Фінансовий Контроль

Всеукраїнський науково-практичний журнал

Вхід / Реєстрація

Journal

Миколаївський порт, що йде «на дно»

Дата розміщення новини: 2018-10-16

Маючи величезний потенціал та ресурси для розвитку, процвітання та наповнення державного бюджету, Миколаївський морський торговельний порт став цілком збитковим, існуючи лише за рахунок оренди, проте зарплати у роздутого штату керівництва вимірюються сотнями тисяч

 

Миколаївський морський порт – один із найстаріших в Україні, бо веде свою історію ще з часів заснування міста. Так, 1789 року на лівому березі ріки Інгулу, в районі археологічної пам’ятки «Дикий Сад», була заснована Вільна Гавань, що стала прародителькою нинішнього морського порту. Торговельним порт став у липні 1862 року, коли за клопотанням військового губернатора Миколаєва адмірала Богдана фон Глазенапа гавань була відкрита для іноземних суден. Водночас у порту почала функціонувати митниця, а в місті з’явилися іноземні консульства.

 

З того часу порт розвивався та нарощував вантажопотік. До початку Першої світової війни Миколаївський комерційний порт був третім у Російській імперії після портів Петербурга й Одеси за обсягами експортної торгівлі, а за обсягами експорту зерна йому не було рівних серед портів імперії.

 

Впродовж останніх років Миколаївський морський порт займає третє місце серед портів України за обсягами переробки вантажів та щороку покращує результати роботи. За офіційними даними Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі– ДП «АМПУ»), гавань 2017 року переробила понад 23,5 млн т вантажів.

 

Водночас Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» (далі – ДП «ММТП», Підприємство), на жаль, не має відношення до високих досягнень порту з вантажопереробки. Вантажообіг порту Миколаїв та надання інших послуг портового оператора (швартовні, криголамні роботи, проведення суден, автомобільні та залізничні перевезення вантажів тощо) забезпечуюється винятково приватними стивідорними компаніями.

 

 

Протягом останніх п’яти років, що пройшли після реформування підприємств морського транспорту, доходи ДП «ММТП» не залежать ні від обсягів перероблених у Миколаївському морському порту вантажів, ні від його номенклатури та напрямків транспортування.

 

Адже фактично державне підприємство перетворилось на рентне (орендне) підприємство, передавши всі виробничі потужності в оренду приватним стивідорним компаніям, які працюють в Миколаївському морському порту.

 

Про це свідчать результати державного фінансового аудиту діяльності Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» проведеного за період з березня 2016 року до березня 2018 року.

 

ДП «ММТП» є державним унітарним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Основною метою діяльності підприємства, визначеною його Статутом, є організація і здійснення перевалки вантажів для отримання прибутку.

 

2013 року порт було реорганізовано шляхом виділу на користь ДП «Адміністрація морських портів України» об’єктів портової інфраструктури. Водночас, згідно з розподільчим балансом, у Підприємства залишилась значна кількість основних потужностей для здійснення стивідорної діяльності, а саме: буксири, склади, крани, автонавантажувачі, залізничні колії та інше майно, проте Підприємство фактично не здійснює діяльність портового оператора.

 

Так, майже всі виробничі потужності Підприємством передані в оренду та в користування на умовах сервітуту приватним стивідорним компаніям, які здійснюють операторську діяльність в Миколаївському морському порту. Не передано в оренду лише кілька плавзасобів та два плавкрани, проте вони не використовуються і самим підприємством.

 

Варто підкреслити, що ДП «ММТП» не має й відповідних працівників для здійснення стивідорної діяльності. Штат Підприємства сформований виключно адміністративно-управлінським персоналом, не маючи посад докерів, кранівників, працівників флоту тощо. Єдиним структурним підрозділом, який здійснював властиву портовому оператору діяльність, був автоваговий комплекс у складі пяти вагарів, але доходи від його діяльності були незначними. Слід зазначити, що найближчим часом Підприємство втратить і цей автоваговий комплекс у зв’язку із його безоплатною передачею на баланс Миколаївської філії ДП «АМПУ» за погодженням Міністерства інфраструктури України.

 

Левова частина отриманих Підприємством доходів має пасивний характер та сформована з доходів від оренди майна та користування сервітутом, а також від нарахованих банками відсотків на залишки коштів на рахунках підприємства. 2016 року Підприємством отримано таких доходів на суму 53,5 млн грн, а 2017 року – 63,5 млн грн, що склало відповідно 90 % та 95 % від загального обсягу одержаних підприємством доходів.

 

  • квітні 2017 року Підприємство уклало з ДП «АМПУ» в особі Миколаївської філії договір № 43-П-МІФ терміном на 10 років про забезпечення доступу портового оператора до причалу з метою перероблення вантажів. Однак з часу укладання зазначений договір підприємством не виконувався – на причалі не було перероблено жодної тонни вантажу.

 

Аудитом також встановлено, що ДП «ММТП» навіть не було внесено до Реєстру морських портів України як портового оператора, як того вимагає Закон України «Про морські порти» та постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 496. Лише у жовтні 2017 року, вже після укладання вищевказаного договору, підприємство направило листа до ДП «АМПУ» із проханням внести порт до реєстру як портового оператора.

 

Впродовж дослідженого періоду, а також з часу реорганізації ДП «ММТП» 2013 року, діяльність підприємства не відповідає меті його створення, визначеній Статутом.

 

Фактично основна діяльність ДП «ММТП» полягає у наданні в оренду для користування приватним стивідорним компаніям державного майна та об’єктів портової інфраструктури. Така діяльність притаманна Державному підприємству «Адміністрація морських портів України», метою створення якого є отримання пасивних доходів за використання інфраструктури порту (портових зборів, доходів від оренди тощо), їхній облік, контроль й ефективне інвестування вказаних коштів на розвиток цієї інфраструктури та іншого державного майна, яке є на балансі підприємства. Отже, ДП «ММТП» наразі виконує функції, покладені законодавством на ДП «АМПУ», хоча власні статутні завдання ігноруються.

 

За таких обставин інвестиції на розвиток інфраструктури порту Підприємством не проводилися, за винятком витрат в сумі 948 тис. грн на капітальний ремонт автовагового комплексу, який, до речі, разом із складськими майданчиками та іншими об’єктами буде передано на баланс ДП «АМПУ».

 

Окрім того, Підприємству належить державне майно, яке тривалий час взагалі не використовується та навіть не передається в оренду. Непродуктивні витрати на утримання такого майна склали 5,2 млн грн. Водночас керівництво порту не скористалося правом консервації таких об’єктів, що дало б можливість уникнути витрат у вигляді амортизації на 4,0 млн грн.

 

Незважаючи на невиконання основної статутної діяльності і повну залежність від платоспроможності орендарів, розміри заробітної плати на ДП «ММТП» перевищують середньомісячний розмір в галузі морського транспорту майже втричі. Водночас витрати на оплату праці є найвагомішою складовою операційних витрат порту і 2017 року склали понад 20 млн грн або понад 40 % загальної суми витрат.

 

Левова частка операційних витрат Підприємства спрямована на покриття поточних видатків та, не в останню чергу, на забезпечення штату працівників високою зарплатою. За такого стану справ ступінь зношеності виробничих фондів наближається до 90 %, що є наслідком відсутності капітальних інвестицій на їхнє поновлення.

 

Найзначніші з виявлених аудитом ризики, що негативно впливають на результати діяльності ДП «ММТП», мають суто внутрішній характер та спричинені прийняттям неефективних і необґрунтованих управлінських рішень або бездіяльністю колишнього й нинішнього менеджменту Підприємства. Так, внаслідок внесення до Колективного договору ДП «ММТП» окремих положень щодо умов оплати праці першого керівника Підприємства, які суттєво відрізняються від умов для інших працівників, колишньому керівнику Підприємства за особисто ним підписаними наказами безпідставно нараховано виплат на загальну суму понад 505 тис. гр, на які нараховано ЄСВ в сумі понад 111 тис. грн.

 

Також за досліджений період Підприємство без обґрунтування доцільності уклало та оплатило 26 цивільно-правових договорів на виконання робіт і надання послуг при наявності штатних працівників, прямими посадовим обов’язками яких є виконання зазначених робіт згідно посадових інструкцій та яким нараховувались премії, доплати і надбавки. Зазначене призвело до додаткових витрат Підприємства в загальній сумі понад 375 тис. грн на оплату за такими цивільно-правовими договорами, на які нараховано ЄСВ в сумі 82,5 тис гривень.

 

Недоцільне утримання посад помічника та трьох радників директора ДП «ММТП», посадові обов’язки яких повністю співпадають та не відповідають фактичній діяльності підприємства, спричинили непродуктивні додаткові витрати на понад 2,1 млн грн. До того ж, згідно з наказом керівника Підприємства троє з чотирьох зазначених посадових осіб територіально дислокуються в м. Києві в орендованому офісі, тоді як Підприємство не має представництв поза межами м. Миколаєва.

 

Ще одним негативним фактором є відсутність затверджених лімітів використання службового автотранспорту, що спричинило перевищення витрат на його утримання порівняно із показниками фінансового плану на 2017 рік на суму понад 453,5 тис. грн. Документи свідчать, що два службові автомобілі, що перебувають у розпорядженні двох осіб зі складу вищого менеджменту ДП «ММТП», з липня 2017 року перебувають в безперервному русі 4 – 5 годин щодня в межах міста.

 

Також ДП «ММТП» витратило майже 919 тис. грн на ремонт будівлі їдальні № 3, яка фактично не використовується Підприємством та не передана в оренду.

 

Крім того, Підприємством у липні – грудні 2017 року витрачено 595,5 тис. грн на охорону портальних кранів та бункерних установок, які перебувають у віданні орендаря та не передавались Підприємству на відповідальне зберігання.

 

Відсутність упродовж двох останніх років керівника ДП «ММТП», призначеного на основі контракту, знижує рівень персональних зобов’язань та відповідальності керівника за результати діяльності Підприємства.

 

Крім того, варто зазначити, що прийняте 2004 року неефективне управлінське рішення щодо надання державному підприємству «Укрсервіс Мінтрансу» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі понад 3,0 млн грн терміном до кінця 2020 року, без врахування рівня інфляції, має наслідком відволікання з обігу фінансових ресурсів. На сьогодні, з урахуванням інфляційних процесів, реальна сума вказаної фінансової допомоги становить понад 15,7 млн грн.

 

Неефективні управлінські рішення попередніх керівників ДП «ММТП» щодо проведення 100 % попередньої оплати та укладання договорів поруки призвели до утворення простроченої дебіторської заборгованості обсягом понад 1,7 млн грн. Внаслідок інфляційних процесів протягом періоду існування зазначеної дебіторської заборгованості її реальний розмір на даний час зріс більш ніж на 4,8 млн грн.

 

Крім того, ДП «ММТП» допустило тривале відволікання з обігу фінансових ресурсів в сумі майже 275 тис. грн на надання у листопаді 2007 року безпроцентного займу одному з колишніх керівників, який порушив свої боргові зобов’язання. Водночас Підприємством не вжито заходів щодо захисту власних інтересів та не нараховано 3 % річних та інфляційних витрат, що призвело до упущеної вигоди Підприємством загальною сумою майже 100 тис. грн.

 

Головне питання, яке виникає за результатами аудиту – це питання доцільності функціонування ДП «ММТП» у теперішньому вигляді. Підприємство фактично переклало на себе функції ДП «АМПУ», не виконуючи власних статутних завдань, чим знівельовано результати проведеної 2013 року державної реформи підприємств морської галузі в частині Миколаївського морського порту.

 

З метою забезпечення раціонального використання державних ресурсів у вигляді доходів за користування державним майном, розташованим на території Миколаївського морського порту, за результатами державного фінансового аудиту уповноваженому органу управління рекомендовано розглянути питання щодо реорганізації ДП «ММТП» шляхом передачі усього належного йому державного майна на баланс ДП «АМПУ».

 

 

Денис Яковлєв,

начальник Управління Південного офісу

Держаудитслужби в Миколаївській області

 

Олена Комарницька,

начальник відділу контролю у галузі промисловості,

енергетики, транспорту та фінансових послуг

Управління Південного офісу

Держаудитслужби в Миколаївській області