження коштів до бюджету засвідчено, що найбільше втрат місцевий бюджет зазнає саме від недоотримання плати за користування земельними ресурсами. Передусім, до значних втрат призводить відсутність, бо їх не укладали, договорів оренди на земельні ділянки та наявність значних сум податкової заборгованості по платі за землю, а також невжиття Тетерівською сільською радою будь-яких дій щодо звернення до відповідних органів з приводу стягнення.

Попри те, що плата за землю є суттєвим джерелом наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади, за період, що підлягав дослідженню, при укладанні договорів оренди не використувувались можливості та право органу місцевого самоврядування щодо її збільшення.

Також Тетерівською сільською радою не введена в дію оновлена нормативно-грошова оцінка землі, технічна документація для якої була замовлена ще в грудні 2013 року.

Все вищенаведене призвело до недоотримання додаткових надходжень до бюджету територіальної громади в сумі 664, 89 тис. грн.

Крім того, при умові надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які повинні бути передані з державної власності до комунальної власності об’єднаної територіальної громади, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р, бюджетом об’єднаної територіальної громади можливо додатково отримати доходів понад 2,0 млн грн. А при продажу на земельних торгах (з врахуванням мінімальної вартості одного га) земельної ділянки площею 60 га, розташованої на території Тетерівської об’єднаної територіальної громади, до місцевого бюджету можливо додатково отримати 2,7 млн грн.

 В ході дослідження виявлено непоодинокі факти неоприбуткування за даними бухгалтерського обліку основних засобів та інших малоціних необоротних активів на загальну суму 449,05 тис. грн.

Також під час аудиту встановлено факти накопичення на кінець кожного бюджетного періоду залишків тимчасово вільних бюджетних коштів на рахунках об’єднаної територіальної громади, обсяг яких становив: у першій половині 2016 року – 3,6 млн грн, у другій половині – 2,6 млн грн, 2017 року – 6,7 млн грн та 2,3 млн грн відповідно. У першому кварталі 2018 року середній розмір вільних залишків склав 2,2 млн грн.

Отже, орган місцевого самоврядування мав можливість вирішити питання раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, та через невжиття заходів щодо направлення вільних залишків, які утворилися на кінець звітного періоду, на депозитні рахунки банків, бюджетом громади втрачено можливість отримання додаткових доходів. Адже навіть при 50 % розміщенні тимчасово вільних залишків коштів Тетерівської сільської об’єднаної територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків протягом 2016, 2017 та першого кварталу 2018 року існувала б можливість отримати за 2016 – 2018 роки 687,74 тис. грн доходів.

Водночас встановлено, що перешкод для розміщення коштів на депозитних рахунках – наприклад, прострочена кредиторська заборгованість – за досліджуваний період не було.

Також через відсутність дієвих механізмів співпраці з органами державної фіскальної служби та неефективність впроваджених процедур контролю щодо справляння податку на землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку з фізичних осіб не забезпечена повнота надходжень до бюджету громади доходів в сумі 474,85 тис. грн.

Попри самодостатність бюджету Тетерівської сільської об’єднаної територіальної громади виявлено ряд проблем при використанні коштів місцевого бюджету.

В ході державного фінансового аудиту виявлено факт придбання, житлового будинку та земельної ділянки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету для відкриття дитячого будинку сімейного типу.

Під час проведення аудиту з’ясувалося, що жодних дій щодо відкриття будинку сімейного типу не здійснювалось, а будівля із земельною ділянкою взагалі не використовується. Це призвело до неефективного використання комунального майна на загальну суму майже 1,8 млн грн.

Не сприяє раціональному та ефективному використанню майна й розгалужена мережа загальноосвітніх навчальних закладів.

Проведеним дослідженням встановлено, що приведення у відповідність штату педагогічних працівників, за умови проведення оптимізації трьох навчальних закладів Тетерівської сільської об’єднаної територіальної громади шляхом реорганізації малокомплектних шкіл, 2018 року допоможе зекономити освітню субвенцію в сумі майже 3 млн грн.

 Так, завдяки проведенню оптимізації Корчацької ЗОШ І – ІІ ступенів можливо вивільнити одну педагогічну ставку та чотири посади обслуговуючого персоналу, відповідно заощадивши за рік 332,1 тис. грн.

Ще однією статею зайвих витрат стала виплата працівникам трьох ЗОШ, що були передані до комунальної власності Тетерівської сільської об’єднаної територіальної громади в січні 2016 року, відпускних за період роботи у відділі освіти Житомирської РДА без їхнього відшкодування вказаним відділом освіти. Це призвело до зайвих витрат коштів місцевого бюджету в сумі 282,45 тис. грн.

Проведеним аналізом засвідчено, що спрямування фінансових ресурсів на впровадження заходів місцевих програм без належного економічного обґрунтування, відсутність кількісних та якісних показників оцінки ефективності їхнього виконання, мізерні обсяги та розпорошеність фінансових ресурсів між значною кількістю програм призвело до додаткового навантаження на видаткову частину бюджету територіальної громади та неефективного використання бюджетних ресурсів в сумі 314,96 тис. грн.

Все вищенаведене свідчить про неналежний внутрішній контроль в органі управління об’єднаної територіальної громади.

Базуючись на результатах проведеного дослідження, з метою підвищення ефективності планування та використання бюджетних коштів, на розгляд Тетерівської сільської ради, її структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій, які є учасниками бюджетного процесу, підготовлено низку пропозицій, зокрема:

- провести повну інвентаризацію та нормативно-грошову оцінку земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства з метою документального оформлення прав на їхнє використання;

- переглянути діючі договори оренди землі та при укладанні нових договорів оренди земельних ділянок і договорів про пайову участь при створенні та розвитку інженерно-транспортної й соціальної інфраструктури населених пунктів територіальної громади використовувати повноваження, надані Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме – встановлення ставки орендної плати за землю та розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів територіальної громади у граничному розмірі, передбаченому законодавством;

- вжити дієвих заходів, зокрема шляхом звернення до суду, щодо стягнення заборгованості зі сплати податків на землю, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, єдиного податку з фізичних осіб.

Крім того, запропоновано:

- розглянути можливість розміщення тимчасово вільних коштів бюджету обєднаної територіальної громади на депозитних рахунках банків;

- переглянути діючу мережу закладів загальної середньої освіти з метою її оптимізації та приведення у відповідність нормативів, передбачених законодавством;

- вжити заходів щодо повернення коштів за безпідставно проведеними видатками на заробітну плату;

- провести роботу зі створення будинку сімейного типу.

Підсумовуючи вищевикладене та враховуючи результати проведеного аудиту, можна зробити висновок, що для досягнення ефективного, повною мірою, результату реформи децентралізації, органам місцевого самоврядування потрібен належний внутрішній контроль та ефективний контроль з боку держави. 

 

Людмила Костюк,

начальник Управління Північного

офісу Держаудитслужби

в Житомирській області